Nov 23, 2015

Posted by in MOZAIC

Traian D. LAZÃR – Spre grupul de reflecţie asupra transdisciplinaritãţii

Pe măsură ce, după 1989, amplitudinea frămîntărilor (evenimentelor) politice din România se aşeza în linie dreaptă pe calea democraţiei şi integrării în Uniunea Europeană oamenii de cultură, din ţară şi din fostul exil, se concentrau pe preocupările lor profesionale, lăsînd în seama politicienilor reglementarea noului regim politic.

Atenţia lui Basarab Nicolescu era îndreptată prioritar spre transdisciplinaritate.

Corespondenţa dintre Basarab Nicolescu şi Solomon Marcus, de după decembrie 1990, consemnează cîteva aspecte ale colaborării dintre cele două personalităţi ale ştiinţei în acest domeniu.

La propunerea  lui Basarab Nicolescu, Solomon Marcus a devenit membru în Comitetul Internaţional al Congresului „Perspective Transdisciplinare: Deschideri spre secolul XXI”. Solomon Marcus  a pregătit un studiu pe care urma să-l prezinte la congresul, care s-a desfăşurat la sediul central al UNESCO din Paris, în perioada 2-6 decembrie 1991. Comunicările participanţilor şi comunicatul final au fost publicate în volumul coordonat de Michel Cazenave şi Basarab Nicolescu: L’homme, la Science et la nature – Regards transdisciplinaires, Le Mail, Paris, 1994.

În aprilie 1992, Basarab Nicolescu în colaborare cu René Berger a înfiinţat Grupul de Reflecţie asupra Transdisciplinarităţii cu acordul lui  Federico Mayor, directorul general al UNESCO. Solomon Marcus, informat de către Basarab Nicolescu asupra demersurilor făcute în acest scop, s-a numărat printre membrii Grupului alături de Lima de Freitas, Michel Cazenave, Edgar Morin, Andre Chouraqui, Antoine Faivre, etc. Întîlnirile acestui Grup, la Paris şi Veneţia, au pregătit Primul Congres Mondial al Transdisciplinarităţii.

Sugerăm cititorilor să-şi îndrepte atenţia şi asupra altor informaţii conţinute în documentele publicate: aprofundarea raporturilor personale dintre partenerii de corespondenţă, fapt evidenţiat prin renunţarea la caracterul protocolar al formulelor de adresare şi  extinderea lor la nivel familial; intensa activitate culturală desfăşurată de Solomon Marcus pe plan internaţional; acţiunile pentru promovarea scrierilor lui Basarab Nicolescu în ţară şi în exterior, etc.

Pentru înlesnirea înţelegerii documentelor, am încredinţat traducerea exactă a scrisorilor din limba franceză d-lui prof. Vasile Moga, de la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti, colaborator al editurii Polirom, căruia îi mulţumim şi pe această cale.

 

DOCUMENTE

  1. A) Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu

„Bucureşti, 13 decembrie, 1990

Dragă Basarab,

A fost o surpriză să te aud la telefon. În momentul de faţă, cartea despre Boehme se află în mîinile lui Constantin Barbu, i-am transmis tot ce mi-ai spus la telefon, sper că va trimite imediat scrisorile necesare către Basarab Nicolescu şi către Marie France Riou. Aş vrea să public într-o revistă românească de cultură un articol despre BASARAB NICOLESCU. Mi-ai putea trimite unele informaţii care, adăugate la ceea ce ştiu, să mă ajute să fac acest articol cît mai bine?

Îţi trimit alăturat un Curriculum Vitae; l-am făcut în aceste zile, nu ştiu dacă e după normele franceze, dacă sînt şi lucruri inadecvate, le poţi ignora.

Cordiale urări de bine, cu prilejul Crăciunului şi Anului Nou!

Solomon Marcus”

 

B)Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu

„Solomon Marcus                                               Monsieur le Professeur

STR SFINŢII VOIEVOZI 41-45                        BASARAB NICOLESCU

APART 32                                                           19, VILLA CURIAL

78109 BUCUREŞTI                                             75019 PARIS

ROMÂNIA

 

Cher Professeur Basarab Nicolescu,

Merci de votre aimable invitation. J’accepte avec plaisir d’être membre du Comité International du Congrès „Perspectives Transdisciplinaires: Ouvertures vers le XXI-e siècle”.

L’idée de ce congrès me semble extrêmement importante. Je connais votre contribution au congrès de Venise, il y a quelques ans, sur un sujet analogue. Les documents de ce congrès m’ont beaucoup intéressé. Cepedant, il me semble que de nombreux intellectuels ne manifestent pas encore la compréhension nécessaire pour la transdisciplinarité. C’est pourquoi le congrès dont vous nous parlez nous semble très important.

J’espère discuter avec vous les détails de cette question à l’occasion de notre prochaine rencontre. Je suis maintenant à Paris et je reste à Paris jusqu’au 5 Mai 1991. Je serai de nouveau à Paris entre 25 Septembre 1991 et 25 Janvier 1992.

Avec mes meilleurs vœux,

Cordialment

Solomon Marcus

Professeur à la Faculté de Mathématiques

Lozère sur Yvette                                                    de l’Université de Bucarest

Le 31 Mars 1991                                        Vice Président de l’Association Internationale

de Sémiotique”[1]

 

 

  1. Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu. Manuscris pe formular tipizat al (cu antetul) Universităţii din Siegen – Germania

„SOLOMON MARCUS

UNIVERSITÄT GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN

FORSCHUNGINSTITUT FÜR GEISTES UND SOZIALWISSENSCHAFTEN

WÖLDERUNGSTRABE  3 POSTFACH 101240, 5900 SIEGEN

Universität – Gesamthochschule – Siegen – Postfach 101240 – 5900 Siegen                      FAX 49 – 271 – 740 – 2310

 

Monsieur Professeur

BASARAB NICOLESCU

UNIVERSITE DE PARIS – SUD XI

CENTRE SCIENTIFIQUE DORSAY

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE THEORIQUE                                                            Siegen, August 12, 1991

 91405 ORSAY Cedex                                                                                                          Tel. 0271/740 – 4386

FRANCE

 

Dragă Basarab

Este atît de plăcut să-mi amintesc de întîlnirile noastre la Paris, în martie şi aprilie, şi de frumoasa seară petrecută la Dv. acasă! Mă aflu în Germania de la începutul lui iunie, am prezentat conferinţe la Hamburg şi Dortmund, apoi am venit la Siegen, unde rămîn pînă la 30 august. La Paris voi reveni pe 29 sept. Am reconfirmat participarea mea la întîlnirea transdisciplinară DU TEMPS (mă tem că în ultima mea scrisoare am pus LE TEMPS) DANS UNE PERSPECTIVE TRANSDISCIPLINAIRE; e cam acelaşi lucru, dar alege-l pe cel pe care-l crezi mai adecvat). Am înţeles că trebuie să trimit textul (510 pagini) pînă la 1 octombrie. Dar cum eu sosesc la Paris pe 29 sept., cred că-i mai bine să-l aduc cu mine la Paris, nu?

Din păcate mi-am adus aminte cu întîrziere de o persoană foarte indicată pentru această întîlnire ANTHONY J. N. JUDGE (Secrétaire Général, Unions des Associations Internationales, Rue Washington …  1050 Bruxelles), care a publicat un mare număr de lucrări pe tema transdisciplinarităţii! chiar dacă nu a folosit acest termen). I-am scris D-lui Locquin1 despre aceasta, dar Judge deja intrase în contact cu el. Judge e la bază fizician.

În septembrie sînt la Bucureşti. Nu voi uita de cărţile cu Ion Barbu. Mai ai veşti de la Mircea Ciobanu? El a publicat acum o carte „Convorbiri cu Mihai I”, care se pare că e un best seller.

Cu cele mai bune sentimente pentru familia prof. Basarab Nicolescu din partea mea şi a soţiei mele

Solomon Marcus”.

  1. Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu

 

„Cher Basarab,

Je suis arrivé ici exactement à trois heures. Malheureusement, je ne peux pas attendre beaucoup, je dois aller au bâtiment des Maths. Peut-être pouvez-vous me laisser le livre sur votre bureau, je vais vous chercher au téléphone, essayer plus tard de revenir ici.

Cordialement,

Solomon Marcus

15h15, le 11 XII 1991”[2]

 

  1. Scrisoare a lui Solomon Marcus către Basarab Nicolescu. Text manuscris pe formular cu antetul Universităţii Laval – Canada. Nu am reprodus numerele de telefon ale Facultăţii de ştiinţe sociale existente pe original.

„SOLOMON MARCUS

UNIVERSITE

LAVAL

FACULTÉ DES SCIENTES SOCIALES

Département d’antropologie

Cité universitaire

Québec, Canada GIK 7P4                                                                              Québec, 2 martie 1992

 

Dragă Basarab

Am reuşit aici să obţin dactilografierea textului meu despre timp.

O cordială salutare din partea mea şi a soţiei mele, pentru familia profesor BASARAB NICOLESCU.

Rămînem aici pînă la 30 aprilie 1992.

Cu multe mulţumiri pentru tot.

Solomon Marcus

P.S. Poate reuşeşti să faci o copie xerox şi pentru dl Marcel V. LOQUIN. Altfel, dacă-l dactilografiază el, mă întreb cine va face corectura textului. Exemplarul de faţă este văzut de mine şi pus la punct”.

 

  1. Scrisoare a lui Basarab Nicolescu (Univ. Pierre şi Marie Curie – Paris, Laboratorul de particule elementare) către Solomon Marcus (Univ. Laval – Canada) transmisă prin fax. Text manuscris pe formular tipizat al Universităţii Pierre et Marie Curie – Paris. Nu am mai reprodus adresele expeditorului şi destinatarului. Data. 15 aprilie 1992.

„Dragă Solomon,

Am trimis textul tău lui Locquin. Este un om ciudat. Nu s-a ocupat de nimic şi, în consecinţă, nu a primit decît cîteva texte. Deci nu eşti în întîrziere.

Îţi trimit un text din „Transversales” (revistă pentru elita intelectuală) unde te-am citat. Cartea mea despre Boehme a apărut la Bucureşti şi a fost adusă la Salonul Cărţii din Paris/martie 1992.

M-aş bucura mult să am noutăţi de la tine. Constituirea grupului de pe lîngă UNESCO este pe drum bun. Te voi ţine informat. Cu adînci sentimente, Basarab”.

 

  1. Scrisoare a lui Solomon Marcus adresată lui Basarab Nicolescu. Text manuscris pe formular cu antetul universităţii Bucureşti. Nu am mai reprodus adresele expeditorului (din Bucureşti) şi destinatarului (din Paris).

„Bucarest, le 20 juillet 1992

Cher Collègue,

Je vous remercie de m’avoir informé de votre correspondance avec Monsieur Federico Mayor2, Directeur Général de l’UNESCO, en ce qui concerne la constitution d’un groupe de réflexion sur la transdisciplinarité. Je suis heureux de constater que l’idée d’un tel groupe a reçu à l’UNESCO un accueil très favorable. Je pense qu’un premier pas dans notre activité pourrait être la publication des travaux de notre rencontre de décembre 1991, à Paris. Il semble que Monsieur le Professeur Marcel V. Locquin a procédé à une certaine sélection, car j’apprends de Monsieur le Professeur Ubiratan D’Ambrozio3 qu’il a reçu une lettre de Locquin qui l’annonce l’endroit où la contribution d’Ambrozio sera publiée. Quant à moi, je m’ai aucune nouvelle à cet égard. Je voudrais bien publier ma contribution sinon en 1992, pas plus tard que 1993. Je sais que vous avez envisagé un tel projet ; êtes-vous déjà en contact avec une Maison d’Édition ?

En tout cas, je vous remercie de m’avoir considéré comme participant et membre du groupe de réflexion sur la transdisciplinarité et je désire contribuer avec toutes mes forces au succès de cette action.

Cordialement,

Solomon Marcus” [3]

 

„Dragă Basarab,

La sfîrşitul lunii august 1992 plec din nou la Université Laval, Departement d’Antropolologie, Faculté des Scientes Sociales, Québec, Canada 61k7P4, unde rămîn pînă la 20 decembrie 1992. În vederea activităţii mele acolo – activitate esenţial transdisciplinară, am lucrat în această vară la o abordare transdisciplinară a faimoasei formule canonice a mitului, propusă de Claude Lévi-Strauss în Antropologie Structurale. Am constatat cu această ocazie că este aici un teren foarte propice de acţiune a filozofiei lui Stéphane Lupasco şi a logicii sale care transgresează toate cele trei principii aristotelice. Din păcate, această logică este prea puţin cunoscută chiar în Franţa; căci într-un articol din 1988 publicat în revista franceză de antropologie L’HOMME, Jean Petitot (elev al lui René Thom) afirmă că logica nu a reuşit încă să depăşească principiul identităţii al lui Aristot. Pentru comunicare rapidă la Bucureşti, eu pot indica şi un cod FAX (la Centrul European UNESCO pentru învăţămîntul Superior): 40 -0-415025

Cu sentimente cordiale, Solomon Marcus”.

 

NOTE

  1. Marcel V. Locquin (1922-2009). Inginer chimist francez, licenţiat în fizică, istorie naturală, micropaleontologie. Coordonatorul întîlnirii transdisciplinare de la Paris, dec. 1991, cu tema „Science et Tradition, perspectives transdisciplinaires en vue du XXI-čme sičcle”.
  2. Federico Mayor Zaragosa (n.1934). Biochimist spaniol. Director General al UNESCO (1987-1999)
  3. Ubiratan d’Ambrosio (n.1932). Matematician şi profesor universitar brazilian. Membru fondator al CIRET-ului. Semnatar al Declaraţiei de la Veneţia.

 

 

 

 

[1] „Draga (domnule) Profesor Basarab Nicolescu

Multumesc pentru amabila dumneavoastra invitatie. Accept cu placere sa fiu membru în Comitetul International al Congresului „Perspective Transdisciplinare: Deschideri spre secolul XXI”.

Ideea acestui congres mi se pare extrem de importanta. Cunosc contributia dumneavoastra cu ocazia congresului de la Venetia, de acum cîtiva ani, pe un subiect analog. Documentele acestui congres m-au interesat în mod deosebit. Totusi mi se pare ca numerosi intelectuali nu  manifesta  înca  întelegerea necesara pentru transdisciplinaritate. De aceea, congresul despre care vorbiti ni se pare foarte important.

Sper sa discut cu dumneavoastra detaliile acestei probleme cu ocazia urmatoarei noastre întîlniri. Eu ma aflu acum la Paris unde voi ramîne pîna la 5 mai 1991. Voi reveni la Paris între 25 septembrie 1991 si 25 ianuarie 1992.

Cu cele mai bune urari”.

 

[2] Draga Basarab,

Am ajuns aici exact la ora trei. Din pacate nu pot sa astept prea mult, trebuie sa merg în cladirea Matematicilor. Poate-mi lasati cartea pe birou, o sa va caut la telefon, o sa încerc mai tîrziu sa mai trec pe aici.

Cu salutari cordiale,

Solomon Marcus,

Ora 15. 15, pe 11 XII 1991

 

                            3 Draga Colega,

Multumesc ca m-ati informat despre corespondenta cu Domnul Federico Mayor, Director General al UNESCO, în legatura cu constituirea unui grup de reflectie asupra transdisciplinaritatii. Sînt fericit sa constat ca ideea unui astfel de grup s-a bucurat de o primire foarte favorabila la UNESCO. Cred ca un prim pas în activitatea noastra ar putea fi publicarea lucrarilor elaborate cu ocazia întîlnirii noastre din decembrie 1991 la Paris. Se pare ca Domnul Profesor Marcel V. Locquin a procedat la o anumita selectie; am auzit de la Domnul Profesor Ubiratan D’Ambrozio ca el a primit o scrisoare din partea lui Locquin care îl anunta unde anume va fi publicata contributia lui Ambrozio. În ceea ce ma priveste, eu nu am nicio informatia în acest sens. As vrea si eu sa-mi public contributia daca nu în 1992, macar în 1993. Stiu ca aveati în vedere un astfel de proiect; ati contactat deja vreo Editura?

În orice caz, va multumesc pentru ca m-ati considerat ca participant si membru al grupului de reflectie asupra transdisciplinaritatii si doresc sa contribui cu toate fortele la succesul acestei actiuni.

Cu salutari cordiale,

Solomon Marcus

 

Revista indexata EBSCO