Nov 24, 2015

Posted by in Varia

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

„Cu emoţie mă adresez dumneavoastră, rugându-vă a găsi timpul necesar lecturării unor poezii pe care le trimit în ataşament, dorind să aflu o părere sinceră asupra lor. Mărturisirile mele poetice, dacă pot spune aşa, sunt de factură clasică. Dacă apreciaţi că merit un răspuns, vă asigur că îl aştept cu nerăbdare. Cu mulţumiri şi deosebită consideraţie, Daniel Radu” – Daniel, observ că eşti la început de drum. Ceea ce ne-ai trimis nu este încă publicabil, naivităţile făcîndu-şi loc la fiecare vers al tău. După mai multe lecturi temeinice din poezia contemporană şi mai mult exerciţiu pe text, poţi reveni cu un alt grupaj. Pentru încurajare îţi voi reda, integral, una din poezii: „Încă o noapte prea mare,/ Când nimeni n-apare în gând,/ Iubiri părăsite-n sertare,/ Alte poeme tristeţi înşirând./ Cu stele purtând albe rochii/ Şi-un vin ce-mi ispiteşte muza,/ Mă însoţesc, lăsându-mi ochii/ Şi gura să-ţi viseze buza./ Singurătatea nu-i durere,/ Când lipsa ta-i preaplinul meu,/ Reiau un vers ce-mi dă putere/ Să trec încă o noapte numai eu./ Încă o noapte prea mare,/ Când n-am la cine să gândesc/ Şi zori ce mă aşteaptă-amare,/ Când nici prin poezii nu te găsesc.”

 

„Bună ziua! Vă deranjez din nou. În primul rând doresc să vă mulţumesc pentru răspunsul la primele poezii pe care vi le-am trimis. În decembrie v-am mai trimis un set de poezii, scrise în alt stil, însă nu am primit un feedback de la dumneavoastră, dacă sunt bune de ceva sau nu. Am zis totuşi să nu dezarmez şi vă mai supun atenţiei câteva din ultimele creaţii. Dacă aveţi timp să vă uitaţi peste ele şi să vă daţi cu părerea, v-aş fi foarte recunoscător. Vă mulţumesc anticipat. Cu stimă, Adi Rentea” – Adi, nu-mi amintesc de numele tău. Dacă pînă acum nu ai primit un răspuns, cred că setul trimis în decembrie 2014 nu a ajuns la mine. Ceea ce mi-ai trimis acum nu iese cu nimic în evidenţă. Povesteşti prea mult. Dacă textele tale nu ar fi scrise sub formă de versuri, acestea ar putea fi catalogate drept fragmente de proză. Iată un exemplu: „În bucătărie miroase a pâine prăjită iaurtul dietetic ce mă aşteaptă pe masă are culoarea şi gustul troienelor pe care cerul le-a cernit sârguincios  zile şi nopţi la rând peste oraş scheletele ciunte ale pomilor îşi întind către cer braţele amputate în încercarea zadarnică de a prinde câţiva fulgi  care să le ascundă goliciunea prin pâcla deasă undeva departe dincolo de orizontul de gheaţă bănuiesc prispa înzăpezită de la ţară şi casa proaspăt spoită iar gândul îmi zboară la laptele cu spuma gălbuie pe care îl uram când eram copil şi la mama peste al cărei păr astăzi a mai nins un an  şi care poate acum tocmai îi încălzeşte o cană de lapte tatei mulţumindu-i pentru freziile ce vestesc a şaizecişişaptea primăvară.” Dacă vei mai reveni la Curier… nu ne mai trimite un volum întreg, precum ai procedat acum, pentru că nu avem timp să-l parcurgem în întregime.

 

„Bună ziua, aceasta sunt din punct de vedere biografic, si aş vrea să colaborez la revista Convorbiri literare, pentru început aş vrea sa public nişte poeme. Sunt Lazar Viorica, profesor de limba engleză, actualmente director al Bibliotecii Municipale «George Sbârcea» din Topliţa. Studiile liceale le-am desfăşurat la Colegiul «Mihai Eminescu» Topliţa, urmând cursurile facultăţii de Litere ale Universităţii Transilvania din Braşov, precum şi ale celei de Studii Europene, a Universităţii «Babeş Bolyai» din Cluj Napoca. Din 2010 sunt doctorand al Şcolii doctorale de la Universitatea «Petru Maior» din Tîrgu-Mureş. Placheta «Poezie în brumă» (în curs de apariţie) este prima publica?ie. Dacă sunt luată în seamă, uitaţi ce poeme aş vrea să vă propun: „Tatăl nostrum” – Deoarece textul este foarte lung, în trei părţi, redăm doar un fragment din prima parte: „Azi am fost cu tatăl nostrum/ la un grătar/ cum obişnuiam pe vremuri/ când duminicile erau ferestre către soare/ îl priveam uimită cât de materialistă a fost mama/ cât de interesată sunt şi eu/ asta nu-i dragoste mi-am zis/ muşcând oferta lui/ îl văd e bucuros/ vrea să împartă/ eu cu soţul meu/ deja ne certăm/ despre una şi alta/ iar tatăl bonom/ ne spune să nu ne certăm/ să ne înţelegem…/ şorţul lui/ plin de unsoare şi stropi de sânge învechit/ pe burta imensă care/ arăta clar imposibilitatea despărţirii/ de lumea plăcerii şi a gustului/ şi a fiorilor care îţi îngheaţă transpiraţia pe ceafă/ în ea ar încăpea universal/ parcă voind să sugrume câteva cuvinte spuse apăsat/ acum simt şi eu că am familie…/ mama perplex/ cum a fost ea/ în toate zilele ei de fetiţă săracă/ mutată la oraş privea prin el…/ ca printr-o formă de ghea?ă/ nu-i citeam totuşi vreun sens pe chip/ ca şi cum ţeasta i-ar fi fost curăţată până la os/ şi zemos gătită în toate zilele de tatăl/ meu şi al tău, frate/ acolo unde eşti/ neiertător şi stingher/ înţelege şi roagă-te/ bradul şi pinul/ trag în ţeapă/ judecă cu dreaptă măsură/ unde să stea/ în pădure, căci/ numai frigul/ care îi primeşte/ uităăăă, cu toţii/ vrem îndreptare/ vino în ţara cea caldă/ vino sub pulpana tatălui nostrum/ pentru măcar o secundă/ simte căldura…” – Răspunsul anterior este valabil şi pentru dvs.

 

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), nu mai mult de 5-7 pagini, scrise citeţ, lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!), scrise în programul Word şi salvate în RTF sau TXT, şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra în atenţia noastră, promovîndu-i cu texte la „Antologia curierului”. Textele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri nicu_sava@yahoo.com sau  convlit@mail.dntis.ro. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.

Revista indexata EBSCO