Dec 15, 2015

Posted by in Varia

Numărul lunii Decembrie 2015 – click aici

cop CL dec 2015Cassian Maria SPIRIDON – Drumul cãtre desfiinţarea omului / 1

„Am ştiut cã a venit momentul sã dezvãlui profesiunea mea de fiu” – dialog scriitorul francez Sorg CHALANDON / 13

„Suntem continuatorii primei şcoli de pregãtire a învãţãtorilor din Principatele Române”– dialog cu Mihaela UNGUREANU / 15

Maria CARPOV – Un fenomen sociocultural (II) / 19

Elvira SOROHAN – Cînd scriitorul rîde… / 20

Gheorghe GRIGURCU – „Contrariul iubirii nu e ura” / 24

Basarab NICOLESCU – Despre prostie / 29

Vasile ANDRU – „Isihastul anonim” / 31

Alexandru ZUB – Basarabia, restituţii istorico-culturale, sugestii paideice / 33

Ioan HOLBAN – Parola neagrã a poeziei lui Aurel Pantea / 35

 

POEZIE

Horia BÃDESCU / 43

Leo BUTNARU / 44

Vasile TUDOR / 45

Ion Gheorghe PRICOP / 46

Mihai Sultana VICOL / 47

Marin IFRIM / 47

George TÎRZIU / 47

Nicolae PETRESCU-REDI / 48

Emil ARITON / 49

Valentin TUDOSE / 49

 

PROZÃ

Emil RAŢIU – Licantropii / 50

INEDIT

Traian D. LAZÃR – Aş dori sã am o informaţie mai detaliatã / 54

Dan DAVID – „Eu mã prãpãdesc repede” / 57

Florin FAIFER – Nostalgii şi euforii / 60

 

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Cîteva note despre istoricul N.A. Bogdan / 63

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Ştefan Aug. Doinaş, „demonul cu caracter tragic”(II) / 65

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Calmul aparent al vieţii şi devoalarea celor nevãzute în povestirile Linei Codreanu / 70

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Don Leopardi şi Don Eminescu / 72

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Labiş – 80. Chipurile poetului / 76

Vasile SPIRIDON – Dus şi întors, urmã de pusoare / 80

Antonio PATRAŞ – Pe urmele Veronicãi Micle, în cãutarea eternului feminin (II) / 84

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Un studiu lingvistic necesar / 87

Şerban AXINTE – Memoria regelui / 88

Adrian G. ROMILA – Textul-curcubeu / 92

 

LITERATURA AZI

Livia IACOB – O artã poeticã în rãspãr / 95

Ioan LASCU – Terapia prin cuvinte / 98

 

EX LIBRIS

Eugen MUNTEANU – Monumenta linguae Dacoromanorum. Un bilanţ / 101

Magda CIOPRAGA – Eugen Dimitriu – urmãrind luminile unui loc / 107

Mioara BAHNA – Florin Dochia: orb pe mare / 110

Daniel CORBU – Nicolae Tzone. Un neoavangardist cu aplomb / 113

Antoaneta TURDA – Bujor Nedelcovici şi literatura ca destin / 114

Gellu DORIAN – Emanuela Ignãţoiu-Sora – Ingluvii/ 116

 

ISTORIE LITERARÃ

Constantin TRANDAFIR – „Prima” Hortensia Papadat-Bengescu (II) / 118

Constantin COROIU – Fiecare casã are o uşã pe care poate ieşi Don Quijote / 121

Livia CIUPERCÃ – Amintiri cu şi despre Sadoveanu / 123

Luminiţa MOSCALU – Mihail Sebastian şi contratimpul sãu / 126

Mihaela ALBU – Vintilã Horia – Profesorul / 128

Genoveva LOGAN – Enigma lui Tolstoi: între catharsis şi abandon / 130

Liviu PAPUC – Despre Panait Istrati / 132

 

LITERATURA UNIVERSALÃ

Annelisa ADDOLORATO / 134 Traduceri de Olimpia IACOB

Anna R. KAY – Tãrîmul de dedesubt / 135 Prezentare şi traducere de Ligia Doina CONSTANTINESCU

ESEU

Ion PAPUC – Femeia în aur / 138

Mircea PLATON – Pildele lui Cuconu Mihail (II) / 142

Dan PURIC – Trenul / 152

Nicu GAVRILUŢÃ – Metafizica morţii violente. Cazul Colectiv / 153

Andrei IONESCU – Praşila şi prãsila. Apoi pravila / 155

Caius Traian DRAGOMIR – Inteligenţa politicã / 157

 

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Exerciţiile spirituale şi filosofia / 159

 

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Partea nevãzutã a Bisericii / 161

 

CARTEA DE RELIGIE

Ioan Alexandru TOFAN – Biserica şi suferinţa / 164

 

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Antotimpul umbrei / 166

 

ANTICHITÃŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Primordialia / 169

 

ARTE

Ştefan OPREA – Culori şi sunete autumnale / 170

Bogdan ULMU – De la vocea cîntatã, la vocea vorbitã… / 172

Liviu FRANGA – Suferinţele limbii române / 173

Adrian PALCU – Radu Lupu – 70 / 174

Maria Sorin RÃDULESCU – Eliberarea de cursivitate şi detaliere epicã – Duminicã la ora 6 / 176

Pavel FLORESCO – Brâncuşi, codul lui Dumnezeu şi cheia creaţiei / 177

 

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 181

Adrian LESENCIUC – Victoria în înfrîngere / 184

Emilian MARCU – Vitrina cãrţilor / 186

 

CONSEMNÃRI

Vasile IANCU – Captivantele memorii ale unui erudit fanariot din Moldova / 189

Nicolae PETRESCU-REDI – Generalul Radu R. Rosetti… / 192

Nicolae BACALBAŞA – Un fulger pe cerul literaturii / 196

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 197

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200

Revista indexata EBSCO