Oct 26, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii Septembrie 2016 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Omul în absența demnității (III) / 1

Convorbirile sunt foaia și organul Junimii, lauda și fala Societății” / 10 Dialog imaginar cu Iacob NEGRUZZI realizat de Constantin COROIU

„Rugul Aprins este un fenomen spiritual purtător de viitor” / 13 Dialog cu Marius VASILEANU

Elvira SOROHAN – Vasile Andru sub zodia singurătății / 23

Gheorghe GRIGURCU – „A îndrăzni pînă și-n contemplație” / 27

Basarab NICOLESCU – Dimensiunea transculturală a operei lui Oravitzan / 32

Vasile ANDRU – Monseniorul Ghika merge să-l convertească pe Lenin / 36

Lidia STĂNILOAE – Să ne ruşinăm că suntem români? / 38

Alexandru ZUB – Academia Română la aniversare / 40

Ioan HOLBAN – Îngerul hazardului şi mecanismele manipulării / 41

GEORGE BACOVIA 135

Liviu CHISCOP – Poet şi prozator, deopotrivă / 46

IN MEMORIAM N..A. URSU

Eugen MUNTEANU – N.A, Ursu, un inspirat explorator… / 52

MIRON KIROPOL 80

Paul ARETZU – Poezia, fîntîna din sine / 56

INEDIT

Liviu BORDAŞ – Mărturii despre Mircea Vulcănescu din arhiva lui Mircea Eliade (II) / 58

POEZIE

Aura CHRISTI / 63

Rodica POPEL / 64

Spiridon POPESCU / 65

Dorian OBREJA / 66

Caliopia TOCALĂ / 67

PROZĂ

Traian DOBRINESCU – Nu te opri, nu te întoarce / 68

CRITICĂ LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Aurel Pantea, poetul declinului „în negru” / 73

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Manual de jocuri pentru copii! / 78

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Ponciful oralităţii lui Ion Creangă sau despre re-oralitate / 80

CONSEMNĂRI CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Cezar Ivănescu – 75. Un poet-trubadur / 84

Vasile SPIRIDON – Necesitatea unui poet de tren / 88

Antonio PATRAŞ – Artă şi ideologie. Însemnările de călătorie ale lui G. Călinescu (II)/ 91

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Dimineaţă cu soare apune şi gust de neuitat / 96

Şerban AXINTE – Vasile Alecsandri, memorialist / 98

Adrian G. ROMILA – Safari românesc / 100

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Kālidāsa, două scrieri inedite în versiune românească / 102

Ioan LASCU – Tristan Tzara – scurtă poveste cu incurabilul teribilist / 105

EX LIBRIS

Octavian SOVIANY – „Toate singurătăţile noastre sunt copaci retezaţi…” / 108

Zanfir ILIE – Noua înfăţişare a patriarhului / 111

Diana BLAGA – Iadul carceral şi oamenii săi / 113

Petru M. HAŞ – Alfabetul şi umbrele / 116

Gellu DORIAN – Două debuturi /118

ISTORIE LITERARĂ

Grigore CRIGAN – Arhipelagul Paul Celan sau dimensiunea cernăuţeană românească a unui „trist poet de limbă teutonă” / 120

Florin FAIFER – Ecouri de lectură / 125

Liviu PAPUC – Vasile Pogor – filiera culturală basarabeană / 128

ISTORIE

Dan FĂRCAŞIU – Economie socialistă sau economie de piaţă (file din istoria României) / 130

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Rebecca COOK / 135 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Caligrafii subtile / 136

Mircea PLATON – Acasă – în exil. Viză de şedere / 139

Dan TOMULEŢ – Despre structura perspectivală a inteligenţei: o comparaţie între Plotin şi Umberto Eco / 142

Arthur SUCIU – Funcţia literară a filosofiei / 149

Ovidiu PECICAN – Un samizdat filosofic: Anti-Goethe / 151

Rareş ŞCHIOPU – Aleksandr Soljeniţîn – adevăr şi actualitate. Reflecţii despre Occident / 154

Caius Traian DRAGOMIR – Civilizaţia – resurse, dezvoltare şi pervertire. (Democraţie sau totalitarism – căi paralele) / 160

CARTEA DE FILOZOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Un filosof la curtea împăraţilor Romei / 164

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Harem. Lumea din spatele vălului / 166

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Limba-în-relaţie: imaginarul transgresiv (II) / 169

ANTICHITĂŢII ACTUALE

Ioana COSTA – Seneca, la Editura Seneca / 173

ARTE

Ştefan BORBÉLY – Hieronymus Bosch – 500 / 174

Ştefan OPREA – Ştefan Brabotescu ieşeanul… / 180

Marian Sorin RĂDULESCU – Recviem pentru Adrian Enescu / 182

Adina SCUTELNICU – Aurelian Busuioc: „Există un deficit educaţional în materie de artă” / 185

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 188

HOLBAN – La o reeditare / 191

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 193

VARIA

Ana PARTENI – Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi. Evenimentele lunii august / 197

Valentin TALPALARU – ComPresa revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO