Jul 18, 2016

Posted by in LITERATURA UNIVERSALA

Alex KUTSCH

S-a născut în anul 1945 la Bad Salzungen (landul Thuringia) şi locuieşte în orasul Bergheim/ Erft, situat în Renania de Nord/Westphalia.  Intre  anii 1971- 1999 a fost redactor la binecunoscute ziare cotidiene precum cele din Aachen şi Köln. A editat un număr considerabil de antologii lirice, printre care 47 & 11. Poezie originală din Köln şi  Versnetze (trad.brută: Reţele de versuri). Poezie germană contemporană. (Vol.1-9), Editura Ralf Liebe, Weilerswist. Este autorul mai multor volume de poezie, apreciate deopotrivă de criticii literari şi de public, dintre care amintim:

Zerbissenes Lied. Editura Landpresse, Weilerswist 1994

Einsturzgefahr. Editura Landpresse, Weilerswist 1997

Wortbruch . Editura Landpresse, Weilerswist 1999

Fegefeuer, Flamme sieben. edition bauwagen, Itzehoe 2005

Ikarus fährt Omnibus. Editura Landpresse, Weilerswist 2005

Stille Nacht nur bis acht. Silver Horse Edition, Marklkofen 2006

Descoperim semnătura poetului şi în ziare, reviste, manuale şcolare şi antologii, apărute la edituri germane dintre cele mai prestigioase precum Artemis & Winkler, Aufbau, dtv., Luchterhand, Reclam, S. Fischer şi Westermann. Texte de Axel Kutsch au apărut şi în publicaţii din Australia, Belgia, Anglia, Franţa precum şi în antologia canadiană Mirosul focului, Poezie germană contemporană, TroisRivières,  Quebec 2008.

In iarna aceluiaşi an, la Institutul Goethe din Melbourne,  a fost prezentată în primă audiţie poezia sa Nichts (Nimic). Transpusă muzical de către componistul australian Martin Friedel,  ea a constituit un moment de marcă şi pentru vernisajul expoziţiei “Poezie germană pentru ochi” din acea zi.

„Kutsch schiţează imaginea unei lumi haotice, din care nu poate salva  nici o filozofie a istoriei şi nici o metapoveste ori religie şi tocmai de aceea sărbătoreşte în poeziile sale libertatea fiecăruia”.

(M. Hagedorn în:  Süddeutsche Zeitung/ Magazin).

 

Prezentare si traduceri: Francisca Ricinski

 

Axel KUTSCH

Cain în maşină

De ce,

cînd şofez,

atîţia ochi răi

în spatele parbrizurilor,

degetele astea ameninţîndu-mă?

De ce  o asemenea vină,

ce nu se prescrie?

 

Uitaţi-vă lîngă mine la Abel,

cum rîde

şi se bucură

de suferinţa mea.

 

Don Quijote

În zile senine

îşi pune aripile morii de vînt

pune şaua pe cal

şi călăreşte sub

soarele aplecat spre apus

în urma propriei umbre

uită-te

cum mai fug din faţa mea

strigă slujitorului său

care împinge malul în mare.

 

Cînd vine Godot

Vladimir

şi Estragon

Într-o dimineaţă rece

de iarnă

în foaierul teatrului municipal

Godot soseşte

pe neobservate

Îşi arată legitimaţia de serviciu

şi îi duce la Armata Salvării

În anumite

zile

totul decurge

foarte simplu.

 

Idilă la vreme de seară

Imagine cu

reactor atomic

la asfinţit.

 

Aerul nu fusese nicicînd

mai uşor, niciodată

corul bisericii

nu cîntase mai pur.

 

Niciodată pînă atunci

nu ne-ntinsesem

atît de curaţi în mormînt.

 

O întrebare gravă

In prima zăpadă,

care anul acesta

a căzut mai devreme,

trei  băieţi se joacă

de-a războiul.

Strigă

poc poc,

cad şi

tot atunci se ridică.

 

Unul dintre ei,

scuturîndu-şi

de pe haine zăpada,

întreabă :

dar jocul de-a pacea

oare cum e?

 

Mutaţie         

Îmi cer scuze,

voiam doar să mă uit înăuntru,

să văd

dacă mai trăiesc

sau am ajuns dinozaur

 

scuzaţi,

n-o să se mai întîmple,

nu întrec limitele.

încă mai sînt elefant.

 

Idilă de seară              

Peisaj

cu reactor atomic

la  asfinţit.

 

Aerul era mai limpede

ca oricînd, corul

bisericii nu mai cîntase

vreodată atîta  de pur.

 

Niciodată nu ne-ntinsesem

în groapă

atît de curaţi.

 

Reanimare

Croitorii

stelei lui David

speră

într-o reanimare.

 

E nevoie însă

să înveţe din nou.

De data aceasta

va fi o semilună.

 

Traducere de Franciska RICINSKI MARIENFELD

Revista indexata EBSCO