May 21, 2016

Posted by in MOZAIC

C.M. SPIRIDON – Valeriu D. Cotea, un patriarh peste vitis vinifera

Citim în Evanghelia după Matei (26, 26-29), cele spuse de Mîntuitor la Cina cea de Taină, cu puţin timp înaintea jertfei Sale pe Sfînta Cruce: „Iar pe cînd mîncau ei, Iisus, luînd pîine şi binecuvîntînd, a frînt şi, dînd ucenicilor, a zis: Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luînd paharul şi mulţumind, le-a dat, zicînd: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sîngele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor. Şi vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viţei pînă în ziua aceea cînd îl voi bea cu voi, nou, întru împărăţia Tatălui Meu”.

Cultivarea viţei de vie (vitis vinifera) şi procesarea vinului, sîngele strugurelui, cum îl denumeşte Isus Sirah, are o istorie multimilenară şi totodată una multiculturală: de la sumerieni – avem vinul prezent în cîteva dintre cînturile Epopeii lui Ghilgameş; la egipteni – cei care au stabilit regulile de plantare ale viţei – reguli urmate şi astăzi; la greci şi romani şi nu mai puţin în Vechiul şi Noul Testament. O istorie care se continuă şi astăzi cînd vinul a ajuns la un înalt rafinament, şi degustat de oenologii – profesionişti ai vinului – dar şi de iubitorii de rînd, la toţi ne povesteşte tainic, prin papilele fiecăruia istoria proprie, împreună cu istoria omului.

Cucerit de tăria şi bucuria vinului, între cei mai celebri a fost Noe, care, după descinderea din corabia salvatoare, a cultivat viţa de vie şi a băut din licoarea fermentată  a boabelor de struguri.

În euharistie, la împărtăşanie primim pîinea şi vinul, prin care, după Sf. Chiril al Alexandriei, se împreună puterea şi fericirea, unde pîinea este simbolul puterii fizice, vinul, al celei spirituale.

Întregul proces – de la cultivarea, creşterea, rodirea, culegerea, zdrobirea, fermentarea şi aşteptarea împlinirii vinului – statorniceşte şi înnobilează viaţa omului, asigurîndu-i un sens şi împlinire. Între blestemele biblice, proferate nu o dată, ca o pedeapsă este lipsa bucuriei vinului.

Excesul vinului, ca în toate împrejurările vieţii, nu a fost şi nu este niciunde recomandat. Sfîntul Ioan Casian numeşte vinul, băut cu măsură, vin duhovnicesc. Clement Alexandrinul face o numărătoare a paharelor, unde primul pahar era pentru sănătate, al doilea pentru dragoste şi plă­cere, al treilea pentru somn; apoi veneau alte pahare, dar nu pentru omul cu judecată: al patrulea, paharul ocării, al cincilea, paharul strigătelor, al şaselea, paharul certei, al şaptelea, paharul bătăii.

Este şi o beţie bună şi folositoare, beţia trezviei, din vinul duhovnicesc.

Un minunat mijloc de socializare este vinul. Socrate este cel ce a inventat pentru un astfel de eveniment social, cuvîntul symposium – care, literar se traduce a bea împreună. La un astfel de symposion participanţii discutau filozofie şi în tot acest timp se delectau cu licorile viţei de vie.

Nici pămîntul străvechii Dacii n-a dus lipsă de bucuria roadelor viţei de vie. De la Cucutenii Moldovei, unde s-au descoperit seminţe de struguri în vase de lut – (Cucutenii au dat numele celei mai vechi civilizaţii din lume, născută cu mult înaintea celei sumeriene), pînă la Cătălina antică şi Cotnarii lui Ştefan Voievod, în Moldova şi România  vinul nu a lipsit de pe mesele gospodarilor. Iar vinul cel bun cu osteneală şi pricepere se obţine. Oenologia (din cuvintele greceşti oinos – vin şi logos – studiu) este ştiinţa vinificaţiei, una în care academicianul Valeriu D. Cotea a făcut şcoală. O cunoaştere împărtăşită discipolilor care au învăţat să slujească întru perfecţionarea, ridicarea şi îmbunătăţirea constantă a vinului românesc. Numeroasele medalii primite pe toate continentele stau mărturie.

Academicianul Valeriu D. Cotea, prin slujirea întru slava vinului celui bun (aşa cum ştim de la Nunta din Cana din Noul Legămînt), merită cu asupra de măsură, din partea tuturor şi a celor dedaţi şi a celor nededaţi la degustarea miraculoasei licori, întreaga euharistia (cuvînt grecesc ce se traduce în română prin recunoştinţă) ce se cuvine cu temeinicie unui adevărat patriarh al vitis vinifera.

Revista indexata EBSCO