Apr 8, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii Martie 2016 – click aici

B T curbe martie 2016Cassian Maria SPIRIDON – „Convorbiri literare” în anul o sută cincizeci / 1

„New media, toleranţă şi intoleranţă în lumea de azi” – dialog cu scriitorul Nicu GAVRILUŢĂ / 13

Virgil NEMOIANU – Edgar Papu / 22

Maria CARPOV – Prejudecăţi (III) / 24

Elvira SOROHAN – Mircea Platon ne aminteşte ce e poezia / 26

Gheorghe GRIGURCU – „Nu poţi decît urca spre Celălalt” / 31

Basarab NICOLESCU – Jacques Lacarrière (1925-2005) şi ştiinţa / 35

Vasile ANDRU – Paris, un loc bun să te exilezi / 39

Alexandru ZUB – Regele şi Patria / 45

Mircea A. DIACONU – Mircea Martin, un model / 47

Ioan HOLBAN – Poezia lui Lucian Alecsa / 51

TOPÎRCEANU 130

Dana SCHIPOR – Minunile Sfîntului Sisoe – romanul unui satiric indulgent / 59

Diana BLAGA – G. Topîrceanu în ochii prietenilor ieşeni / 61

Maricica MUNTEANU –Topîrceanu şi Sadoveanu – o prietenie literară / 64

MIRCEA ANGHELESCU – 75

Antonio PATRAŞ – Călătoresc, deci exist. Treptele lumii sau calea către sine a literaturii române / 66

POEZIE

Clelia IFRIM / 71

Diana TRANDAFIR / 72

Miruna MUREŞANU / 73

Victoria MILESCU / 74

Vlad SCUTELNICU / 75

PROZĂ

Aura CHRISTI – Trepte spre cer / 76

Irina KORNBAUM – Coafura / 82

INEDIT

Nicolae SAVA – „La început de drum” cu Ioanid Romanescu / 84

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Întregiri la biografia lui Constanrtin Calmuschi / 86

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Centenar DADA. Drama unui animator: Tristan Tzara / 88

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Celălalt este infernul / 94

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Un universitar de excepţie: Alexandru Dima / 96

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Vasile Dan sau poetica vederii / 99

Vasile SPIRIDON – Suprapuneri destinale (II) / 101

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Alte dureri înăbuşite / 104

Şerban AXINTE – Complexul capodoperei: Gabriela Adameşteanu şi„vîrstele” literaturii postbelice / 107

Adrian G. ROMILA – Un puzzle de… istorii literare / 110

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Cu inima plină în leagănul gol / 112

Ioan LASCU – Antipopular. Antinaţional. Anticultural / 114

EX LIBRIS

Mihaela ALBU – Sub „urgia” istoriei (corespondenţă din „Arhiva literară Basarab Nicolescu” / 117

Diana BLAGA – Despre memorie şi alte libertăţi / 119

Dana SCHIPOR – Romanul oamenilor care nu contează / 122

Ion AGRIGOROAIEI – N. Iorga, „Neamul românesc” şi Bucovina în „deceniul limpezirii” / 125

Gellu DORIAN – Maria Paula Erizanu – Ai grijă de tine / 128

ISTORIE LITERARĂ

Elena VULCĂNESCU – Maica Fevronia, o candelă stinsă (I) / 130

Constantin COROIU – Lumina unei nopţi albe / 137

Liviu PAPUC – Unele-altele despre „ieşeanul” Topîrceanu / 139

LITERATURA UNIVERSALĂ

Stephen GILL / 142 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – O enigmă: ţărăniştii de azi / 144

Mircea PLATON – România dincolo de trecut / 149

Dan TOMULEŢ – Luntrea lui Caron: amintiri dintr-o altă tranziţie / 153

Andrei IONESCU – Ciomag, ciuş-ciuş, ceauş, cirac, ciocoi, cioban, ciubotă, ţimir, ţoapă / 156

Nicolae CREŢU – Mihai Ursachi, instauratio noctis / 159

Arthur SUCIU – Comunicare privată şi discurs existenţial / 163

Caius Traian DRAGOMIR – Naţiune, naţionalism, principiu naţional (interferenţe identitare) / 167

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Marsilio Ficino, Florenţa şi neoplatonismul / 170

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Profesorul Ştefan Todiraşcu / 172

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Călător către „inima lucrurilor” / 174

ANTICHITĂŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Vinuri vechi şi vinuri noi / 177

ARTE

Ştefan OPREA – DiCaprio, în sfîrşit!… / 179

Marian Sorin RĂDULESCU – Sacra ardere de sine – Scene dintr-o căsnicie / 181

Bogdan ULMU – File noi dintr-un vechi jurnal teatral / 182

Gheorghe MACARIE – Ipostazele omagiului / 183

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 185

HOLBAN – Cărţile de poezie ale Gabrielei Chiran / 188

Marius CHELARU – În taina nopţilor lungi, spre azi şi altădată / 190

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 192

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 195

Liviu FRANGA – Suferinţele limbii române / 196

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO