Aug 23, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii Iulie 2016 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – „Mizeria omului sau Omul în absenţa demnităţii / 1

„Nu ţin să şochez prin neaderenţă” (I) – dialog cu scriitorul Ion IANOŞI / 9

Sorin DUMITRESCU – Academia Română e pîndită de un grav impas axiologic / 19

Maria CARPOV – Cronică la o carte în curs de apariţie / 21

Elvira SOROHAN – Pessoa îl lasă în urmă pe Conan Doyle / 23

Gheorghe GRIGURCU – „Nemulţumirea de vîrf a unor autori” / 28

Basarab NICOLESCU – Terţul ascuns – consideraţii metodologice / 32

Vasile ANDRU – Cele 7 erezii româneşti din anii’ 90 / 37

Alexandru ZUB – Profesorul Silviu Sanie – 80 / 43

Ioan HOLBAN – Poezia lui Leo Butnaru / 44

ANA BLANDIANA

Ana BLANDIANA – Autobiografie între două Europe / 49

Doinița MILEA – Laudatio / 52

Mircea A. DIACONU – Persoana întîi plural în Europa de astăzi / 54

Iulian BOLDEA – Ana Blandiana – conștiința literaturii / 56

Gheorghe I. MANOLACHE – Ana Blandiana și „alternativa neo” / 58

VASILE ALECSANDRI – 195

Liviu CHISCOP – Un fals act de naștere: „Mărturia de mitrică” / 62

Clara MĂRGINEANU – Bardul de la Mircești, un revoluționar optimist / 67

OCTAVIIAN PALER 90

Constantin COROIU – Octavian Paler și melancolia „Paradiselor pierdute” / 69

POEZIIE

Radu CANGE / 72

Liviu VIŞAN / 73

Andrei NOVAC / 74

PROZĂ

Nicolae ILIESCU – Decupaje şi derapaje / 75

INEDIT

Traian LAZĂR – Simpozionul exilului / 80

CRONICA LIITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Colecţionari de trăiri obişnuite: George Echim, Tudorel Radu / 83

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – O carte despre alteritate: romii şi restul lumii / 88

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Alexandru Ruja de la viaţă la operă / 91

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Marcel Mureşeanu: „Exerciţii de noapte” / 93

Vasile SPIRIDON – Luca şi năluca / 97

Antonio PATRAŞ – Literatura ca oglindă a vieţii. Ion Agârbiceanu (II) / 100

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – „Lumea era toată a mea. Amintirile unei prinţese” / 104

Şerban AXINTE – Spaţii dezafectate / 107

Adrian G. ROMILA – O detabuizare bine documentată / 109

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Ion D. SÎRBU sau exemplaritatea unui destin / 111

Livia IACOB – Harul de a scrie „cu lacrimi de cerneală şi rouă de Parîng” / 114

EX LIBRIS

Diana BLAGA – Ion D. Sîrbu în actualitate / 117

Octavian MIHALCEA – Poemele sinelui oniric / 120

Gellu DORIAN – Andreea Voicu – Ce fluieră cămilele pe malul mării / 121

ISTORIE LITERARĂ

Ioana DIACONESCU – Mihai Ursachi. Două documente de istorie recentă / 123

Victor DURNEA – Nicolae Stelian Beldie, alias N.S. Govora. Mai multe întrebări şi cîteva răspunsuri (I) / 127

Adrian TUDURACHI – O „fabulă” despre geniu la începuturile literaturii române / 133

Liviu PAPUC – Alecsandri la tribuna naţiei / 137

LITERATURA UNIVERSALĂ

Smajil DURMISEVIC / 139 Traduceri de Olimpia IACOB

Harlan WILSON – Sclivisiţi şi filfizoni / 140 Traduceri de Ligia Doina CONSTANTINESCU

ESEU

Ion PAPUC – Noica în comunism / 141

Mircea PLATON – Mircea Vulcănescu și sociologia gustiană interbelică / 147

Mircea VULCĂNESCU – Virgil N. Madgearu – Intelectualul / 152

Dan TOMULEȚ – Nesfîrșirea semiozei: între Plotin și Derrida / 155

Dan CIACHIR – Aforismul lui Nicolae Stroescu Stînișoară / 159

Arthur SUCIU – Capcana îmbătrînirii / 161

Caius Traian DRAGOMIR – Capitalismul, comunismul și Bismarck / 164

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Despre toleranță / 167

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Roma și noii martiri ortodocși români / 169

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Tăcere / 171

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Femeia e o insulă… şi ce cred despre aceasta Erik Orsenna şi Michel Houellebecq (II) / 175

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Expoziţie de carte / 177

ARTE

Ştefan OPREA – VedeTeatru 13 / 178

Marian Sorin RÃDULESCU – Sieranevada, scenariul şi regia Cristi Puiu, 2016. Filmul ca instrument esenţial al dezvoltării conştiinţei umane / 180

Dragoş COJOCARU – De la pămînt la nori la Teatro Real / 182

Adina SCUTELNICU – Iulian Moldovan, un artizan al „picturii pentru veşnicie” / 185

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 187

HOLBAN – Feminitatea și lumea lui „care pe care” / 190

Lucian GRUIA – Umbra de fier / 191

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO