Nov 23, 2015

Posted by in Varia

Numărul lunii Noiembrie 2015 – click aici

coperta noiembrieCassian Maria SPIRIDON – Societatea spectacolului sau dictatura aparenţei (III) / 1

„Pãrintele Placide Deseille: luminã a spiritualitãţii ortodoxe în Franţa” – dialog cu universitara şi traducãtoarea Felicia DUMAS / 11

Virgil NEMOIANU – La postmoderni, la adevãraţii postmoderni / 16

Maria CARPOV – Experienţe extrapolabile / 18

Elvira SOROHAN – Ce spun jurnalele şi corespondenţa lui Mircea Eliade despre el însuşi? / 19

Basarab NICOLESCU – Un magician al invizibilului: Horia Damian (1922-2012) / 25

Vasile ANDRU – Liliecii sabatului în Delta Dunãrii / 28

Alexandru ZUB – Nicolae Iorga, omul şi opera / 31

Ioan HOLBAN – Proza lui Gheorghe Schwartz / 35

 

T E O D O R E N I I

Constantin DRAM: Doi fraţi, douã destine: Pãstorel şi Ionel / 47

Emanuela ILIE – Ionel Teodoreanu. Pledoarii (ne)deghizate pentru Iaşi / 50

Diana BLAGA – Al.O. Teodoreanu, polemistul / 53

Maricia MUNTEANU – Imaginarul obiectelor în Medelenii lui Ionel Teodoreanu / 55

Dana SCHIPOR – Umorul ca formã de viaţã / 57

Gabriela ŞANDRU – „Lãmpile” amintirii. Copilãria şi spaţiul intim în memorialistica lui Ionel Teodoreanu / 58

Livia IACOB – Iaşul crepuscular în lirica lui Ionel Teodoreanu / 60

Adrian JICU – Pãstorel Teodoreanu şi poezia minorã. Împotriva legendei / 64

 

MIRCEA FILIP IN MEMORIAM

Florin FAIFER – Muşata, cumnata… / 67

 

POEZIE

Gheorghe GRIGURCU / 69

Mihai MERTICARU / 70

Constantin MÃNUŢÃ / 71

Florentin DUMITRACHE / 72

Angi CRISTEA / 73

Adrian VLADOMIR / 74

 

PROZÃ

Viorel DIANU – Dupã cincizeci de ani / 75

 

TEATRU

Ştefan AMARIŢEI – Sisif în infern / 79

 

INEDIT

Traian D. LAZÃR – Spre grupul de reflecţie asupra transdisciplinaritãţii / 83

 

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Ion Pop şi cîţiva dintre contemporanii sãi / 87

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Ştefan Augustin Doinaş, „demonul cu caracter tragic” / 90

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Povestea procesului de la Ierusalim într-un roman de Claudia Partole / 95

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Proza fantasticã româneascã. Modalitãţi narative / 97

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Gheorghe Grigurcu, poetul / 99

Vasile SPIRIDON – Lexiconul de la Bãlţi / 103

Antonio PATRAŞ – Pe urmele Veronicãi Micle, în cãutarea eternului feminin (I) / 105

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Şerban AXINTE – Anxietatea intrusului (II) / 109

Adrian G. ROMILA – Cealaltã jumãtate clasicã a Iaşului / 112

 

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Cartea risipirilor mundane / 114

 

EX LIBRIS

Simona ANTOFI – Mircea A. Diaconu. Despre etica şi pedagogia literaturii / 116

Aureliu GOCI – Poezia lui Nicolae Grigore Mãrãşanu de pe teritorialitatea acvaticã la sfera / 118

Adi George SECARÃ – Poetul pescar visînd la Regele pescar / 120

Marinicã POPESCU – „Memoria lui Femios” / 122

Gellu DORIAN – Alexandra Turcu – Celelalte produse / 125

 

ISTORIE LITERARÃ

Constantin COROIU – Lucian Blaga „în vuietul vremii” / 127

Mihai VORNICU – Hatmanul Neculce şi „cuvintele” sale / 129

Theodor CODREANU – Biografie şi operã la Vasile Voiculescu / 136

Constantin TRANDAFIR – Hortensia Papadat-Bengescu, afinitãţile poemelor în prozã şi ale prozei poetice (I) / 141

Liviu PAPUC – M. Sadoveanu – vînãtorul / 145

 

LITERATURA UNIVERSALÃ

The Seventh Quarry / 146 Traduceri de Olimpia IACOB

Leszek ENGELKING – Tren gãsit într-un manuscris / 148 Prezentare, note şi traducere de Ligia Doina CONSTANTINESCU

 

ESEU

Ion PAPUC – Rîpa robilor / 158

Mircea PLATON – Pildele lui Cuconu Mihail / 150

Mihaela ROTARU – „Blãstãm o fost pã ea, cã n-o putut naşte, şi-o perit”. Practici de uşurare a naşterii / 153

Caius Traian DRAGOMIR – Revoluţie şi contrarevoluţie / 160

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Filosofia naturalã – între magie şi axiomã / 161

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Pr. Arsenie Boca şi creştinismul genuin (II) / 163

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Despre o lume în care teama avea multe feţe / 165

ANTICHITÃŢI ACTUALE

Ioana COSTA – 40 de ani / 168

ARTE

Ştefan OPREA – Arta de a trãi şi iubi filmul / 169

Cãlin CIOBOTARI – Pisica verde la „Luceafãrul” / 171

Bogdan ULMU – Improvizaţia ca genezã în arta actorului / 173

 

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 175

HOLBAN – Poezia ca stare de visare / 178

Ladislau DARADICI – Între omul de carne şi omul de gînd… / 179

Emilian MARCU – Vitrina cãrţilor / 182

 

CONSEMNÃRI

Ion DUMITRU – Modest omagiu pentru omul, scriitorul, eseistul, jurnalistul şi editorul Hans Bergel la 90 de ani! / 185

Vasile IANCU – Familia sfîrşitã (XII) / 191

 

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 196

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO