Jun 16, 2016

Posted by in Atitudini

Numărul lunii Mai 2016 – click aici

COP CURBE MAI 2016Cassian Maria SPIRIDON – Erorile fatale (I) / 1

„Românii trebuie sã afle cã sînt de dreapta” – dialog cu scriitorul și pictorul Sorin DUMITRESCU / 12

Virgil NEMOIANU – Catedrale și Biserici / 20

Maria CARPOV – Explorãri / 22

Elvira SOROHAN – Vosganian poetul nu e altul / 24

Gheorghe GRIGURCU – „Oare e necesarã de fiecare datã o jerftã?” / 29

Basarab NICOLESCU – Frontierele disciplinelor academice, religiilor și ideologiilor / 33

Vasile ANDRU – O victorie la turci / 35

Alexandru ZUB – Întîlniri de destin. Acad. Valeriu D. Cotea, in memoriam / 39

Mircea A. DIACONU – Ion Agârbiceanu și I. Negoițescu. Diagonale (I) / 41

Ioan HOLBAN – Poezia lui Liviu Ioan Stoiciu / 47

 

MARIN SORESCU 80

Nicolae ILIESCU – Cel care scria pe cutremure / 56

Mircea PLATON – Viziunea vizuinii sau „oameni și fiare, în fiare” / 60

A.G. ROMILA – Cel mai ludic șaizecist / 63

Anca DRÃGHICI – Între alegorie și fabulã / 64

Loredana CUZMICI – Istoria într-o doarã / 66

 

CONSTANTIN CIOPRAGA LA CENTENAR

Leonida MANIU – Constantin Ciopraga sau virtuțile criticii universale / 69

Nicolae CREȚU – Constantin Ciopraga: valențe în posteritate / 74

Lucia OLARU NENATI – Un model al omului-emblemã: Constantin Ciopraga / 77

 

POEZIE

Silvia CHIȚIMIA / 80

Monica PILLAT / 81

Sterian VICOL / 82

 

PROZÃ

Viorel BUCUR – Nunta / 83

 

INEDIT

Traian D. LAZÃR – „Tu-mi scrii la modul cel mai prezent” / 89

 

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Noi completãri la bibliografia lui Al. Dima / 92

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Gheorghe Grigurcu, poetul travestit în critic literar / 95

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Marea poveste a ostrovului, spusã, ca nimeni altul, de Ovidiu Dunãreanu / 101

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Interferențe dramaturgice în opera lui Ion Creangã / 105

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Magda Isanos, la centenar / 108

Vasile SPIRIDON – Inima șotronului / 111

Antonio PATRAȘ – Literaturã și spectacol. Incursiuni în istoria romanului grafic / 114

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – „Reverii monomaniace”. Proza lui Mihai Ursachi / 118

Șerban AXINTE – Lucian Blaga, memorialist (I) / 120

Adrian G. ROMILA – Van și Ivan Gogh / 123

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – O carte de neuitat / 125

EX LIBRIS

Paul ARETZU – Memoria liricã / 128

Codruț RADI – Înãuntrul amintirilor / 130

Ion POPESCU-BRÃDICENI – Aurel Ștefanachi și „închiderea jocului” / 132

Gellu DORIAN – Anca Dumitru – piese rãsfirate pe o placã electricã / 135

 

ISTORIE LITERARÃ

Mihaela ALBU – Un important eveniment al anului 2015 – Centenarul Vintilã Horia / 137

Constantin COROIU – Ibrãileanu, mai mult decît un mare critic / 140

Mihai VORNICU – Fantasticul creștin și folcloric la Gala Galaction / 143

Liviu PAPUC – Poezia la Iași / 148

 

ISTORIE

Dan FÃRCAȘIU – René de Brasey / 150

 

LITERATURA UNIVERSALÃ

Dileep JHAVERI / 143 Traduceri de Olimpia IACOB

Daniela HODROVÁ – Sem / 155 Traduceri de Ligia Doina CONSTANTINESCU

 

ESEU

Ion PAPUC – Un poet pe stil vechi / 157

Dan TOMULEȚ – Despre moartea autorului (și a tuturor celorlalți) / 160

Andrei IONESCU – Despre vlahorihini / 163

Caius Traian DRAGOMIR – Ce este Statul? (reflecții pe marginea unor capitole din memoriile lui Casanova) / 166

 

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Despre ignoranțã / 168

 

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Memoria Rugului aprins – riscuri și provocãri / 170

 

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Înserare pe Bosfor / 172

 

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU – Femeia e o insulã… și ce cred despre aceasta Erik Orsenna și Michel Houllebecq / 175

 

ANTICHITÃȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Un incunabul, un editor, o prefațã / 177

 

ARTE

Ștefan OPREA – Festival de monodramã la Bacãu / 178

Bogdan ULMU – Pagini dintr-un vechi jurnal teatral / 180

Marian Sorin RÃDULESCU – Lucian Pintilie, un cineast dintr-o bucatã / 181

 

PANORAMIC EDITORIAL

CHELARU – Edituri moldave/ autori moldavi / 184

HOLBAN – Cetatea idealã a bibliofagilor / 187

DRAM – Boris Crãciun, dramaturgul / 189

Emilian MARCU – Vitrina cãrților / 192

 

VARIA

Premiile Revistei „Convorbiri literare” / 195

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO