Mar 16, 2016

Posted by in Poezii

Gheorghe GRIGURCU

Vîntul ca o lună nouă

Vîntul ca o lună nouă

distinge obscuritatea gîndurilor noastre

ca nişte mobile neşterse de praf

se scufundă-n planurile lor măreţe agasante

îşi pune din loc în loc degetul bont

citeşte portulanele unui timp atît de real

încît arde ca flacăra de spirt

apoi recade-n noaptea suburbiei

în tusea ei exasperantă.  

 

Castanii

 Zornăiau castanii precum un  sertar

plin de linguri cuţite şi furculiţe

cînd îţi vîri mîna-n el

 

şi nici o vijelie-n perspectivă

 

se răsuceau castanii în micile

goluri duminicale

spălîndu-se cum găinile-n praf

 

şi nici un tunet previzibil.

 

Peisaj citadin

Mocirla acestui cer de dis-de-dimineaţă

cu miros de arhivă

în care puritatea se naşte abia la amiază

buimăcită deja de arşiţă

 

grijulie de-a nu intra în gura lumii.

 

Instantaneu în zori

Lumină înveşmîntată-n tricou

minute-n şir materia pluteşte cum o lebădă

divinele forme rotindu-se

pînă devin invizibile

ca spiţele unei roţi de bicicletă.

 

 

Golul

Iei un gol

îl conjugi

îl declini

îl înveţi foarte bine

 

iei un gol cu-mprumut

uiţi să-l restitui.

 

Nud într-o pictură

Tu eşti tu pălesc toate Formele

cînd le pui întrebări

 

înţelesurile-n profunzimea

luminii spălăcite

 

pensulele pline

de fumul înserării

 

chitara mijind aurie

cum spatele tău

 

şi-această mîngîiere

cum o pată.

 

Regret

Vai încă nici un ritm

nu e îndeajuns de convenabil

nici o artă îndeajuns de perfidă

spre-a reface fiinţa celor netrăite

nici o culoare şi nici o prozodie

n-ar putea aproxima aşteptarea fără ţărmuri

nici măcar urzeala slugarnică-a bijuteriilor

şi nici al monezilor de aur scîncet sexual

n-ar putea răscumpăra Neîntîmplatul.

 

Rurală

Am îngrămădit tăcerile una peste alta

într-un cufăr

 

de jur împrejur gîrbovite pustietăţi

nori maniaci

 

oglinzi de ţară ieftine ţîşnite

din alte oglinzi mai vechi

 

flăcăi îngînduraţi şi fete

în mîini purtîndu-şi  inima

(mîinile groase roşii

inima de turtă dulce)

 

cîte-un cocoş cu capul

tupilat sub aripă

de teama ielelor

 

mai e drum lung pînă-n seară.

 

 

Sportivă

 

Marea ţi-ai tras-o peste cap

cum un jerseu.

 

Gesturile

 

Primul gest îl sfida pe al doilea

al doilea îl concura pe al treilea

al treilea îl persifla pe al patrulea

al patrulea îl compromitea pe al cincilea

al cincilea îl consuma pe al şaselea

al şaselea îl ignora pe al şaptelea

al şaptelea îl iubea pe cel dintîi.

 

Rîndunica

 

O rîndunică se înalţă

în spaţiul brut

spre-a-l rafina.

Revista indexata EBSCO