Feb 12, 2016

Posted by in Varia

Numărul lunii Ianuarie 2016 – click aici

COPERTA BUNA ianuarie 2016Cassian Maria SPIRIDON – Muncă şi socialism la Eminescu / 1

„Socialismul s-a teminat. Noi am rămas” – dialog cu laureata Nobel Svetlana Alexievici / 7

„A iubi înseamnă a construi o catedrală mitologică în jurul a ceea ce iubim” – dialog cu scriitoarea Amèlie NOTHOMB / 13

Virgil NEMOIANU – Distopie sau apocalips? / 15

Maria CARPOV – Prejudecăţi (I) / 17

Elvira SOROHAN – Mircea Eliade în lumina comunicării epistolare (I) / 19

Gheorghe GRIGURCU – „Odată cu sporirea experienţelor vieţii” / 24

Basarab NICOLESCU – Centenarul naşterii lui Vintilă Horia – exerciţiu de admiraţie / 29

Cornel UNGUREANU – Istoria literaturii, între jurnale paralele / 35

Mihai CIMPOI – Unitatea culturii universale în reprezentarea lui Eminescu / 40

Vasile ANDRU – Eminescu – de la Nistru pîn’ la Pacificul de Sud / 47

Mircea A. DIACONU – Ştim noi cine a fost Eminescu? / 51

Alexandru ZUB – Ioan Hudiţă, istoric şi om politic în restituţie fundamentală / 53

Ioan HOLBAN – Poezia lui Ion Vatamanu / 55

ZILELE MONICA LOVINESCU – EDIŢIA A IX-A

Livia IACOB – Monica Lovinescu: portret în sepia / 60

Gabriela ŞANDRU – Cuvîntul din cuvinte şi „etica” lecturii / 62

Maricica MUNTEANU – O arhivă a mărturisirilor / 64

POEZIE

Aura CHRISTI / 66

Şerban CHELARIU / 68

Corina MATEI GHERMAN / 69

Mihaela GRĂDINARIU / 70

Shanti NILAYA / 71

PROZĂ

Dan STANCA – Războiul rece / 72

Gheorghe BACALBAŞA – Republica moaşelor / 78

INEDIT

Traian D. LAZĂR – Primul Congres Mondial al Transdisciplinarităţii (I) / 81

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – O epistolă necunoscută a lui Sandu Teleajen / 85

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Gellu Naum, precursorul incendiar / 88

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Un roman în faţa mai multor enigme / 94

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – O carte necesară / 97

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Grigore Vieru: „retragerea” din cuvînt / 99

Vasile SPIRIDON – Uitătura crucişă / 101

Antonio PATRAŞ – O nouă exegeză despre proza fantastică românească / 104

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Despre piraţi, corăbii şi (alte) ficţiuni cuceritoare / 108

Şerban AXINTE – Calea spre fericire / 111

Adrian G. ROMILA – Călători şi scriitori / 114

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Grotescul în literatură / 116

Ioan LASCU – Poezia pierderii de sine / 119

EX LIBRIS

Ana DOBRE – Sfîrşitul istoriei în radiografii epice / 121

Victor TEIŞANU – Lucia Olaru Nenati: Parabola vulturului / 123

Gheorghe MACARIE – Profesorul Ştefan Cuciureanu, între realizare ştiinţifică şi victimă a epocii sale / 125

Gellu DORIAN – Ionelia Cristea – Noaptea de gardă / 128

ISTORIE LITERARĂ

Leonida MANIU – Eminescu şi „tiparele clasice” / 130

Radu CERNĂTESCU – Eminescu şi doctorii diavolului / 133

Viorel COMAN – I.L. Caragiale, Titircă Sotirescu et Cia – studiu de caz / 137

Constantin COROIU – Mircea Eliade, linii la un portret în posteritate / 143

Liviu PAPUC – Mihai Eminescu în faţa „Influenţei austriace”/ 145

LITERATURA UNIVERSALĂ

Smajil DURMIŠEVICI / 147 Traduceri de Olimpia IACOB

Daniela HODROVÁ – Tableaux vivantes / 148 Prezentare şi traducere de Ligia Doina CONSTANTINESCU

ESEU

Ion PAPUC – Moralităţi religioase / 150

Mircea PLATON – Ţărani şi tîrgoveţi sau despre „globulele albe ale societăţii culte” / 153

Dan TOMULEŢ – Consideraţii (in)utile despre destinul filosofiei / 160

Andrei IONESCU – A umbla ca Vodă prin (sau în) lobodă / 163

Caius Traian DRAGOMIR – Inteligenţa politică / 157

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Apologia sau despre arta oratorică / 166

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Pr. Arsenie Boca şi limitele antropologiei creştine / 168

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Înăuntrul regatului / 170

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Cum să-ţi pierzi busola / 173

ANTICHITĂŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Omnia mea / 175

ARTE

Ştefan OPREA – Carte despre Alexa Visarion / 176

Bogdan ULMU – Crăciun cu Bolshoi / 178

Marian Sorin RĂDULESCU – Şocul vital, regenerator – Reconstituirea / 179

Marcel MIRON – O ucenică a lui Prometeu / 181

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 183

Ioan HOLBAN – Romanul secolului XX / 186

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 188

CONSEMNĂRI CONSEMNĂRI

Vasile IANCU – Familia sfîrşită (13) / 192

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 196

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO