Dec 19, 2015

Posted by in Varia

Pentru abonamente la revista CONVORBIRI LITERARE

ASOCIAŢIA REVISTA CONVORBIRI LITERARE

Iaşi, str. Podişului, nr. 5F, judeţul Iaşi

Cod fiscal 28447247

Cont nr. RO17RNCB0175033572460001 deschis la BCR IAŞI

 

Costul unui abonament anual este de 108 lei + taxe postale = 132 lei

 

Pentru abonaţi:

Vă rugăm să trimiteti prin email numele şi prenumele

precum şi adresa poştală completă unde vă vom trimite revista.

 

Adresa de corespondenţă: Iaşi, str. IC Brătianu nr.22, etaj 1, cod poştal 700037

Telefon/fax 0232/260390,

e-mail convlit95@yahoo.com

Revista indexata EBSCO