Feb 12, 2016

Posted by in Consemnari

Traian D. LAZĂR – Primul Congres Mondial al Transdisciplinarităţii (I)

Examinată prin prisma colaborării dintre  Basarab Nicolescu şi Solomon Marcus pe linia transdisciplinarităţii, corespondenţa dintre ei în anii 1993-1994,  conţine informaţii privind două evenimente importante: prima vizită-revenire în ţară a lui Basarab Nicolescu, după rămînerea în exil şi accentuarea preocupărilor transdisciplinare ale lui Solomon Marcus.

În iunie 1993, Basarab Nicolescu, însoţit de membrii familiei sale pariziene, a întreprins prima vizită în Romînia, după 25 ani de absenţă. A fost primit cu dragoste de către prieteni şi cu respect de către oficialităţi. Acţiunile desfăşurate cu acest prilej (apariţii la televiziune, interviuri în presă, etc.) l-au readus în atenţia opiniei publice din ţară. La 7 iulie 1993, i s-a decernat Premiul Uniunii Scriitorilor pentru eseu şi publicistică.

Basarab Nicolescu a organizat la Institutul Francez din Bucureşti un colocviu transdisciplinar cu tema „Timpul în ştiinţe. Ce caută timpul acolo”? Au prezentat comunicări: André Chouraqui, Nicolas Grimaldi, Jean-Marc Lévy-Leblond, René Berger, Solomon Marcus, Magda Stavinschi, etc. Materialele colocviului au fost editate  de către (prin grija lui) Basarab Nicolescu, Norbert Dodille şi Christian Duhamel în volumul „Le temps dans les sciences – Que fait le temps ŕ l’affaire”? Harmatan, Paris et Institut francais de Bucarest, 1995. (Vezi, Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea Uimirii, vol. I, ed. Curtea Veche, 2011, p. 257)

În această perioadă, relaţiile personale şi profesionale dintre Basarab Nicolescu şi Solomon Marcus s-au aprofundat şi extins devenind relaţii amicale şi de familie, fapt ce va crea un climat benefic pentru colaborarea ulterioară.

Corespondenţa din anii 1993 şi 1994 ilustrează implicarea tot mai accentuată a lui Solomon Marcus în cercetarea transdisciplinară, ceea ce va avea ca efect cooptarea sa, la propunerea lui Basarab Nicolescu, drept membru al Comitetului Internaţional de organizare a Primului Congres Mondial al Transdisciplinarităţii.

Încă din februarie 1993, la întîlnirea de la Veneţia a Grupului de Reflecţie asupra Transdisciplinarităţii, a fost formulată, de către Lima de Freitas, propunerea de organizare a unui Congres Mondial al Transdisciplinarităţii. La 16 decembrie 1993, Basarab Nicolescu a comunicat, lui Lima de Freitas, acordul CIRET de a patrona Congresul. (Vezi Basarab Nicolescu, op. cit., I, pp.166,167, 169)

Reamintim cititorilor că pot afla, în această corespondenţă, numeroase alte informaţii pe lîngă cele din axul principal urmărit în interpretarea noastră. Sugerăm cîteva linii orientative: începutul comunicării pe e-mail între doi savanţi romîni, laborioasa activitate ştiinţifică internaţională desfăşurată de Solomon Marcus, imaginea civilizaţiei neozeelandeze în ochii unui romîn.

 

DOCUMENTE1

 1. Scrisoare a lui Claude Levi-Strauss2 către Solomon Marcus – 25 mai 1993. Text dactilografiat pe hîrtie A4 cu antetul Laboratorului de antropologie socială de la College de France.

LABORATOIRE D’ANTROPOLOGIE SOCIALE

Monsieur le Professeur Solomon Marcus

Str. Sfinţii Voievozi 41-45

Apart 32

78109 Bucureşti

Roumanie

Paris le 25 mai 1993

Mon cher Collègue3

J’ai prends que l’Ecole des hautes études en sciences sociales vient de vous inviter pour un mois. Ce pourrait être avant la fin de l’année ou, si vous préférez, la suivante. En ce cas il serait nécessaire d’en prevenir l’Ecole au plus vite. Je suis à votre disposition pour m’en charger.

De toute façon, j’espère qu’il vous sera possible d’accepter cette invitation soit en 1993, soit en 1994 et que nous aurons ainsi l’occasion de nous rencontrer.

Je vous prie, mon cher Collègue, de croire à mes sentiments les meilleurs.

Claude Lévi-Strauss (autograf manuscris, n.n.)

Claude Lévi-Strauss

Professeur honoraire

Collège de France

 1. Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu – 19 iulie 1993. Text manuscris pe hîrtie A4 cu antetul Universităţii din Turku – Finlanda.

TURUN YLIOPISTO

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN

LAITOS

Turku, 19 iulie 1993

Dragă Basarab

A fost o încîntare să te vedem şi să te auzim la Bucureşti iar premiul pe care l-ai primit m-a bucurat în mod deosebit.

Soţia mea şi cu mine ne exprimăm bucuria de a vă fi primit, fie şi numai pentru cîteva ore şi transmitem Doamnei Michelle Nicolescu omagiul nostru cordial. Ne-au plăcut foarte mult cei doi Nicolescu juniori, inteligenţi şi sclipitori.

M-am aflat aici pentru zece zile la o Conferinţă Internaţională de Limbaje Formale. Mîine plec la Bucureşti.

Aici m-am revăzut cu colegul şi discipolul meu, matematicianul Gheorghe Păun, care, la sfatul meu, ţi-a expediat în urmă cu cîteva luni o lucrare literară a sa: 1994 (replică la Orwell). Deoarece nu a primit nici un răspuns, îmi permit eu să te întreb: Ai primit-o? În cazul afirmativ, ce părere ai despre ea? Ar putea fi abordată o editură franceză?

Cu cele mai cordiale salutări, întregii familii Basarab Nicolescu!

Solomon Marcus

 

 1. Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu – 13 septembrie 1993. Text manuscris pe filă A4 liniată.

SOLOMON MARCUS (C/O PROF C FOIAS)

OF MATEMATICS, INDIANA UNIVERSITY

LES HALL, BLOOMINGTON, INDIANA 47405-5701                        Bloomington, 13 septembrie 1993

Acasă| 812 -857-8930, e-mail: FOIAS@UCS.indiana.edu

X:812-855-0046

Dragă Basarab

Mă aflu aici ca fellow of the Institute for Advanced Study, Indiana University, pentru perioada 25 august-25 septembrie, 1993. La Paris mă voi afla, cu soţia mea, începînd cu duminecă 17 octombrie pentru o perioadă de o lună. Vom locui la MAISON SUGER, 16/18 RUE SUGER, 75006 PARIS (tel. 44413200) (deasupra cifrelor 00 sînt scrise cifrele 36, n.n.), aproape de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Bd. Raspail 54, Paris 75006, unde sînt invitat. Eu am redactat lucrarea prezentată la sesiunea de la Bucureşti, despre timp, dar vreau să-ţi cer îngăduinţa în două privinţe: 1)să ţi-o predau chiar cînd vin la Paris, deoarece abia între 8 şi 16 octombrie voi avea timp s-o dactilografiez (între 30 sept. şi 8 octombrie voi fi la congresele de semiotică de la Innsbruck şi Tübingen); 2)s-ar putea să depăşească cu cîteva pagini numărul de 10 pagini dactilo standard, adică la 2 rînduri (2000 de semne pe pagină) Ar trebui să ştiu imediat dacă eşti de acord cu aceste două lucruri.

Sper că ai primit scrisoarea mea din Finlanda, în iulie. M-a bucurat mult publicarea în revista 22 a unei pagini cu interviul pe care l-ai acordat (şi cu o fotografie foarte reuşită). Dacă cumva nu îl ai, pot aduce revista la Paris (am păstrat-o).

Titlul definitiv al articolului meu este QUALITÉ DE VIE, TRANSGRESSION DU LINÉAIRE; INFINITÉ TEMPORELLÉ şi are următoarele subtitluri de paragrafe: Besoins humains et qualité de vie; Qualité de vie et temporalité linéairé; Du temps psychologique au temps computational; La fonction thérapéutique de la circularité temporelle; Le besoin d’identité exige l’accès á la temporalité infinie.4  De fapt, eu am uitat dacă în indicaţia dată era vorba de 10 pagini a 2000 de semne, sau de 10 pagini mai compacte, de exemplu la un rînd şi jumătate.

La Paris, principala mea ocupaţie va fi, ca directeur d’etudes associé, să colaborez cu cei de la EHESS5 în studiul formulei canonice a mitului, în legătură cu care am publicat în Canada o amplă lucrare, trimisă de mai mult timp la EHESS şi care a condus la invitarea mea la Paris.

Revin la interviul din 22: el e foarte frumos, dar pentru mulţi intelectuali de la noi e nevoie de multe alte explicaţii, pentru ca lucrurile să se concretizeze.

Sper ca în stagiul meu parizian să pot aduce o completare mai substanţială la cele discutate la Veneţia şi te-aş ruga să te gîndeşti la posibilitatea unei întîlniri cu Hatori, în orice caz, a unei vizite la UNESCO.

Soţia mea şi cu mine ne amintim cu multă plăcere de vizita familiei Basarab Nicolescu la Bucureşti. Vă dorim la toţi multă sănătate şi vă asigurăm de întreaga noastră simpatie. Cu nerăbdarea de a vă revedea şi cu

Salutări cordiale

Solomon Marcus

Să nu uit: Ai un cod e-mail?

Dar cod fax?

 

SOLOMON MARCUS (C/O PROF.C. FOIAS)

INDIANA UNIVERSITY            DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Rawles Hall

Bloomington, Indiana 47405-5701

COLLEGE OF

ARTS AND SCIENCES

 

 1. Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu-20 octombrie 1993. Text manuscris pe filă A4

Dragă Basarab!

Me voilà à Paris! Je suis au centre de Paris, MAISON SUGER, 16/18 RUE SUGER 25006 Paris. C’est près de  Bd. St. Germain et assez proche de Jussieu. Mon téléphone est 44-41-32-36. Je suis avec mon épouse. Je reste ici jusqu’à 17 NOVEMBRE. J’espère que vous avez reçu mon lettre envoyée  de Bloomington. Mon collègue, Mr. CĂPĂ?ÎNĂ, vous a envoyé son texte pour le livre sur le temps et veux avoir une confirmation.

Meilleures salutations de la part de ma femme et de moi, pour vous et pour votre famille. J’èspere que vous avez reçu aussi ma lettre de Finlande.6

Cordialement,

Solomon Marcus

Mercredi le 20 octobre 1993

13.00 heures

 

 

 1. Scrisoare a lui Solomon Marcus, trimisă prin fax, către Lima De Freitas-25 martie 1994. Nu se reproduc datele de trafic. Text manuscris pe filă A4.

From

Solomon Marcus                                     PROFESSOR LIMA DE FREITAS

Dept. of Computer

Science , Univ. of                                    UNIVERSIDADE INTERNACIONAL

Auckland, Private

Bag 92019,

Auckland                                                 LISBON; PORTUGAL

New Zealand

Dear Professor Lima De Freitas8

I accept with great honor and pleasure to be a member of the International Committee of Organization of the first World Congress of Transdisciplinarity. Letter follows9.

Cordially yours

Solomon Marcus

I remain here until 10 June 1994

.

 

 1. Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu – 29 martie 1994. Text manuscris pe filă A4 cu antetul Universităţii din Auckland –Noua Zeelandă.

Auckland, 29 martie 1994

Dragă Basarab

Toate încercările mele de a te contacta prin e-mail (NICOLESCU@FRCPN11.1N2P3.FR) au eşuat. Am crezut că n-am descifrat bine scrierea ta şi în loc de 11 am încercat cu H, dar iar am eşuat. Care este codul electronic valabil? Al meu este următorul: s_marcus@cs.aukuni.ac.nz

De la 19 februarie mă aflu împreună cu soţia mea în locul indicat mai sus (Universitatea din Auckland, department of computer science, n.n.), unde rămîn pînă la 10 iunie, apoi merg la Berkeley-California iar la 22 iunie sîntem înapoi la Bucureşti. Printr-un mesaj e-mail trimis de Gh. Păun de la Bucureşti, care-mi urmăreşte poşta, am aflat de scrisoarea primită de la Lima de Freitas. Am răspuns imediat prin Fax (şi sper că mesajul meu i-a parvenit fără întîrziere) că accept cu multă bucurie invitaţia de a face parte din comitetul de organizare a FIRST WORLD CONGRESS OF TRANSDISCIPLINARITY.

Îţi mulţumesc pentru această onoare care mi se face, îmi dau seama că ai avut un rol aici. I-am comunicat d-lui Lima de Freitas unele sugestii, aştept o informaţie mai cuprinzătoare, privind structura acestui congres (rapoarte?scurte comunicări? mese rotunde?). În orice caz, cred că chiar în prospectul de lansare a congresului (First Circular) trebuie inclusă o explicaţie a termenului transdisciplinar versus interdisciplinar, deoarece distincţia aceasta nu e încă percepută de cei mai mulţi.

Există vreo noutate în legătură cu cele două volume preconizate să apară în 1994? (de fapt, unul dintre ele trebuia să apară în 1993)

New Zealand e o ţară extraordinară. O climă lipsită de excese, un grad foarte scăzut de poluare, foarte puţin praf, un nivel de civilizaţie comparabil celui occidental şi, în unele privinţe (de exemplu, alimentele), chiar mai ridicat, absenţa unor conflicte sociale majore etc. Ultima participare a Noii Zeelande la un război a fost cel de al doilea război mondial (cînd şi Romînia era cu ea în stare de război). Influenţa britanică a fost aici benefică în toate privinţele (minus sistemul robinetelor separate pentru apa caldă şi cea rece). Desigur, totul este aici „pe dos”, recent s-a trecut la ora de iarnă, zilele se micşorează, automobilele (şi toată circulaţia) merg pe partea stîngă, pînă şi robinetele se deschid în sensul în care la noi se închid. Foarte interesantă este integrarea completă a populaţiei băştinaşe Maori în societatea neozeelandeză modernă (Pînă în urmă cu un secol Maori erau canibali).

Aici predau un curs esenţialmente transdisciplinar: LIMBAJE ARTIFICIALE, la care am studenţi neozeelandezi, japonezi, coreeni, elveţieni, englezi, indieni, etc. E un curs pentru graduate students, la care vin şi unii profesori. Un mare avantaj îl constituie faptul că dispun de un birou înzestrat cu un calculator Mac Intosh, la care am învăţat să-mi imprim textele şi să trimit mesaje e-mail. Unul dintre primele mesaje am vrut să-l trimit lui Basarab  şi iată că nu s-a putut.

Am ţinut o conferinţă „Some malign cells in the body of positive integers” şi alta despre „Almost periodic words and their associated discrete dynamical systems”.

Acum să-ţi comunic un lucru care poate te interesează: A apărut o carte RANDOMNESS and UNDECIDABILITY IN PHYSICS, World Scientific, Singapore et al. , 1993, autorul cărţii fiind KARL SVOZIL (Institute of Theoretical Physics, Technical University of Vienna, Wiedner Hauptstrasse 8-10/136, A-1040 VIENNA, Austria, codul e-mail fiind e1360dab@awiuni11.bitnet). După ce am parcurs cartea, aici la bibliotecă, văd în autor un potenţial participant la First World Congres of Transdisciplinarity.

Sper să obţin cît mai curînd codul tău e-mail, să putem comunica mai uşor.

La micul meu aparat SONY am urmărit la radio ecoul dispariţiei lui Eugen Ionescu. Cine oare îi va urma la Academia Franceză?

Aici sîntem acum într-o vacanţă universitară de cinci zile, cu prilejul Paştelui catolic. În acest fel am găsit răgazul să-ţi scriu. Vă dorim cele bune şi vă adresăm, Paula şi cu mine, cele mai cordiale gînduri; nu putem uita ospitalitatea deosebită pe care ne-aţi oferit-o, prietenia pe care ne-aţi arătat-o, toţi patru. La revedere! Pe curînd!

Solomon Marcus

 

NOTE

 1. Toate documentele provin de la serviciul Judeţean Prahova al Arhivelor Naţionale, Fond personal Basarab Nicolescu, dosar Solomon Marcus.
 2. Claude Lévi Strauss (1908-2009). Antropolog francez, membru al Academiei.
 3. Dragul meu coleg Am aflat că ?coala de Înalte studii în ştiinţele sociale tocmai v-a  invitat pentru o lună de zile.. Aceasta ar putea  fi la sfîrşitul anului sau, dacă  preferaţi,  anul viitor. În acest caz, ar fi  necesar să anunţaţi cît mai repede, ?coala. Vă stau la dispoziţie pentru a vă ajuta. În orice caz, sper că veţi face tot posibilul  pentru a accepta această invitaţie, fie în 1993, fie în 1994 şi  că astfel vom avea ocazia să ne întîlnim. Vă rog, dragul meu coleg, să credeţi în (Vă asigur de) cele mai bune sentimente ale mele.
 4. Nevoi umane şi calitatea vieţii; Calitatea vieţii şi temporalitatea lineară; Despre timpul psihologic şi timpul calculat; funcţia terapeutică a circularităţii temporale; nevoia de identitate asigură accesul la temporalitatea infinită.
 5. Ecole des hautes études en sciences sociales
 6. Iată-mă la Paris! Sînt în centrul Parisului, Maison Suger, 16/18, strada Suger 25006 Paris. Este spre Bd Saint Germain şi foarte aproape de Jussieu. Telefonul meu este 44-41-32-36. Sînt cu soţia. Rămîn aici pănă la 17 noiembrie. Sper că ai primit scrisoarea mea trimisă din Bloomingtoon. Colegul meu, Dl Căpăţînă ţi-a trimis textul său pentru cartea referitoare la timp şi vrea să aibă o confirmare. Cele mai bune salutări din partea mea şi a soţiei, ţie şi familiei tale. Sper că ai primit scrisoarea mea din Finlanda.
 7. Lima de Freitas (1927-1998). Membru fondator al CIRET şi al Grupului de Reflecţie asupra Transdisciplinarităţii.
 8. Dragă Profesor Lima de Freitas Accept cu plăcere şi ca o mare onoare să fiu membru al comitetului Internaţional de organizare a primului Congres Mondial al Transdisciplinarităţii. Urmează scrisoare. Cu cordialitate. Solomon Marcus. Rămîn aici pînă la 10 iunie 1994
Revista indexata EBSCO