Sep 20, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii August 2016 – click aici

coperta-augustCassian Maria SPIRIDON – Omul în absenţa demnităţii (II) / 1

„Nu ţin să şochez prin neaderenţă” (II) – dialog cu scriitorul Ion IANOŞI / 11

Elvira SOROHAN – Corespondenţa unui ziarist / 20

Gheorghe GRIGURCU – „Aşteptarea în sine” / 24

Basarab NICOLESCU – Strîmta poartă / 28

Vasile ANDRU – Ion Creangă, dresorul de diavoli / 30

Alexandru ZUB – Istorici români în căutarea Europei / 32

Mircea A. DIACONU – Ion Agârbiceanu şi I. Negoiţescu. Diagonale (III) / 34

Ioan HOLBAN – Poezia şi proza lui Matei Vişniec / 40

In memoriam REGINA ANA

Constantin SIMIRAD – O evocare amară / 51

In memoriam RADU BELIGAN

Dan PURIC – Maestrului Radu Beligan / 54

CEZAR IVĂNESCU 75

Nicolae CREȚU – Cezar Ivănescu: orgoliul Ideii de poezie / 56

Daniel CORBU – Cu Cezar Ivănescu dincoace şi dincolo de Styx/ 59

BUJOR NEDELCOVICI 80

Marina CUŞA – Pe urmele arhetipurilor lui Bujor Nedelcovici / 61

INEDIT

Liviu BORDAŞ – Mărturii despre Mircea Vulcănescu din arhiva lui Mircea Eliade (I) / 64

POEZIE

Aurel ȘTEFANACHI / 71

George VIDICAN / 73

Marius CHELARU / 75

PROZĂ

Dumitru Augustin DOMAN – Cei șapte magnifici și Dealul Boului, sau orice ai vota, Bourean iese / 77

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Contemplație și retorică afectivă: Paul Sân-Petru, Gheorghe Bostaca / 80

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Personaje desprinse parcă din Commedia dell’Arte, tramă de roman poliţist şi ironia din avertismentul cărţii / 86

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Paradigmele poeziei optzeciste / 88

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Ieşirea din tăcere / 91

Vasile SPIRIDON – A nu avea sau a nu fi / 94

Antonio PATRAŞ – Artă și ideologie. Însemnările de călătorie ale lui G. Călinescu (I) / 97

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Un debut critic de excepție / 100

Şerban AXINTE – Moartea în pîntec de fată / 102

Adrian G. ROMILA – Din Paradisul de la capătul lumii / 105

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Pe țărmul mării, pe prundiș… / 107

Simona-Grazia DIMA – Poezia ca joc al imaginarului / 110

Diana BLAGA – La şcoala marii poezii / 113

Gellu DORIAN – Marina Popescu – Ultimul nu va stinge lumina / 116

ISTORIE LITERARĂ

Constantin COROIU – Marina Ţvetaeva, portretul unei mari poete / 118

Victor DURNEA – Nicolae Stelian Beldie, alias N.S. Govora. Mai multe întrebări şi cîteva răspunsuri (II) / 122

Liviu PAPUC – O pilduitoare donație a lui Artur Gorovei / 129

LITERATURA UNIVERSALĂ

Jim KACIAN / 130

Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Pierduta boierime / 131

Mircea PLATON – Kanonenfutter sau ce se întîmplă cînd românii nu sunt primejdioşi / 135

Dan TOMULEȚ – Maimuţa lui Zarathustra / 140

Ovidiu PECICAN – Constantin Noica şi proiectul Tratatului de logică pentru ştiinţele omului / 145

Arthur SUCIU – Descrierea unei situaţii perverse / 148

Andrei IONESCU – Gătirea şi săvîrşirea / 151

Caius Traian DRAGOMIR – Societatea, etica şi istoria / 153

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Jan Patocka – căutarea sensului / 156

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Înainte de muze / 158

Beatrice RUSCU – Proza cathartică / 161

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Rostirea şi gravura: o dinamică magică / 168

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Urmările unui premiu / 170

ARTE

Ştefan OPREA – Respiraţie normală / 171

Marian Sorin RÃDULESCU – În căutarea lui Mircea Veroiu / 173

Dragoş COJOCARU – Puritanul român / 177

Adina SCUTELNICU – Marian SIMON: „Am avut de dus crucea de artist” / 180

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 182

HOLBAN – Visele din ograda amintirii / 185

DRAM – Poetica scrutării sau Cine l-a ucis pe Puşkin/ cine l-a castrat pe Freud / 187

A.D. RACHIERU – „Explozia” Moreanu / 189

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO