Dec 18, 2015

Posted by in Varia

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

Marin Radu din Tîrgu Cărbuneşti ne trimite un grupaj de poeme (cam multe, aproape un volum) şi ne întreabă: „Oare ar trebui să continui?” – Marin, dacă tot ai început, continuă, pentru că sînt semne de talent. Nu ne-ai convins acum, poate altădată. Sînt în versurile de acum prea multe naivităţi care deranjează, multe vorbe aruncate la întîmplare (unele, tot din întîmplare, au, uneori, efectul aşteptat), rime forţate ş.a. Cred că îţi lipsesc şi lecturile esenţiale din poezia contemporană, lecturi obligatorii pentru orice începător. Revino după un timp de lectură mai consistentă.

 

Eleonora V. Bistrianu ne trimite nişte texte lipsite complet de fior poetic, incoerente, prozaice (nu ar fi acesta păcatul capital), din care nu reţinem nimic interesant: „Zigzag. Tic tac. Sfărîm între cleşti oscilanţi/ Acele de ceas ce alunecă între piloni de cifre repetate./ Un petic de iarbă arsă, moliciune de corp obosit/ Prăbuşit pe-un muşuroi de defensive furnici;/ Creează trasee pe piele, puncte negre pe-o paloare/ De dermă deshidratată. Din covor, năclăit/ Cu fire de păr moarte, se înalţă duhoare de lipici/ Înecăcios, susţinător, reparator./ Dăruieşte-i cioburile ce-ţi penetrează membrele,/ Dă-le drumul!/ Mediul umed e propice pentru reproducere./ Sîngele invită, pîrîurile ce se scurg în abisuri/ Formează mlaştini ce seacă./ Cioburi înroşite, lipite, îmbîcsite?/ Opere demne, abundînd de teribilismul necesar memorării./ Fumul nu încălzeşte./ Ustură, înceţoşează, îndepărtează. Visuri./ Puful amortizează căderile, atenuează mizeriile./ Absurdul/ Se răspîndeşte negreşit, cultivat în cîmpuri de snobism,/ De nimic/ Fulgerător înăuntrul sferei craniene. Chirurgul/ Secţionează patologicul manifest./ Fiziologia de prostie prosperă în veşnicie/ În acolo, în aici, în acel, în acest…”.

 

„Buna ziua, aş dori vă rog părerea dumneavoastră despre următoarele scrieri. Mulţumesc frumos. Cu stimă, Minea Georgel”. Corespondentul nostru ne trimite două texte. Primul dintre ele se intitulează „Brav mesteacăn” şi sună astfel: „Tu, brav mesteacăn ce timpul te-a ucis/ Te-a aruncat în braţele lui deşarte şi pe tine te-a supus/ Ca pe o slavă de tipar străin te-a îngânat în ură şi minciună/ Iar tu întotdeauna i-ai fost pe plac./ De ce tu brav mesteacăn ai lăsat ca timpul să-ţi reteze trunchiul/ Nu ai luptat pentru desişul tău, te-ai vârât în scorbură/ Şi toţi te împart în bucate, eşti victima cea închisă/ Ce doar ţie îţi este greu să-ţi răsfiri pletele timpului./ În trecutul tău brav mesteacăn ai fost o stea liberă/ Acum eşti închis în palatul conştiinţei ce te vânează neîncetat/ Îţi este greu să fi un altfel decât acum,cum eşti şi-ţi omori viaţa/ Cântând din strună de iad şi irosindu-ţi clipa te îndrepţi spre declin./ Mulţi ţi-au supt seva ta cea dulce şi ţi-au aruncat venin/ Te-au prins în hora lor malefică ucigându-ţi libertatea/ Te-au străpuns în inimă şi ţi-au sfârtecat sufletul/ Neîmpăcat cu fiinţa ta te plimbi pe căi singuratice,/ Vânându-te, trecut acru şi amar destin cazi în umbra trecutului şi dispari cu ceas de moarte” – Georgel, nu ai talent la poezie. Dacă nu îţi poţi astîmpăra, totuşi, pixul, încearcă alte genuri precum proza, teatrul, eseul, poate chiar critica literară. Măcar să te răzbuni pe cei care nu-ţi apreciază talentul poetic.

 

Iar ca să încheiem ultimul Curier… din acest an într-o notă mai destinsă, redăm un text semnat de Mihai Horga din Roman, intitulat „Îngerul a strigat (Lui Fănu? Neagu – In memoriam)”: „Stra?nic bărbat al câmpiei/ Într-un colţ de Bărăgan,/ Din anii copilăriei/ Păstrând suflet de ţăran./ Venerând ca pom, salcâmul/ Şi pelinul – dar în vin!/ Frate fiind  cu ciulinul/ Care l-a-nţepat din plin…/ Vântul, ploaia şi cu praful/ L-au bătut în drumeţie,/ Le vine de hac cu leacul/ Vinul de veselie./ Căci românul nu se pierde/ (De are viţa de vie)/ Ca stejarul este, verde/ Chiar de creşte la câmpie./ Vraja bălţilor Brăilei,/ Mitul hoţului Terente…/ Şi povestea Chiralinei…/ Ah, Terente, hoţ de fete!/ Boarea Dunării bătrâne…/ Livada, bostănăria…/ La suflet le ţine bine/ Ca a vinului – tăria!/ Cu amici în crame boltite/ Până se revarsă zorii,/ Din ulcele smălţuite/ Soarbe viaţa prin toţi porii./ Elev al lui Sadoveanu,/ Urmaş a lui Păstorel,/ Lui Fănuş Neagu – munteanul/ Îi închin un păhărel!” La mulţi ani, tuturor colaboratorilor rubricii şi cititorilor revistei!

 

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), nu mai mult de 5-7 pagini, scrise citeţ, lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!), scrise în programul Word şi salvate în RTF sau TXT, şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra în atenţia noastră, promovîndu-i cu texte la „Antologia curierului”. Textele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri nicu_sava@yahoo.com sau  convlit@mail.dntis.ro. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.

Revista indexata EBSCO