May 21, 2016

Posted by in EDITORIAL

Cassian Maria SPIRIDON – Douãzeci de întîlniri convorbiriste

Au trecut două decenii de cînd, primăvară de primăvară, talanga Junimii adună numeroasele triburi literare de pe meleagurile vechii Dacii, dar şi de prin alte zări, la Zilele revistei „Convorbiri literare”. Colaboratori mai vechi şi mai noi, prieteni şi iubitori ai revistei şi tradiţiei sale, literaţi şi oameni de cultură, la chemarea redacţiei s-au adunat spre a participa la diversele simpozioane şi colocvii propuse în program, nu mai puţin la banchetul final.

Prima ediţie, din 1997, s-a născut ca o dorinţă de a marca cei 130 de ani de la fondare, inclusiv pentru a reimpune în circuitul publicistic naţional revista Convorbiri literare, intrată într-un con de umbră în primii ani ai deceniului nouă, al secolului de curînd încheiat. Manifestarea o considerăm şi un bun prilej de continuare a tradiţiei vestitelor banchete anuale ale Junimii şi apoi ale Convorbiriştilor.

La fiecare întîlnire convorbiristă s-au acordat premiile revistei, de la debutanţi la valori recunoscute şi impuse printr-o operă intrată, la unii, în manualele alternative; n-au fost uitate revistele surori, editurile interesate de sprijinirea culturii naţionale, nici colaboratorii constanţi ai revistei.

Prezentarea în detaliu a programului tuturor celor douăzeci de ediţii ale Zilelor revistei „Convorbiri literare” şi a celor premiaţi cu acest prilej, e în sine o oglindă fidelă a capacităţii de coagulare iradiată de foaia junimistă, în numele culturii şi literaturii naţionale şi întru slujirea ei cu firească devoţiune.

Prima ediţie a Zilelor Revistei „Convorbiri literare” s-a desfăşurat între 26 şi 27 martie 1997, luna în care, cum am precizat, acum o sută treizeci de ani era editat primul număr din foaia junimistă. Despre naşterea ei am scris nu o dată în acest spaţiu şi este puţin probabil ca între cititorii revistei să se afle cineva căruia nu-i sînt cunoscute activitatea şi importanţa Societăţii Junimea – moşită în intervalul: toamna lui 1863, primăvara lui 1864 – Societate care a iniţiat editarea revistei Convorbiri literare, intrată de curînd în anul 150 de la prima apariţie.

Pe 27 martie 1997 la orele 10.00 a.m. a avut loc deschiderea festivă, urmată de o masă rotundă cu tema: Societatea Junimea şi revista „Convorbiri literare”, iar după-amiază a avut loc simpozionul: Titu Maiorescu şi revista „Convorbiri literare”. În dimineaţa zilei următoare a avut loc un remember: Revista „Convorbiri literare” în vremea Junimii şi la o sută treizeci de ani de la fondare. La această primă ediţie au fost prezenţi circa optzeci de personalităţi din Ţară şi străinătate, la care s-au alăturat numeroşi scriitori ieşeni.

Încă de la prima ediţie (conform unui regulament care de-a lungul timpului nu a avut parte de modificări semnificative) redacţia a acordat o serie de premii, în după-amiaza zilei de 27 martie 1997. Premiul pentru poezie a fost acordat lui Dan Laurenţiu, pentru proză lui Alexandru George, pentru critică lui Luca Piţu, pentru teatru lui George Astaloş, iar pentru eseu lui Cristian Livescu. Astăzi, la ediţia XX, dintre premianţii primei ediţii, mai este printre noi doar Cristian Livescu.

Cei o sută treizeci de ani de la apariţia primului număr al revistei au fost marcaţi în aprilie 1997 şi la Centrul Cultural Român de la Paris, unde l-am avut amfitrion pe Virgil Tănase.

Cum am precizat, organizarea Zilelor revistei „Convorbiri literare” a fost şi a rămas o bună cale de a atrage atenţia asupra noii serii a publicaţiei, de a onora colaboratorii noştri constanţi şi, implicit, de a deschide paginile altor condeieri, unii mai puţin cunoscuţi, dar şi celor deja celebri, ridicînd astfel nivelul axiologic al bătrînei şi mereu tinerei foi junimiste.

 

Cum luna martie s-a dovedit insuficient de primăvăratică, am decis, de la a doua ediţie, Zilele revistei „Convorbiri literare” să se desfăşoare în ultima decadă a lui aprilie. Colocviul care a avut loc pe 24 aprilie 1998, după deschiderea oficială, a avut ca temă: Actuala Societate Junimea şi actuala revistă „Convorbiri literare”. După-amiază s-a desfăşurat o masă rotundă: Revistele de cultură moldave, versus viaţa literară din zonă. În după-amiaza zilei de 25 aprilie a avut loc simpozionul Revista „Convorbiri literare” în peisajul literar şi publicistic actual.

Premiile acordate la a doua ediţie au fost însoţite de o motivaţie mai elaborată, după cum urmează: Gheorghe Grigurcu – Premiul pentru întreaga activitate literara şi spiritul polemic susţinut în paginile noii serii a „Convorbirilor literare”; Laurentiu Ulici – Premiul pentru întreaga activitate, cu deosebire pentru realizarea monumentalei antologii O mie şi una de poezii româneşti; Dan Manucă – Premiul pentru întreaga activitate de critic şi istoric literar, inclusiv pentru colaborarea care onorează noua serie a „Convorbirilor literare”; Marin Mincu – Premiul pentru afirmarea valorilor culturale româneşti în Italia şi contribuţia deosebită în domeniul criticii literare moderne; Ion Simuţ – Premiul pentru valorificarea moştenirii literare; Dan Silviu Boerescu – Premiul pentru susţinerea generaţiei ’90, inclusiv pentru dragostea arătată pisicilor; Constantin Dram – Premiul pentru colaborarea la noua serie a „Convorbirilor literare” şi pentru volumul Lumi narative; Liviu Ioan Stoiciu – Premiul pentru obstinaţia de a rămîne mereu incomod în politica literară de cadre; Marius Tupan – Premiul pentru ampla frescă a dezintegrării societăţii totalitare cuprinsă în trilogia Coroana Izabelei; Mariana Codruţ – Premiul pentru romanul Casa cu storuri galbene; Gellu Dorian – Premiul pentru solidaritatea faţă de generaţia sa, manifestată prin colecţia de poezie La Steaua; Vasile Popa Homiceanu – Premiul pentru constituirea în proză a unui spaţiu românesc substanţial; George Vulturescu – Premiul pentru prima sută de numere a revistei „Poesis”; Ioan Ţepelea – Premiul pentru merite deosebite în susţinerea fenomenului cultural orădean, naţional şi nu numai; Ioan Vieru – Premiul pentru noua formulă a revistei „Contrapunct”.

Şi la această ediţie, ca şi la cele ce vor urma, vor fi prezenţi din afara Iaşului circa o sută de personalităţi culturale din Ţară şi Europa, dar şi din America şi Asia.

Redăm în continuare programul ediţiei a III-a din 22-23 aprilie 1999 şi premiile acordate:

Joi, 22 aprilie, 1999

Ora 1000 – Aula M. Eminescu, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi – deschiderea festivă

Orele 1200-1400 – Casa cu Absidă, Centrul civic Iaşi – Colocviul Critica în revistele literare şi de cultură. Anii ’90

Orele 1700-1900 – Muzeul Literaturii Române, Clubul Junimea – Masa rotundă Momente critice în literatura naţională; lansări de cărţi ale scriitorilor din Asociaţia Iaşi şi ale invitaţilor

Vineri 23 aprilie, 1999

Orele 1000-1300 – Casa cu Absida, Centrul Civic Iaşi – Simpozionul Maiorescu-Lovinescu: De la formele fără fond la cele care îl creează

Ora 1100 – Muzeul Literaturii Române, Clubul Junimea – Expoziţia de pictură Angela Tomasselli; prezintă Ana Blandiana

Ora 1300 – Centrul Cultural Francez – Masa rotundă: Interferenţe culturale francofone în spaţiul central şi est-european. Participă: Miron Kiropol (Paris), Rita Kleiman (Chisinău), Valeriu Stancu, Emil Iordache

Ora 1500 – Muzeul Literaturii Române, Clubul Junimea – Lansare de carte – Nicolae Breban, Ziua şi noaptea. Prezintă: Dan Silviu-Boerescu şi Cătălin Ţîrlea

Ora 1700 – Casa cu Absidă, Centrul Civic Iaşi – Decernarea premiilor

Premiile ediţiei a III-a: Revista „Limba română” din Chişinău – premiul pentru substanţa discursului de profil; colectivului de realizatori al Dicţionarului enciclopedic ilustrat (Editura Cartier, Chişinău, 1998) – premiul pentru realizări editoriale; Pavel Pelin – premiul pentru volumul de proză Lupoaica; Nicolae Negru – premiul pentru contribuţia adusă la cunoaşterea tendinţelor literaturii române din Basarabia în perioada postbelică. Emilian Galaicu-Păun – premiul pentru volumul de critică Poezia de după poezie. Gheorghe I. Florescu – premiul pentru excelenta calitate a rubricii Nisipul din clepsidră susţinută în „Convorbiri literare”; Mariana Şipoş – premiul pentru realizarea excepţională a emisiunii tv Dreptul la adevăr; Mircea A. Diaconu – premiul pentru volumul de critică şi istorie literară Mişcarea „iconar”; Horia Gârbea – premiul pentru contribuţii importante în domeniul dramaturgiei; Cătălin Ţîrlea – premiul pentru romanul Anotimpuri de trecere; Valeriu Stancu – premiul pentru volumul Răstălmăcirea jocului şi tălmăciri în şi din franceză; Ana Blandiana – premiul de excelenţă – pentru opera literară şi civică de excepţie; Miron Kiropol – premiul Opera omnia.

O constantă a tuturor întîlnirilor Convorbiriste a fost şi este prezenţa scriitorilor din Basarabia şi nordul Bucovinei dar şi a autorilor români din diasporă

A patra ediţie se desfăşoară între 21-22 aprilie 2000, cu următorul program:

Vineri, 21 aprilie 2000

Orele 1000-1030 – Casa cu Absidă: Deschiderea zilelor revistei „Convorbiri literare”; orele 1030-1300 – Casa cu Absidă – Colocviul Eminescu şi Junimea ieşeană

Orele 1630-1730 – Muzeul Teatrului – Comunicări APLER (Asociaţia Publicaţiilor literare şi a Editurilor din România)

Orele 1730-1900 – Muzeul Teatrului – lansări de cărţi şi prezentări de reviste literare

Sîmbătă, 22 aprilie 2000

Orele 1300-1330 – Palatul Culturii – Premiile revistei „Convorbiri literare”

Ora 1400 – „Bolta Rece” – Festivitatea de închidere a Zilelor revistei

S-au acordat următoarele premii: Corneliu Antoniu (pentru revista „Antares”); Vasile Gârneţ (pentru revista „Contrafort”); Mariana Tupan (pentru anglistica); Benoit Vitse (pentru românofonie); Cătălin Mihuleac (pentru proza); Gabriel Chifu (pentru poezie); Adrian Alui Gheorghe (pentru poezie); Elvira Sorohan (pentru critica); Dan Cristea (pentru eseu); Sorin Alexandrescu (pentru eseu); Romul Munteanu (pentru eseu); Mihai Sora (pentru eseu); Nicolae Breban („Opera omnia”).

La ediţia din 2001, pentru a evita suprapunerea cu alegerile generale din cadrul USR am strămutat desfăşurarea Zilelor revistei „Convorbiri literare” în intervalul 10-11 mai. Cum alegerile USR pentru runda a doua s-au strămutat după Zilele revistei „Convorbiri literare”, n-am reuşit să evităm inevitabilul, întîlnirea convorbiristă a avut loc între cele două runde de alegeri. Iată programul ediţiei a cincea:

Joi, 10 mai 2001

Ora 1000 (Casa cu Absidă – Centrul Civic Iaşi) – Deschiderea festivă a Zilelor revistei „Convorbiri literare”

Orele 1100-1300 – Colocviul Revistele literare între prestigiu şi anonimat; lansări de reviste;

Orele 1700-1900 – Muzeul Teatrului: Simpozionul Piaţa cărţii şi critica de întîmpinare; lansări de cărţi

Vineri, 11 mai, 2001

Orele 1000-1300 – Muzeul „M. Eminescu” Colocviul: Literatura română la început de mileniu – Moştenirea. Punct şi de la capăt?

Orele 1800-2000 – Sala Radio Iaşi: Podium poetic cu participarea actorilor ieşeni. Decernarea premiilor revistei „Convorbiri literare”.

Premiile acordate: pentru revista „Porto-Franco” – Sterian Vicol; pentru revista „Semne” – Paulina Popa; pentru revista „România literară” – Nicolae Manolescu; pentru rememorarea destinelor neamului – Ion Hadârcă; pentru critica – Sergiu Ailenei; pentru eseu – Iustin Panţa; pentru proza – Stelian Baboi; pentru relaţiile între tărîmurile poezie-teologie şi România-America – Teodor Damian; pentru poezie – Radu Florescu; pentru lirica sa şi viza Schenk acordata poeziei româneşti în Germania – Christian Schenk; pentru o mare proză fidelă şi un jurnal infidel – Bujor Nedelcovici; premiul de Excelenţă – Constantin Ciopraga; premiul Opera omnia – Petru Ursache.

La a şasea ediţie, pentru a nu ne suprapune peste sărbătorile pascale şi nici peste zilele  libere de 1-2 mai, Zilele revistei „Convorbiri literare” au rămas tot în mai, între 9 şi 10 mai 2002. Programul manifestărilor:

Joi, 9 mai 2002:

Ora 1000 (Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”), Deschiderea festivă a Zilelor revistei Convorbiri literare;

Orele 1100-1300: Colocviul I.L. Caragiale şi revista Convorbiri literare – lansări de reviste;

Orele 1700-1900 (Muzeul Teatrului): Simpozionul Actualitatea lui I.L. Caragiale; lansări de carte.

Vineri, 10 mai 2002:

Orele 1000-1300 (Podul Casei Pogor): Colocviul Revista Convorbiri literare la 135 de ani de la fondare;

Orele 1800-2000 (Teatrul „Luceafărul”): Podium poetic cu participarea poeţilor invitaţi. Decernarea premiilor revistei.

Pe anul 2002 s-au acordat: Premiul special pentru afirmarea latinităţii în contemporaneitate, lui Dante Cerilli, Italia; Premiul pentru reuşita culturala a revistei Semn, care apare la Bălţi şi este citită în toate colţurile ţării, reprezentată de Nicolae Leahu, redactor şef; Premiul pentru deschiderea literară şi culturală a revistei Bucovina literară care a împlinit, de curînd, 60 de ani, reprezentată de Ion Beldeanu, redactor şef; Premiul pentru cultivarea dialogului cultural român-german promovat prin revista Dichtungsring, reprezentată de Francisca Ricinski Marienfeld; Premiul pentru Excelenţă programului editorial al editurii DIONYSOS, reprezentată de Christian W. Schenk; Premiul pentru performanţa culturală a Festivalului Internaţional de Poezie Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş, reprezentată de Dumitru M. Ion; Ioan Holban – Premiul pentru coerenta şi expresivitatea profilelor critice contemporane; Marian Popa – Premiul pentru cuprinderea întregului spectru al literaturii române din perioada postbelică pînă la Revoluţie; Ştefan Oprea – Premiul pentru întreaga sa operă dramaturgică; Lucian Alecsa – Premiul pentru construcţiile româneşti; Leo Butnaru – Premiul pentru înălţimea expresiei lirice şi altitudine civică; Mircea Muthu – Premiul pentru subtilitatea eseisticii sale, susţinută de o comparatistică de anvergură; Mihai Cimpoi – Premiul Opera Omnia.

Ediţia a şaptea, 18-19 aprilie 2003. Programul manifestărilor:

Vineri, 18 aprilie 2003

Ora 1000 (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”, Centrul Civic Iaşi): Deschiderea „Zilelor revistei Convorbiri literare”

Orele 1100-1300 – Colocviul Dosoftei – dimineaţa poeziei creştine; lansări de reviste; vizitarea Casei „Mitropolit Dosoftei”;

Orele 1700-1900 (Galeriile de Artă „Pod-Pogor-fiul”) Colocviul Scriitori români din diaspora, între integrare şi indiferenţa; Lansări de cărţi; vernisaj expoziţie Florin Buciuleac.

Sîmbătă, 19 aprilie 2003

Orele 1000-1300 (Muzeul „Mihai Eminescu”) Simpozionul Etic şi estetic la Nichita Stănescu; lansări de cărţi;

Orele 1600-1700 (Teatrul „Luceafarul”): Spectacolul „Picioroangele”, de Francisca Ricinski Marienfeld, în regia lui Bogdan Ulmu

Orele 1700-1900 (Teatrul „Luceafărul”) Podium poetic cu participarea invitaţilor. Decernarea premiilor revistei.

Premiul revistei pe anul 2003: Vasile Tarâţeanu – Premiul pentru promovarea literaturii naţionale prin revista „Arcaşul”, la Cernăuţi, Ucraina; Anna Bessmertnaia – Premiul pentru afirmarea elitei poeziei ruse şi străine în revista Akme; Yves Brousard – Premiul pentru excelenta promovare a autorilor români în revista „Autre Sud”; Ion Roşioru – Premiul pentru calitatea traducerilor din poezia românească; Mircea Coloşenco – Premiul pentru cuprinzătoarea şi aplicata ediţie critică Nichita Stănescu; Vitalie Ciobanu – Premiul pentru eseistica sa cu valenţe europene; Maria Şleahtiţchi – Premiul pentru substanţialul demers critic, cu aplicaţii în spaţiul românesc de peste Prut; Bogdan Ulmu – Premiul pentru deschiderea enciclopedică asupra fenomenului teatral naţional şi universal; Constantin Novac – Premiul pentru proza sa tomitană; Cristian Simionescu – Premiul pentru Maratonul său poetic; Irina Mavrodin – Premiul de Excelenţă; Eugen Simion – Premiul Opera Omnia.

A opta ediţie, 23-25 aprilie 2004. Programul manifestărilor:

Vineri, 23 aprilie 2004

Ora 1000 (Ateneul Tătăraşi – Sala Mare) Deschiderea „Zilelor revistei Convorbiri literare”

Orele 1100-1230Colocviul Ştefan cel Mare şi Sfînt – ocrotitor al artelor; lansări de reviste şi cărţi;

Orele 1230-1300 – Spectacol-lectură: „Ştefan sînt ceilalţi”, de Horia Gârbea

Orele 1700-1900 (Casa Pogor – Muzeul Literaturii Române)

Simpozionul De o sută de ori Convorbiri literare – seria nouă; lansări de cărţi

Sîmbătă, 24 aprilie 2004

Orele 1000-1300 Muzeul Sadoveanu Colocviul Anul Sadoveanu după un secol; Lansări de cărţi; vernisaj expoziţie

Orele 1700-1900 (Ateneul Tătăraşi – Sala Mare) Podium poetic cu participarea invitaţilor. Decernarea premiilor revistei.

DUMINICă, 25 aprilie 2004 – Ziua Academiei libere

Ora 1000 – preluarea oaspeţilor din faţa hotelului şi plecarea spre Vaslui

Orele 1200-1330 (Biblioteca Judeţeană „N. Milescu-Spătarul”, Vaslui) Simpozionul …Mileniul Caragiale continuă

Orele 1400-1500 (Clubul Tineretului Vaslui) Decernarea premiilor „Academiei libere”

Premiile revistei pe anul 2004: activitate publicistică: Revistei „Ramuri” reprezentată de Florea Miu; Revistei „Ex Ponto” reprezentată de Ovidiu Dunăreanu; Revistei „Revista literară radio” reprezentată de Liliana Ursu pentru calitatea programului literar-cultural promovat; debut: Antonio Patraş, pentru modernitatea demersului critic; teatru: Mircea Ghiţulescu, pentru consecvenţă în promovarea dramaturgiei române contemporane, Val Butnaru, pentru reuşita deschiderii europene a teatrului de dincolo de Prut; proză: Constantin Parascan, pentru realizarea unei punţi între clasic şi modern în discursul romanesc, Ilie Constantin, pentru eleganţa demersului epic; eseu: Ioan Lascu, pentru sobrietatea abordării existenţialismului francez, Anton Adămuţ, pentru substanţa filosofico-teologică a eseurilor; critică: Alex Ştefănescu, pentru noutatea perspectivei asupra literaturii române contemporane; poezie: Liviu Georgescu, pentru originalitatea construcţiei lirice, Aurel Ştefanachi, pentru vigoarea verbului poetic, Gellu Dorian, pentru complexitatea spirituală a poemelor, Lucian Vasiliu, pentru adîncimea construcţiei poetice; pentru promovarea literaturii române: Thomas Krämer, pentru acurateţea traducerii poeţilor români contemporani şi Valeriu Rusu, pentru excepţionala traducere în limba franceză a lui Ion Budai Deleanu; Horst Fassel, pentru excelenţă în promovarea relaţiilor literare româno-germane; premiul de excelenţă: Alexandru Zub, pentru fundamentarea modernă a discursului istoriografic; Opera omnia: Cezar Ivănescu.

Ediţia a noua, 23-24 aprilie 2005. Programul manifestărilor:

Vineri, 22 aprilie 2005

Orele 1200-1330: Cenaclul USR. Preşedinte: Cezar Ivănescu. Secretar: Marian Drăghici. Citesc: Bianca Marcovici (poezie), Lucian Zup (proză). Invitat de onoare: Petru Ursache. Casa Pogor

Orele 1700 : Deschiderea „Zilelor revistei Convorbiri literare” Ateneul Tătăraşi – sala mare

Orele 1800-1930: Colocviul 110 ani de la naşterea lui Lucian Blaga. Moderator: Dan Mănucă.

Lansări de reviste şi cărţi. Ateneul Tătăraşi – sala mare

Orele 1950-2130: Spectacol de teatru Morţi şi vii, de Ştefan Caraman. Ateneul Tătăraşi – sala mare

Sîmbătă, 23 aprilie 2005

Orele 1100-1300 Colocviul: Actualitatea revistelor de cultură. Moderator: Mircea Martin. Vernisaj expoziţie Florin Buciuleac. Prezintă Varujan Vosganian

Lansări de cărţi şi de reviste.

Casa Pogor

Orele 1615-1700: Spectacol de teatru Virginitate, de Witold Gombrowicz. Ateneul Tătăraşi – sala mare

Orele 1700-1900: Podium poetic cu participarea invitaţilor. Decernarea premiilor revistei. Ateneul Tătăraşi – sala mare

Premiile revistei pe anul 2005: reviste literare: Revista „Origini”, prin Gabriel Stănescu, SUA; Revista „Oglinda literară”, prin Gheorghe NEAGU; Revista „Cuvîntul”, prin Mircea Martin; edituri: Editura „Paralela 45”, prin Călin Vlasie; Editura „Polirom”, prin Silviu Lupescu; poezie: Nicolae Panaite, Vasile Proca, Marian Drăghici; proză: Aura Christi, Constantin Virgil Negoiţă, SUA; teatru: Francisca Ricinski Marienfeld, Germania; critică: Simona Modreanu, Vasile Spiridon, Liviu Grăsoiu, Florin Faifer; eseu: Adrian Dinu Rachieru, George Popa, Vasile Andru; traduceri: Miljurko Vukadinovici, Serbia, Horst Saul, Germania, Adam Puslojic, Serbia, Sumiya Haruya, Japonia; premii de excelenţă: Octavian Paler, Al. Husar; Opera omnia: Nicolae Stroescu Stînişoară, Germania.

Ediţia a X-a, din aceleaşi motive mai sus precizate se desfăşoară între 12 şi 13 mai 2006, cu următorul program:

Vineri, 12 mai 2006

Orele 1700: Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”, ediţia a X-a. Hotel Moldova.

Orele 1700-1900: Simpozionul Continuitate şi conflict între generaţiile literare postbelice. Lansări de reviste şi cărţi.

Hotel Moldova.

Sîmbătă, 13 mai 2006

Orele 1000-1020: Vernisarea expoziţiei de fotografie „Scriitori români”, de Mihai Cucu. Muzeul „Mihai Eminescu”, Parcul Copou

Orele 1025-1200: Lansări de cărţi.

Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Parcul Copou

Orele 1200-1400: Întîlnirea Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România şi a Preşedintelui USR, Nicolae Manolescu, cu participanţii la manifestări şi cu membrii USR Filiala Iaşi. Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”.

Orele 1700-1800: Podium poetic cu participarea invitaţilor.

Primăria Municipiului Iaşi (Palatul Roznovanu).

Orele 1800-2000:

Acordarea Premiilor anuale ale revistei „Convorbiri literare”.

Primăria Municipiului Iaşi (Palatul Roznovanu)

Premiile acordate: Premiul pentru Debut: Bogdan Creţu; Premiul Pentru Traducere: Ion Miloş; Premiul Pentru Eseu: Ovidiu Hurduzeu, Ioan Pintea, Andrei Brezianu; Premiul Pentru Critică: Mirela Roznoveanu, Emilian Marcu, Nicolae Leahu; Premiul Pentru Poezie: Vlad Scutelnicu, Adi Cristi, Paul Aretzu, George Vulturescu; Premiul Pentru Proză: Doina Ruşti, George Bălăiţă; Premiul de Excelenţă: Gabriel Dimisianu; Pentru Opera Omnia: Constantin Ciopraga.

La ediţia a XI-a am marcat 140 de ani de la apariţia primului număr al Convorbirilor. Sărbătorirea a 140 de ani a debutat în ianuarie la Ipoteşti, a continuat la Iaşi cu Zilele revistei „Convorbiri literare”, apoi în mai la Chişinău şi Bălţi şi în iunie la Haifa şi Tel Aviv, Israel.

Vineri, 20 aprilie 2007

Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”

Orele 1700-1730 Deschiderea Zilelor revistei Convorbiri literare.

Orele 1730-1900 Colocviul: Cultura română sub presiunea multiculturalismului. Centrele culturale româneşti din străinătate şi afirmarea culturii naţionale în zodia globalismului.

Lansări de cărţi şi reviste.

Sîmbătă, 21 aprilie 2007

Muzeul Literaturii Române (Casa „Pogor”)

Orele 1000-1130: Simpozionul: Sub semnul centenarului: Mircea Eliade, scriitor şi savant

Orele 1200-1330: Palatul Culturii (Sala Coandă) Colocviul: 140 de ani de la fondarea reviste „Convorbiri literare”.

Orele 1800-1900: Podium poetic cu participarea invitaţilor

Orele 1900-2000: Acordarea premiilor anuale ale revistei „Convorbiri literare”.

Premiile anului 2007: Revistei Adevărul literar şi artistic – reprezentat de Marius Vasileanu, redactor şef; Premiul pentru Debut: Vasile Leac; Premiul pentru Poezie: Shaul Carmel; Premiul pentru Proză: Magda Ursache, Ioan Groşan; Premiul pentru Eseu: Ion Papuc; Premiul pentru Excelenţă în relaţiile culturale româno-americane: Michael Waters; Opera Omnia: Sorin Alexandrescu.

Ediţia din 2008 a stat sub semnul anului 600 de la atestarea documentară a Iaşului şi a fost conexată cu participanţii la acţiune Scriitori pe Calea Regală – care au sosit cu Trenul Regal în gara Nicolina. Programul ediţiei:

Vineri, 9 mai 2008

Orele 1700-1730: Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”

Sala Frescă, Hotel Moldova

Orele 1730-1900: Colocviul Iaşi – 600 de ani de istorie şi cultură

Lansări de cărţi şi reviste Sala Frescă, Hotel Moldova

Sîmbătă, 10 mai 2008

Orele 1000-1130: Colocviul Iaşi 600 şi revista „Convorbiri literare”

Sala Frescă, Hotel Moldova

Orele 1200-1330: Moment aniversar Dan Mănucă – 70. Lansări de cărţi şi reviste

Sala Frescă, Hotel Moldova

Orele 1830-1930: Podium poetic cu participarea invitaţilor. Lectură publică împreună cu participanţii la acţiunea Scriitori pe Calea Regală,  Holul Central – Gara Nicolina

Orele 1930-2030: Acordarea Premiilor anuale ale revistei „Convorbiri literare”

Salonul Trenului Regal – Gara Nicolina

Premii: Premiul pentru reviste: Revistei Secolul XXI – reprezentată de doamna Alina Ledeanu, redactor şef, pentru ţinuta europeană şi pentru deschiderea către universalitate în cultură şi literatură; Revistei Axioma – reprezentat de Marian Ruscu, redactor şef, pentru calitatea demersului publicistic şi cultural; Premiul pentru Eveniment cultural: Zilele Călinescu – Oneşti, domnului Constantin Th. Ciobanu pentru performanţă culturală timp de 40 de ani ; Premiul pentru Poezie: Mircea Petean, Nicolae Sava; Premiul pentru Proză: Radu Sergiu Ruba, Radu Mareş; Premiul pentru Eseu: Leonte Ivanov; Premiul pentru Critică: Marius Chelaru; Premiul pentru Traducere: Olimpia Iacob, Gaal Aron, Janina Ianoşi; Premiul pentru Excelenţă în relaţiile culturale româno-italiene: Marco Cugno; Premiul pentru Excelenţă în relaţiile culturale româno-germane: Rudolf Windisch; Premiul de Excelenţă: Basarab Nicolescu; Opera Omnia: Ion Ianoşi.

Programul ediţiei a XIII:

Joi, 23 aprilie 2009

Hotel Moldova

Orele 1700: Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”

Hotel Moldova

Orele 1730-1900:Colocviul Tradiţia – continuitate sau ruptură

Vineri, 24 aprilie 2009

Casa eu Absidă

Orele 930-1130: Colocviul „Spiritul critic în cultura românească” după un veac (1909-2009) – G. Ibrăileanu şi „Viaţa românească” – perioada ieşeană

Casa cu Absidă

Orele 1200-1330: Simpozionul Centenar Constantin Noica – relaţia cu sufletul românesc

Teatrul Luceafărul

Orele 1600-1800: Conferinţă Dan Puric despre Omul frumos

Showroom Palas (Esplanada Teatrului „Luceafărul”),

Orele 1900-2600: Acordarea Premiilor anuale ale revistei „Convorbiri literare”

Premiul pentru reviste literare: Revistei „Observator Cultural”, pentru calitatea demersului publicistic şi cultural (reprezentată de redactorul şef, doamna Carmen Muşat); Premiul pentru Debut: Emanuela Ilie; Premiul pentru Cartea de ştiinţă: Tiberiu Brăilean; Premiul pentru Memorialistică: Dan Ciachir; Premiul pentru Traduceri: Geo Vasile; Premiul pentru Cartea Eveniment: Ovidiu Hurduzeu şi Mircea Platon; Premiul pentru Eseu: Dan Puric; Premiul pentru Critică: Daniel Cristea-Enache, Mircea Martin; Premiul pentru Poezie: Dinu Flămând; Premiul de Excelenţă: Eugen Negrici; Opera Omnia: Irina Mavrodin.

La a XIV-a ediţie, 22-24 aprilie 2010, ediţie de la care am schimbat formatul prin invitarea unui participant marcant de a susţine o conferinţă pe o temă liber aleasă. În 2010 invitatul a fost Virgil Nemoianu. Din nefericire erupţia vulcanului islandez a făcut imposibilă traversarea Oceanului Atlantic, norul de cenuşă a ţinut la sol avioanele care legau SUA de Europa. Invitatul nostru a venit abia în toamnă, cînd a primit pe lîngă premiul Opera omnia al Convorbirilor literare, şi titlul de doctor honoris causa al Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi. Programul acestei ediţii a fost:

Joi, 22 aprilie 2010

Orele 1700-1730: Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”

Orele 1730-1900: Colocviul Religie şi literatură. Prezentări de reviste şi cărţi (Sala Frescă Hotel Moldova)

Vineri, 23 aprilie 2010

Orele 900-1100: Întrunirea Comitetului Director al U.S.R. Întîlnire cu membrii USR Filiala Iaşi (Casa cu Absidă)

Orele 1200-1330: Virgil Nemoianu – Conferinţa Junimea: continuitate istorică şi context european (Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „AU. Cuza” Iaşi)

Orele 1800-1900: Podium poetic cu participarea invitaţilor (ShowRoom Palas)

Orele 1900-2000 :Acordarea Premiilor anuale ale Revistei „Convorbiri literare”

Premiile pentru anul 2010: Premiul special: Gheorghe Iorga, pentru demersul ştiinţific în buna cunoaştere a literaturii persane în spaţiul românesc; Premiul pentru reviste sau emisiuni literare: – Emisiunii „Convorbiri literare”, Radio Iaşi (realizator Valentin Talpalaru); – Revistei Rost, pentru conservarea şi perpetuarea tradiţiei naţionale (reprezentată de Claudiu Târziu, director); Premiul pentru Traduceri: Mircea M. Pop; Premiul pentru Eseu: Nicolae Oprea; Premiul pentru Critică: Paul Cernat;

Premiul pentru Poezie: Ioan Matiuţ, Adrian Popescu; Premiul pentru Proză: Daniela Zeca, Varujan Vosganian; Premiul de Excelenţă: Marcel Petrişor, Sorin Dumitrescu; Opera Omnia: Virgil Nemoianu.

Tot din 2010, un moment important care a intrat în tradiţie de atunci, a fost şi a rămas vizita la Podgoria Cotnari şi la Staţiune pentru o degustare de vinuri dintre cele mai căutate, mai ales de condeieri – care, drept mulţumire au participat la un concurs liric pe teme cotnăreşti, adunate anual într-o Anthologie şi lansată la fiecare ediţie în sala de festivităţi a staţiunii Cotnari. Le mulţumim patronilor Cotnarilor, în special directorului Constantin Deleanu, şi pe această cale, pentru solidaritate.

Conferinţa la a XV-a ediţie, 26-28 mai 2011 a fost susţinută de Cristian Tudor Popescu. Programul:

Orele 1200-1300: Aula Magna Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Ovidiu Hurduzeu Conferinţa Distributismul românesc, de la Ion Mihalache la societatea de mîine

Teatrul „Luceafărul” Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”, Teatru „Luceafărul”

Orele 1730-1900: Colocviul: Emil Botta, prinţ al melancoliei

Vineri, 27 aprilie 2011

Orele 930-1100

Sala „Mihai Ursachi”, Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”: Colocviul „Mihai Ursachi şi Cezar Ivănescu, poeţi orfici”

Orele 1130-1330

Aula Magna, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

Cristian Tudor Popescu – Conferinţa Politică, proză şi propagandă în filmul românesc,

Orele 1800-1900: Podium poetic cu participarea invitaţilor, ShowRoom „Palas”

Orele 1900-2000: Acordarea Premiilor anuale ale Revistei „Convorbiri literare”

Premiile: pentru reviste culturale: Revista „Argeş”, la împlinirea a 45 de ani de la fondare, redactor şef Dumitru Augustin Doman; pentru media culturală: Teodora Stanciu, pentru emisiunile realizate la Radio România Cultural; Clara Mărgineanu, pentru emisiunile realizate la TVR Cultural; pentru debut – Ligia Tudurachi, pentru volumul Cuvintele care ucid. Memorie literară în romanele lui E. Lovinescu (Editura Limes, 2010); pentru eseu – Marius Ghica; pentru proză – Doina Uricariu; pentru poezie Florentin Palaghia; Premiul de Excelenţă – Cristian Tudor Popescu; Opera omnia – Ileana Mălăncioiu.

În 2012, conferinţa a fost susţinută de acad. Solomon Marcus. Ediţia a XVI-a a avut următorul program:

Joi, 26 aprilie 2012

Orele 1700-1730: Hotel „Moldova”, Salonul Mare. Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”

Orele 1730-1900: Hotel „Moldova”, Salonul Mare: Colocviul Ion Creangă şi „Convorbiri literare”

Vineri, 27 aprilie 2012

Orele 930-1100: (Casa cu Absidă „Lauretiţiu Ulici”) Colocviul Spiru Haret şi reforma educaţională

Orele 1115-1130: Inaugurare placă comemorativă Muzeul „Otilia Cazimir”, Iaşi

Orele 1130-1330: Universitatea „Petre Andrei”: Acad. Solomon Marcus – Conferinţa Pornind de la „Convorbiri literare” din 1913

Orele 1800-1900: (ShowRoom „Palas”) Podium poetic cu participarea invitaţilor

Orele 1900-2000: Acordarea premiilor anuale ale Revistei „Convorbiri literare”

 

Premii: Aurel Ştefanachi – Premiu special pentru editarea elegantei colecţii „Opera omnia”; Lucian Perţa – Premiu special pentru disponibilitatea de a parodia întreaga poezie românească. Premii pentru reviste: revistei Hyperion – Caiete botoşănene, Redactor şef Gellu Dorian – pentru merite deosebite în activitatea publicistică; Revistei Conta, Redactor şef Adrian Alui Gheorghe – pentru merite deosebite în activitatea publicistică; pentru debut în critica literară: Şerban Axinte; pentru poezie: Paulina Popa, Ioana Diaconescu; pentru critică şi istorie literară: Nicolae Mecu; pentru eseu: Theodor Codreanu; pentru promovarea culturii române în alte spaţii culturale: Gisèle Vanhese; Premiul de Excelenţă: Dumitru Radu Popescu; Opera omnia: Solomon Marcus.

La această ediţie am marcat şi 145 de ani de la editarea primului număr al Convorbirilor literare.

La ediţia a XVII-a, 2013, pe lîngă conferinţa academicianului Augustin Buzura, am considerat necesar să trecem, an de an, în revistă directorii revistei de la fondare pînă la actuala serie, prin colocvii dedicate acestora. Momentul poetic a fost însoţit muzical de Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” din Iaşi.

Programul ediţiei a XVII-a:

Joi, 25 aprilie 2013

Orele 1700-1730

Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare” (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 1730-1900 Colocviul: Simion Mehedinţi (1868-1962), director al revistei „Convorbiri, literare” (ian, 1907 – decembrie 1923) (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Vineri, 26 aprilie 2013

Orele 900-1020

Colocviul I.E Torouţiu (1888-1953), director al revistei „Convorbiri literare” (ian. 1939 – martie 1944) (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici)

Orele 1030-1200

Academician Augustin Buzura. Conferinţa: Ce-ar mai fi de spus…,

(Universitatea „Petre Andrei”)

Orele 1800-1945

Podium poetic. Lecturi şi momente muzicale, cu participarea lui Grigore Leşe, invitat de onoare, şi a Orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iaşi

(Teatrul „Luceafărul”)

Orele 1945-2045

Acordarea Premiilor anuale ale Revistei «Convorbiri literare”.

premii pentru reviste: Revistei Literatura şi arta, Redactor şef Nicolae Dabija – pentru merite deosebite în activitatea publicistică; Revistei Antiteze, Redactor şef Cristian Livescu – pentru merite deosebite în activitatea publicistică. premii: pentru debut în critica literară: Mircea Păduraru; pentru poezie: Horia Bădescu, Ion Mureşan, Sterian Vicol; pentru proză: Iulian Filip; pentru critică şi istorie literară: Constantin Coroiu; pentru eseu: Angela Furtună; Premiul de excelenţă: Grigore Leşe, Bujor Prelipcean; Opera omnia: Augustin Buzura.

Directorul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, Constantin Chiriac, a susţiunut o conferinţă la a XVIII-a ediţie, 2014. Programul:

Joi, 24 aprilie 2014

Orele 1700-1730

Deschiderea Zilelor revistei Convorbiri literare” (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 1730-1900

Colocviul Ion Bogdan (1864-1919) şi Corneliu Ştefanache (1933-2009) directori ai revistei „Convorbiri literare” (1902-1906 şi 1972-1976) (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Vineri, 25 aprilie 2014

Orele 900-1020

Colocviul 150 de ani de la fondarea Societăţii „Junimea” (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 1030-1200

Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Conferinţa: Diplomaţie culturală (Universitatea „Petre Andrei”)

Ora 1730

Vernisajul expoziţiei Arhitectura credinţei la Iaşi, expoziţie a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi (Teatrul „Luceafărul”)

Orele 1800-1945

Podium poetic. Lecturi şi momente muzicale.

Cu participarea lui Constantin Chiriac, invitat de onoare şi a Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iaşi – Cvartetul Vox Artis (Teatrul „Luceafărul”)

Orele 1945-2045

Acordarea Premiilor anuale ale Revistei „Convorbiri literare”.

Premii: pentru reviste: Revistei Ateneu, Redactor şef Carmen Mihalache – pentru continuitate în afirmarea literaturii de calitate; pentru traducere: Livia Iacob, Roxana Patraş; pentru poezie: Gheorghe Vidican, Nicolae Tzone; pentru proză: Gabriel Chifu, Mircea Tomuş; pentru istorie literară: Nicolae Scurtu; pentru eseu: Mircea Mihăieş, Sorina Bălănescu; Premiul de Excelenţă: Constantin Chiriac; Opera omnia: Ana Blandiana.

Academicianul Dumitru Radu Popescu a fost prezent la a XIX-a ediţie, 2015, cu o conferinţă: Despre vînt, publicată şi ea la fel ca şi cele de la ediţiile anterioare în următorul număr al Convorbiri literare. Programul ediţiei a XIX-a:

Joi, 23 aprilie 2015

Orele 1700-1730

Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare” (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 1730-1900

Colocviul Convorbiri literare – 20 de ani din actuala serie (Casa cu Absidă „Uurenţiu Ulici”)

Vineri, 24 aprilie 2015

Orele 930-1030

Colocviul: Corneliu Sturzu (1935-1992), director al revistei „Convorbiri literare” (1977-1989) (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Aula Magna)

Orele 1040-1230

Acad. D.R. Popescu. Conferinţa: Despre vînt (Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Aula Magna)

Ora 1730

Vernisajul expoziţiei Arhitectura credinţei în Iaşi, expoziţie a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi (Casa de Cultură a Municipiului „Mihai Ursachi”, Parc Copou)

Orele 1800-1945

Podium poetic. Lecturi şi momente muzicale, (Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Parc Copou)

Orele 1945-2045

Acordarea Premiilor anuale ale Revistei „Convorbiri literare”. Moment muzical în interpretarea violoncelistului Filip Papa (Casa de Cultură a Municipiului „Mihai Ursachi”, Parc Copou).

Premii: Premiul Special pentru volumul Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi la 65 de ani: Ana Parteni; Premiul Special pentru volumul Contribuţii la istoria revistei „Convorbiri literare” (1939-1944): Nicolae Scurtu; Premiul Special pentru calitatea interpretării muzicale: Filip Papa (Filarmonica „Moldova” din Iaşi); Premiul Special pentru Interferenţe cu limba şi literatura română: Silvia Diana Solkotovic; Metin Cengiz; Naim Araidi; Premiul de debut: Doru Mihai Mateiciuc: Premiul pentru poezie: Daniel Corbu, Mircea Bârsilă; Premiul pentru istorie literară: Traian D. Lazăr; Premiul pentru ESEU: Ştefan Afloroaie; Premiul de excelenţă: Arcadie Suceveanu; Opera omnia: Dumitru Radu Popescu.

Pe lîngă ediţiile curente ale Zilelor revistei „Convorbiri literare”, între 30 mai şi 1 iunie 2008 am organizat Colocviul Tinerilor scriitori, ediţia a III-a, cu următorul program:

Vineri, 30 mai 2008

(Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”, Centrul Civic)

Orele 1700-1730

Deschiderea Colocviului tinerilor scriitori

Orele 1730-1900

Simpozionul Iaşi 600 – proiecţii imagologice şi identitate culturală; Lansări de cărţi şi reviste. Vernisaj expoziţie.

Sîmbătă, 31 mai 2008

(Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”, Centrul Civic)

Orele 1000-1130

Simpozionul Junimea de ieri, junii de azi

Orele 1200-1330

Colocviul Tinerii scriitori, cu sau fără program

Orele 1700-1900

Maraton literar cu participarea invitaţilor

Cu acest prilej am editat Antologia Colocviului tinerilor autori, cu pagini ale celor prezenţi.

În 2012, 24-25 mai, la Tg. Frumos, cu sprijinul Primăriei locale, revista a organizat un colocviu dedicat lui Garabet Ibrăileanu, la care, între invitaţii care au vorbit despre autorul Spiritului critic în cultura română a fost Gavril Istrate, fost student al acestuia, în ultima serie la care a predat corifeul Vieţii româneşti.

Programul Colocviului „Garabet Ibrăileanu”:

Joi, 24 mai 2012

Orele 1700-1900

Colocviul: Garabet Ibrăileanu şi actualitatea spiritului critic (Sala de festivităţi a Primăriei Tîrgu Frumos)

Vineri, 25 mai 2012

Orele 1100-1300:

Colocviul: Noua critică şi literatura română contemporană

Acordarea Premiilor Ibrăileanu (Sala de festivităţi a Primăriei Tîrgu Frumos)

S-au acordat următoarele premii: Maria Carpov, pentru întreaga activitate critică şi literară; Antonio Patraş, pentru ediţia Scrieri alese de G. Ibrăileanu; Gavril Istrate, pentru întreaga activitate de istorie şi critică literară.

Din păcate a fost o primă şi ultimă ediţie; noul edil de la Tg. Frumos n-a mai avut aceeaşi deschidere ca fostul primar Gh. Tătaru.

Odată cu trecerea la format carte, 21×27, a revistei, în ianuarie 2002, fiecare număr a fost însoţit de un pliant, Biblioteca revistei „Convorbiri literare”, în care este publicat un poet, cu un grupaj consistent de poeme, circa 200 de versuri, suficient pentru a reliefa un profil liric şi a anunţa o posibilă nouă apariţie editorială. Din 2003, în cadrul Zilelor revistei „Convorbiri literare” se lansează o Antologie a anului precedent în care sînt adunate cele douăsprezece pliante care au însoţit revista în acest interval. Am încercat să nu repetăm poeţii prezenţi în Biblioteca revistei, cele paisprezece antologii publicate pînă în acest an stau mărturie.

Sîntem la ediţia a XX-a a Zilelor revistei „Convorbiri literare” cu următorul program:

Joi, 21 aprilie 2016

Orele 1700-1730

Deschiderea Zilelor revistei „Convorbiri literare”

(Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 1730-1900

Colocviul: Zilele revistei CONVORBIRI LITERARE la a XX-a ediţie

(Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Vineri, 22 aprilie 2016

Orele 900-1020

Colocviul: Iacob Negruzzi, director al Revistei „Convorbiri literare”

în perioada 1 martie 1867 – 31 decembrie 1894

(Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 1030-1200

Lansarea volumului (părţile I şi II) Corpus de texte ilustrative.

Colocviul: Duiliu Zamfirescu, clasic al literaturii române, colaborator al „Convorbirilor literare” (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

Orele 1700

Nicolae Manolescu, conferinţa Soarta revistelor literare (Sala Verdi, Congress Hall)

Orele 1830-1945

Podium poetic şi momente muzicale în colaborare cu Filarmonica de Stat „Moldova” din Iaşi (Sala Verdi, Congress Hall)

Orele 1945-2045

Acordarea Premiilor anuale ale Revistei „Convorbiri literare”

Momente muzicale în colaborare cu Filarmonica „Moldova” din Iaşi

Acordarea titlului de „Ambasador cultural al Iaşului” laureaţilor premiului Opera Omnia

de la toate cele 20 de ediţii ale Zilelor revistei (Sala Verdi, Congress Hall)

Sîmbătă, 23 aprilie 2016

Orele 1000-1200

Ziua cărţii. România citeşte

Lansări de cărţi, reviste. Manifestare organizată în colaborare cu ARPE şi Revista „Contemporanul”. Recital poetic (Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici”)

 

Este ediţia care deschide anul 150 de la apariţia revistei „Convorbiri literare”.

Întîlnirile convorbiriste sînt şi rămîn un fericit prilej de a se cunoaşte şi faţă către faţă, nu doar din scris al condeierilor din diverse colţuri de Ţară, nu mai puţin al celor de pe alte meleaguri.

Dacă la primele ediţii firmele private erau mult mai generoase, practic, după 2008, cu mici excepţii, nu ne-au mai fost alături. De fiecare dată am consemnat pe toţi cei care ne-au sprijinit financiar şi nu doar în realizarea acestor întîlniri convorbiriste. Cei care ne-au fost permanent alături, din varii motive nu totdeauna foarte generoşi, dar în absenţa acestora ne-ar fi fost imposibilă organizarea Zilelor, sunt: Consiliul Municipal şi Primăria Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi. Le mulţumim primarilor care în cele două decenii au fost la cîrma Primăriei Iaşi: Constantin Simirad, Gheorghe Nichita şi Mihai Chirica.

Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături cu gîndul şi cu fapta în realizare optimă a întîlnirilor anuale ale revistei.

Sîntem încrezători că toate aceste întîlniri au fost în beneficiul revistei, al colaboratorilor şi invitaţilor şi, mai ales, îndrăznim să credem, spre mai marea glorie a literelor române.

Revista indexata EBSCO