Jul 18, 2016

Posted by in Poezii

LEI REN

DOR CU LOTUS

Dor aprig de iubire

Se-ntinde-n depărtare,

Eu, pavăză subţire

De ceţuri mişcătoare,

Plutesc pîn’ la fereastra

În care-ai poposit –

?i-n toată starea asta

Un lotus a-nflorit.

 

În zorii dimineţii

Trezindu-te mereu,

În prima răsuflare

Simţi-vei dorul meu.

 

RĂSTURNAREA NINSORII

Ninsoarea

Vine tiptil,

Fără publicitate,

Pe neanunţate –

Vine subtil

 

?i-ntr-o clipită

Rostogolită

Albeşte locul

?i nenorocul

 

Negrul dispare,

Albul răsare –

Lotus în floare

De sărbătoare

 

Oameni, copaci,

Toţi ce ni-s dragi –

Pe pînza zării

Suntem cu toţii

Fiii ninsorii.

 

S-A ÎMBĂTAT ZĂPADA…

Zăpada

Nu mai ştie de ea –

S-a îmbătat lulea

 

Flori, dalbe flori

Scăpate din strînsori,

Cu capu-n jos picînd,

Văzduhul ameţind,

Acoperă pămîntul

 

În clătinare, vîntul

Mai mişcă-o rămurea –

Zăpada-şi ia avîntul

?i în beţia ei

Învăluie-n mirare

Bărbaţi, copii, femei

 

?i apele şi munţii

Îşi pleacă fala frunţii

?i se aştern în zare

Zăpezii la picioare

 

Bunici şi bunicuţe-n

Zăpada îmbătată

Aşteaptă laolaltă

Din ceruri să coboare

O iarnă-adevărată.

 

OGLINDA DIN VASUL DE FLORI

În sezonul vaselor de flori

Este totdeauna Primăvară

Îmbrăţişînd oglinda apei

Din minunatul vas de flori

Las zilele să treacă-n taină

 

Cu pasul visător.

 

AUTOPERSIFLARE

Cine cumpără versurile frumoase

Ce-mi vin în vis?

Li Taibai* n-a încetat să cînte

Munţii şi apele În al său scris!

Bătrînul Li Taibai oftează

Cu voce tare,

Neştiind ce nemuritor

Este Lei Ren Care apare.

 

Traduceri de XU WENDE, lector LUO DOONGQUAN

Revista indexata EBSCO