Mar 17, 2016

Posted by in Actualitatea literara

Ioana COSTA – Rezervaţia

Cassiodor, Instituţiile, ediţie bilingvă, traducere, studiu introductiv şi note de Vichi Eugenia Ciocani, Iaşi, Polirom, Biblioteca medievală, 2015.

Secolul al şaselea este luminat de două personalităţi – Anicius Manlius Severinus Boethius, Boethius pentru noi, şi Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, Cassiodor pentru noi –, deopotrivă (chiar dacă diferit) păstrătoare ale suflului literaturii antice. Acesta din urmă se află în punctul care cumpăneşte între ortodoxie şi arianism, între romani şi goţi, între Apus şi Răsărit, între cultura romană şi cea greacă. Vrând să fundamenteze educaţia creştină, a încercat să întemeieze o universitate teologică la Roma: nu a reuşit. Şi-a reformulat în întregime demersul şi a întemeiat Vivarium, „rezervaţia”, deopotrivă un spaţiu cenobitic şi schimnic, o „şcoală mănăstirească” alcătuită fizic din două clădiri. Dualitatea nu este separare, ci îngemănare, iar biblioteca de la Vivarium oglindea literatura congeneră a creştinismului şi antichităţii. Scrierile greco-romane se armonizează, prin adevărurile înalte pe care le conţin, textelor sacre. Fără a fi un substitut al Scripturii şi comentariilor patristice, literatura clasică este pentru Cassiodor un stîlp al învăţăturii în lumea monastică.

Salvarea spirituală nu poate fi ruptă de salvarea fizică a textelor sacre şi, deopotrivă, a moştenirii merituoase lăsate de scriitorii antici. Tratatul lui Cassiodor, Institutiones, este dedicat cărţii – celei creştine, Cartea, şi celei păgîne. Divinae litterae şi Saeculares litterae sunt cele două părţi care îl compun, în aceeaşi armonioasă dualitate care pare să fie emblema lui Cassiodor. Capitolele sînt de o limpezime didactică, ordonîndu-se în jurul cărţilor biblice, în prima parte, şi al celor şapte arte liberale, într-a doua.

Volumul apărut de curînd, în colecţia pe care o preţuim tot mai mult, de la un an la altul, Biblioteca medievală, este util şi bun: text bilingv, în traducerea atentă a lui Vichi-Eugenia Ciocani, cu note bine echilibrate şi cu un studiu introductiv perfect cumpănit. Putem să oftăm la gîndul că biblioteca de la Vivarium s-a părăduit, ca  atîtea alte biblioteci, din lume şi de pe aici. Dar zîmbim ţinînd în mîini un volum care ne-o aduce cumva aproape.

 

Bucureşti, februarie 2016

Ioana Costa

Revista indexata EBSCO