Aug 24, 2016

Posted by in Varia

Ioana Costa – Oile şi păstorii

Despre ce ar trebui să se vorbească la o lansare de carte? Despre cartea cu pricina, desigur. Dar ce este cartea aceea? Un text (eventual tradus), tipărit pe coli de hîrtie, care au devenit apoi obiectul „carte”, care a fost după aceea – pentru o vreme – însoţitorul cititorului ei, care merită să aibă un cuvînt de spus, pentru că el este destinatarul căruia îi scria autorul. „Şapte copaci au fost salvaţi pentru că am tipărit această carte pe hîrtie reciclată” – este o însemnare aşezată discret pe coperta din spate (preferata filologilor, de altfel), ţinînd bine în cumpănă coperta din faţă, grea de numele autorului, Epictet, de numele editurii, Seneca, şi de titlu, care devine brusc ambiguu în sens pozitiv, pentru că Manualul stoic nu mai este doar suma unor noţiuni, aflată la îndemînă (encheiridion), ci este şi un obiect ieşit din mîinile unor oameni care ştiu bine ce fac şi vor să-i deprindă şi pe alţii să respecte natura. Întocmai ca stoicii. Secundum naturam vivere. Cititorul de acum al cărţii bimilenare este, întîi de toate, chiar hîrtierul. „Eu nu am citit Manualul. Stoic, l-am copiat.” Qui scribit, bis legit. Cine scrie, citeşte de două ori. Putem crede că hîrtierului i-a plăcut mai mult ce a citit a doua oară, pentru că s-a bucurat îndoit de cartea cea bună şi frumoasă.

Ar mai trebui oare să se spună ceva despre Epictet însuşi şi Encheiridion-ul lui? Se poate vorbi infinit – dar poate ar fi mai bine să ne bucurăm de o cărticică bună de purtat în buzunarul de la piept, la îndemînă oricînd, la bine şi la rău, pentru temperarea bucuriilor (şi „înfrîngerea izbînzii”) şi reducerea necazurilor la dimensiunile lor naturale. Un discurs tematic ar fi cumva o neascultare. Pentru că Epictet îndeamnă „să nu vorbeşti mult în faţa mulţimii despre principii, ci să acţionezi respectîndu-ţi principiile”.

„…oile nu le aduc păstorilor iarba ca să le arate cît au mîncat, ci îşi digeră hrana pe dinăuntru şi scot pe dinafară lînă şi lapte.”

 

Revista indexata EBSCO