Jul 18, 2016

Posted by in MOZAIC

Numărul lunii Iunie 2016 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Erorile fatale (II) / 1

„Am trăit în școala comunistă momentele distrugerii literaturii române adevărate” – dialog cu scriitorul Dionisie DUMA / 13

Maria CARPOV – Pornind de la amintiri / 17

Elvira SOROHAN – Goncourt pentru literatură franco-hispanică / 19

Gheorghe GRIGURCU – „Exuberanța amintirii” / 23

Basarab NICOLESCU – Veșmintul lui Hristos și tunicile de piele / 28

Vasile ANDRU – Pomenirea lui Radu Mareș / 30

Cornel UNGUREANU – Arghezi, între biografii / 31

Alexandru ZUB – Ștefan Andrei: secvențe memoriale / 36

Mircea A. DIACONU – Ion Agârbiceanu și I. Negoițescu. Diagonale (II) / 38

Ioan HOLBAN – Cehov de Moldova / 43

BOGDAN ULMU, IN MEMORIAM

Dana-Raluca SCHIPOR – False povești de adormit… părinții…Bogdan Ulmu și imaginarul ludic / 47

Simona ZAHARIA – Nesațul povestirii și al poveștii / 49

Mădălina TVARDOCHLIB – Bogdan Ulmu și plăcerile gastronomiei / 50

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „POEZIA LA IAȘI”

Ana PARTENI – A treia ediție a festivalului / 51

BEI TA – Contribuția poeziei străine la crearea unei tradiții naționale: modernizare și canon / 54

Poeți chinezi: BEI TA / 57

LEI REN / 58

SHU DANDAN / 60

WANG MINGYUN / 61

POEZIE

Liviu GEORGESCU / 63

Ilie Tudor ZEGREA / 64

Ionuș-Bogdan CĂRĂUȘU / 65

PROZĂ

Nicolae ILIESCU – Cum mi-am petrecut tinerețea necesară / 66

INEDIT

Traian D. LAZĂR – „Tu ai fost și ai rămas singurul meu mare prieten” / 72

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Mihai Gălățanu, de la „româna cu proști”, la „mortul în viață” / 74

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Un pact cu literatura / 79

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Arcade septentrionale / 82

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Ion Horea, un „suflet vechi” / 84

Vasile SPIRIDON – „Existența construită” după repartiție / 88

Antonio PATRAȘ – Literatura ca oglindă a vieții. Ion Agîrbiceanu (I) / 91

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Noi „bucurii epifanice” / 96

Șerban AXINTE – Lucian Blaga, memorialist (II) / 98

Adrian G. ROMILA – Ar fi putut fi / 101

LITERATURA AZI

Ștefan BORBÉLY – Un teoretician de marcă / 103

Ioan LASCU – Poate fi uitat postmodernismul?… / 108

Livia IACOB – Efemerida copilă: un portret al Veronicăi Micle / 111

EX LIBRIS

Ion Gheorghe PRICOP – „Meseriașul” Teodor Pracsiu / 113

Friedrich MICHAEL – Anotimpurile după Dan Damaschin / 117

Gellu DORIAN – Elena Mihalachi – Locuiește-mă / 120

ISTORIE LITERARĂ

Radu CERNĂTESCU – Despre gîndirea politică a lui M. Eminescu / 122

Cornel MUNTEANU – Hermeneutica textului eminescian / 126

Florin FAIFER – Ipostaze (din tinerețe pîn-la senectute) / 128

Constantin COROIU – Perpessicius, primul și cel mai longeviv cronicar literar al radioului / 132

Liviu PAPUC – S-a dus prea devreme… / 135

LITERATURA UNIVERSALĂ

Alex KUTSCH / 136 Traduceri de Francisca RICINSKI

Adolf P. SHVEDCHIKOV / 138 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Poetul Necunoscut / 139

Mircea PLATON – „Pentru cine bat clopotele”; evocările ÎPS Ioachim Giosanu / 141

Dan TOMULEȚ – Despre semioticitatea lumii, între Plotin și Heidegger / 143

Arthur SUCIU – Orașul ca loc al filosofiei / 147

Alexandru RACU – Religia domnului Gabriel Liiceanu / 150

Andrei IONESCU – Vlahii și vrăjmășiile spațiului românesc / 154

Pavel FLOREA – Cultură și identitate / 158

Caius Traian DRAGOMIR – Lumea în care România are datoria să existe / 163

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Iov, Blake, Jung / 165

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Manipulări privitoare la fenomenul Rugul aprins / 168

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – ISIS: armata Jihadului / 170

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Limba-în-relație: imaginarul transgresiv (I) / 173

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Oile și păstorii / 177

ARTE

Ștefan OPREA – Excurs în destinul unei capodopere / 178

Bogdan ULMU – Un regiszor care a făcut un ban bun, fără să termine spectacolul / 180

Marian Sorin RĂDULESCU – Faleze de nisip – fericirea de a rămîne om / 181

Gheorghe MACARIE – Aurel Băeșu (1896-1928): un destin tragic / 182

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 186

HOLBAN – Derogare la rigoare / 189

Lumea din mierea trecutului / 190

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO