May 20, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii Aprilie 2016 – click aici

COP CURBE APRILIE  2016Cassian Maria SPIRIDON – Douãzeci de întîlniri convorbiriste / 1

„Istoria nu se face prin ea însãşi, o face Dumnezeu” – dialog cu scriitorul Pan M. VIZIRESCU / 11

Cine-şi mai aminteşte de Eliade în India?” – dialog cu scriitorul Vasile ANDRU / 15

Virgil NEMOIANU – Literatura rusã / 19

Elvira SOROHAN – Poezia confesivã a Marianei Codruţ / 21

Gheorghe GRIGURCU – „Contempli ceea ce posezi” / 25

Basarab NICOLESCU – O carte-eveniment:Oana Soare, Stéphane Lupasco – Infinitul şi experienţa (I) / 29

Lidia STÃNILOAE – Sã dãm foc monumentelor! / 32

Alexandru ZUB – Teologie şi politicã în epoca regenerãrii naţionale / 37

 

SHAKESPEARE, CONTEMPORAN DE PATRU VEACURI

Ştefan AFLOROAEI – Adevãrata învãţãturã a lui Hamlet / 42

Adrian PORUCIUC – Shakespeare – între anotimpuri şi stihii alcãtuitoare / 46

 

ION PILLAT 125

Monica PILLAT – Imaginea petalei la Ion Pillat / 51

Şerban AXINTE – Mãrturisirile lui Ion Pillat / 53

Diana BLAGA – Ion Pillat şi poezia sugestiei. Poeme într-un vers / 55

Dana SCHIPOR – Ion Pillat, poetul şi eseistul / 58

 

VALERIU D. COTEA 90

Ioan HOLBAN – O viaţã de om, aşa cum a fost / 60

Constantin COROIU – Valeriu D. Cotea şi cultul memoriei / 66

C.M. SPIRIDON – Valeriu D. Cotea, un patriarh peste vitis vinifera / 69

 

GHEORGHE GRIGURCU 80

Constantin TRANFDAFIR – Iarãşi despre poezia lui Gheorghe Grigurcu / 70

Emanuela ILIE – Un izvor bolborosind înãuntrul termometrului… note despre poezia lui Gheorghe Grigurcu / 72

Livia IACOB – Gheorghe Grigurcu, un poet adjudecat de critica literarã/ 75

 

IN MEMORIAM RADU MAREŞ

Adrian Dinu RACHIERU – Radu Mareş, Pe cont propriu / 77

 

POEZIE

Mircea LUTIC / 81

Gheorghe SIMON / 82

Raul CONSTANTINESCU / 83

Alexandru CAZACU / 84

Lavinia Loredana NECHIFOR / 84

 

PROZÃ

Virgil TÃNASE – Mersul trenurilor / 85

Nicolae ILIESCU – Amintiri dintr-o copilãrie în zori sau despãre dozajul şi greutatea molecularã a acidului acetic pur şi diluat – cromatografie pe hîrtie kraft sau cum mi-am petrecut tinereţea necesarã / 91

 

INEDIT

Traian D. LAZÃR – Asociaţia Hyperion pentru promovarea cãrţii româneşti în Occident / 93

 

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Valentin Bude / 96

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Centenar DADA. Tristan Tzara şi Ezra Pound/ 98

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Nicanor la drum! / 103

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Duiliu Zamfirescu / 106

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Eugen Bunaru şi „ochiul complice” / 109

Vasile SPIRIDON – La voi e putred mãrul / 111

Antonio PATRAŞ – Dinu Pillat, Mîşkin şi subteranele dostoievskiene ale literaturii române / 114

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Adrian G. ROMILA – A face din verosimil neverosimil / 119

 

LITERATURA AZI

Livia IACOB – H. Bonciu, convalescentul etern (I) / 121

Ioan LASCU – Deshumarea unui cadavru : controversatul „Caz Sorescu” / 124

EX LIBRIS

Anastasia DUMITRU – Elisabeta Rizea: „Vreau sã ştiu cã s-a limpezit lumea” / 127

Nicolae CREŢU – Semantica „Negrului duios” / 130

Gellu DORIAN – Ana Donţu – Cadrul 25 / 132

 

ISTORIE LITERARÃ

Elena VULCÃNESCU – Maica Fevronia, o candelã stinsã (II) / 134

Florin FAIFER – Pîlpîiri de candelã / 141

Clara MÃRGINEANU – Sfîşiere şi erotism, candoare şi catastrofã în „Cetatea Albã” / 143

Liviu PAPUC – Lecţia de demnitate a junimiştilor / 145

 

LITERATURA UNIVERSALÃ

Bill WOLAK / 147 Traduceri de Olimpia IACOB

 

ESEU

Ion PAPUC – Viorel / 148

Mircea MUTHU – Industriile culturale şi estetica / 150

Arthur SUCIU – Cel care a cunoscut o sirenã / 158

Dan TOMULEŢ – Plotin: despre esenţa esteticã a moralei / 161

Dan CIACHIR – Regele Mihai I la Putna / 165

Caius Traian DRAGOMIR – Occident şi Orient / 167

 

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Despre psihic şi materie / 169

 

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Însemnãri de cãpãtîi / 171

 

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU – Cu viaţã pe moarte cãlcînd… / 174

 

ANTICHITÃŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Seria de autor Vintilã Horia / 177

 

ARTE

Ştefan OPREA – M.M.I., autor şi personaj / 178

Bogdan ULMU – Improvizaţia, pedagogia organicitãţii / 180

Marian Sorin RÃDULESCU – Terminus Paradis – intrarea în rînduialã / 182

 

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 184

HOLBAN – Colţul copilãriei din Maramureş / 188

Emilian MARCU – Vitrina cãrţilor / 190

 

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 194

ZILELE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE 2016 / 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO