Mar 16, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii Februarie 2016 – click aici

COPERTA CURBE februarie 2016Cassian Maria SPIRIDON – Ura în contra democraţiei / 1

„Datoritã lui Vasile Alecsandri moldovenii s-au numit, începînd cu 24 ianuarie 1959, definitiv români” – dialog cu scriitorul C.D. ZELETIN / 9

Virgil NEMOIANU – Generaţii şi Generaţii / 12

Maria CARPOV – Prejudecãţi (II) / 17

Elvira SOROHAN – Mircea Eliade în lumina comunicãrii epistolare (II) / 19

Gheorghe GRIGURCU – „Cochetãria bãrbaţilor între douã vîrste” / 24

Basarab NICOLESCU – Elogiu Terţului / 28

Vasile ANDRU – Pãrintele Cleopa, între Ioan Scãrarul şi Ion Creangã / 31

Alexandru ZUB – Ca un creier, Europa unui savant: Jean Askenasy / 36

Ioan HOLBAN – Cartea ca o mîntuire a vieţii lipsite de sens / 38

IN MEMORIAM LUCIAN ALECSA

Marius CHELARU – O lume cu o culoare mai sãracã / 50

Leo BUTNARU – Copii de mingi / 51

POEZIE

Gheorghe GRIGURCU / 52

Ioana DIACONESCU / 53

Petruţ PÂRVESCU / 54

Vasile BURLUI / 56

Carmen Maria MECU / 57

Ionuţ ALUPOAE / 58

PROZÃ

Val BUTNARU – Negru şi roşu / 59

Vasile POPA HOMICEANU – Paradisul cãzuţilor / 61

Mircea M. POP – Prozã scurtã / 65

INEDIT

Traian D. LAZÃR – Primul Congres Mondial al Transdisciplinaritãţii (II) / 66

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Benedictinul din Neamţ – G.T. Kirileanu / 70

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Varujan Vosganian sau poezia luptei cu interzisul / 72

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Un roman polifonic / 77

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Societari junimişti / 81

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Cecilia Moldovan sau „dorul de cer” / 84

Vasile SPIRIDON – Suprapuneri destinale (I) / 86

Antonio PATRAŞ – Varã de noiembrie. Portret al criticului la tinereţe / 89

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Vrajã în ramã fanariotã / 93

Şerban AXINTE – O expediţie în Africa rãsãriteanã / 95

Adrian G. ROMILA – Desfãtãri şi alte mãrunţişuri de demult / 98

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Cîmpiile Okavango / 100

Ioan LASCU – Şcoala de literaturã / 103

EX LIBRIS

Maria CHEŢAN – Lumina organicã (Silviu Oravitzan şi Basarab Nicolescu) / 105

Vasile DIACON – Eminescologia în actualitate / 108

Friedrich MICHAEL – Kocsis Francisc sau simplitatea discursului poetic / 111

Ionel NECULA – Emilian Marcu – un roman al taigalei siberiene / 113

Gellu DORIAN – Roxana Cotruş – Daddy issues/ disecţie / 115

ISTORIE LITERARÃ

Cristian UNGUREANU – Despre Divina Comedie în limba românã / 117

Constantin COROIU – Cinci ani fãrã pãrintele Bartolomeu / 121

Viorel COMAN – I.L. Caragiale, Titircã Sotirescu et Cia – studiu de caz (II) /124

Liviu PAPUC – Protestul scriitorilor români / 127

ISTORIE

Dan FÃRCAŞIU – Istoria apocrifã (De mortuis nihil nisi verum) / 129

LITERATURA UNIVERSALÃ

William HEYEN / 136 Traduceri de Olimpia IACOB

Helen NATHAN – O poveste praghezã / 137 Prezentare şi traducere de Ligia Doina CONSTANTINESCU

ESEU

Ion PAPUC – Gardurile / 140

Mircea PLATON – Iluziile literaturii, deziluziile criticii şi flerul lui Bogdan Creţu / 142

Dan TOMULEŢ – Despre sensurile teologice ale democraţiei / 144

Radu CERNÃTESCU – Metafora murind. O introducere în istoria artei graffiti / 151

Arthur SUCIU – Poziţia autorului. Consideraţii obiective / 154

Ilinca BERNEA – Despre subordonarea artei unei forme de militantism ideologic / 156

Andrei IONESCU – Cneaz, slugã, şleahtnic şi ciomag / 158

Caius Traian DRAGOMIR – Omul inexistent / 161

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Yi Jing – o carte de înţelepciune / 163

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Despre parazitarea Pr. Daniil Sandu Tudor / 165

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Despre o Istorie a literaturii creştine siriace / 167

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU – Premiul Renaudot 2015 / 170

ANTICHITÃŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Rezervaţia / 172

ARTE

Ştefan OPREA – Cît de utilã poate fi o carte / 173

Bogdan ULMU – Despre temeritate în arta regizorului / 175

Marian Sorin RÃDULESCU – Exersarea spiritului critic  – O varã de neuitat / 176

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 177

HOLBAN – Viaţa bate filmul / 180

Constantin STANCU – Între pãmînt şi cer, mirosul ierbii… / 182

Nicolae SAVA – „Cataractele…” lui Vasile Cojocaru / 184

Emilian MARCU – Vitrina cãrţilor / 185

CONSEMNÃRI

Mircea Radu IACOBAN – Creangã şi Caragiale asasinaţi! / 188

Eugen MUNTEANU – Mioara Avram, omagiu in aeternum / 190

Vasile IANCU – „Scriitorul” de dupã gratii şi modéle morale ignorate / 191

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO