Jun 17, 2016

Posted by in Varia

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

„Bună ziua. Mă numesc Daniel Popa, sunt din Târgu – Jiu şi sunt membru al Cenaclului Columna din Târgu-Jiu din anul 2008. Vă trimit din poeziile mele să alegeţi câteva dacă veţi considera că merită să fie publicate în revista dumneavoastră. Vă mulţumesc anticipat!” – Daniel, talent ai, dar versurile trimise nu m-au convins pe deplin. Cred că trebuie să mai lucrezi pe ele, înainte de a le trimite spre publicare. Te rog să revii cu 4-5 texte mai cizelate pentru o antologie viitoare. Citez unul din textele grupajului, cel intitulat „Voiaj”, cu precizarea că toate celelalte sînt cam în aceeaşi notă lirică: „Călător pe corabia timpului/ Printre oameni şi lucruri/ Sînt legat de catarg cu secunde/ Să fiu ferit de clipa din mare.// Dorinţa-mi însă aruncă ancora./ Făurită din cuvinte ascuţite,/ Ea pătrunde în nisipul veşniciei,/ Iar clipele… mă prind… în vraja lor…”

 

Îi transmitem pe această cale autorului textului „Un cerc. Iubire interzisă?” că ar  avea talent literar, dacă pentru o astfel de părere a trimis textul spre noi. Textul, cu vădite influenţe din Ion Barbu, nu e lipsit de interes literar. Dar cu o floare…

 

„Stimată redacţie, m-ar interesa în primul rând o părere asupra materialelor trimise anterior. C.V.-ul, pe care vi-l trimit în Anexă, este complet neinteresant şi mai ales disjunct relativ la  dorinţa mea de a avea o părere pertinentă de la cea mai autorizată revistă literară a pământului românesc. Cu respect Panait Popescu” – Domnule Popescu, din dorinţa de a ne măguli puţintel, exageraţi. Cît despre textele trimise nouă spre publicare, acestea par a fi un fel de teme cu variaţiuni, intitulate Df-1, Df-2, Axă, Purificare. Varianta 1, 2, 3 etc., şi par a fi scrise de un profesor de algebră glumeţ. Unele sînt simpatice, năstruşnice, altele însă chiar intraductibile, pentru publicul comun. Citez una din ele: „Nedumerire perpetuă”:Provin dintr-o ecuaţie de gradul al doilea/ ce are toţi coeficienţii reali, şi totuşi/ am o rădăcină foarte reală (mama)/ şi alta extrem de complexă (tata)./ Nu pot să-mi explic paradoxul,/ deşi am refăcut calculele mereu, mereu …”. Cea de-a doua se intitulează „Axăpare şi mai incifrabilă pentru cititorul de rînd: „Timpul „nostru” se deplasează/ pe o traiectorie de curbură „0”./ De aici şi idealurile noastre-s liniare,/ sperînd că trecutul trebuie uitat:/ cel care nici n-a fost de fapt!/ Un coşmar mi-a reabilitat „trecutul”/ Curbură „zero” › rază infinită › …/ › „capătul”+?” este de fapt „ ? ?”./ E-n firea lucrurilor să retrăim trecutul/ fie de-l cunoaştem, fie nu …!/ Von Danikën poate dormi liniştit / în amintirile lui viitoare sau…” – Poate că domnul Von Daniken doarme liniştit, dar poezia unde-i?

 

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), nu mai mult de 5-7 pagini, scrise citeţ, lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!), scrise în programul Word şi salvate în RTF sau TXT, şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra în atenţia noastră, promovîndu-i cu texte la “Antologia curierului”. Textele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri nicu_sava@yahoo.com sau  convlit@mail.dntis.ro. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.

 

.

 

                                ANTOLOGIA CURIERULUI

 

Până şi stelele suferă de marasme electorale

 

ne-am întâlnit întâmplător

ne-am îmbrăţişat cu căldură

în tânguire sinapsele  s-au verticalizat

ca Titanicul în momentul scufundării

frunzele flecare se frecau pe şest

de condurii tăi de Albă ca Zăpada

eu purtam un oposum jerpelit

de narodnică

asfaltul  fierbinte dezvolta o putere calorică

de locomotivă

alte grade Fahrenheit şi Celsius

locuiam în aceeaşi circumscripţie

unde până şi stelele sufereau de marasme electorale

 

Tracking device

 

Asta ai putea să fii tu
întrevăzut
între oglinzi
paralele

ar putea să fie un one-line story
ca un titlu de ziar
fără nici un conţinut

ai putea să îţi dezbraci minciuna
până la os
ca un şarpe care îşi leapădă pielea

schimbă trackul ăsta
e singurul lucru pe
care îl poţi face
Alexandra Gheghi

 

La circ

 

un leu şchioapătă dincolo

de cortina viselor copilăriei

biciul dresorului nu-i simte

groaza de saltul în flăcări

azi numai piciorul plânge

iar inima  înveselită priveşte

un clovn rostogolind o minge

portocalie când lanţul stăpânului

sparge aerul în aşchii flămânde

ce sfâşie timpanele asemenea

colţilor gâtul căprioarei

sub privirile copilului care

plânge cu milă şi cu  spaimă

fără a şti ce doare mai tare,

mila, spaima, râsul ingenuu

al leului care-şi linge botul

cu ostentativă  nevinovăţie

 

Iubiri neîmplinite

 

iubirile neîmplinite nu se uită,

mai fericite decât mugurii

prea timpurii adormiţi sub

zăpada timpului prezent,

fără viitor nu se moare,

ce-am iubit rămâne iubit,

precum iarba ce creşte

din memoria ierbii tăiate,

precum pasărea ce se-nalţă

din obişnuinţa zborului,

voi, cei care nu m-aţi văzut,

nu m-aţi cunoscut,

în zadar aşteptaţi zăpada!

locuim aceeaşi nemişcare,

fără să o doriţi,

cea mai dureroasă,

cea mai umilitoare,

vină a inimii ce îngheaţă

floarea în mugure, condamnându-l

la o  perpetuă aşteptare

 

Cristina Grigorov 

 

 

Poem final

 

nu am înţeles cuvântul cuvintelor mele
ce mi-a străpuns limba de-atâtea ori
luminile astrelor căzute pieziş peste munţi
câmpii sau deşerturi nu le-am înţeles
dar privirea ta venită de nicăieri
proptită-n mine precum o suliţă
am simţit-o am înţeles-o
fiecare zicere a ei a fost o rană
peste care prezenţa ta a pus sare

iubeşte-mă…
nu mă iubi şi-ţi voi încărca conştiinţa
cu-n cadavru viu

 

Cezar Viziniuck

 

 

 

 

Revista indexata EBSCO