Oct 17, 2015

Posted by in MOZAIC

Ioana COSTA – Munţii

Munţii

Corneliu Axente, Legea munţilor. Carte pentru copii de la 8 la 88 de ani, ediţie revăzută şi postfaţă de Dan Sluşanschi, ilustraţii de O. Angheluţă, Oradea: Editura Ratio et Revelatio, 2014.

În fiecare septembrie, ne gîndim cu drag la Profesorul Dan Sluşanschi. De şapte ani, ne gîndim cu dor.

Editura Ratio et Revelatio a iniţiat anul trecut seria „Dan Sluşanschi” – în care găsim un volum neaşteptat, bun de pus alături de la fel de surprinzătoarea traducere din J.R.R. Tolkien, Hobbitul sau într-acolo şi-napoi. De data aceasta avem în faţă o reeditare a unui text uitat (apărut în 1939, la Editura Miron Neagu), întors printre noi pentru a ne bucura, dar şi a ne întrista încă o dată, pentru că Profesorul, iubitor al munţilor, este prea  departe de ei şi de noi.

„Din bogata bibliotecă de la Cernăuţi a Părinţilor mei, rămasă acolo în refugiul de după urgia lui Iunie 1940, nu ne-a rămas mai nimic. Dar această carte pentru copii (de la 8 la 88 de ani) le-a fost dăruită lor de Autorul însuşi, ceva mai tîrziu, pare-se că la Predeal, la 11 Decembrie 1942, ca un drag cadou dinainte de Crăciun, în mijlocul vîltorii războiului: cartea s-a păstrat ca printr-o minune, fiind singurul exemplar despre care am ştiinţă să fi supravieţuit pînă astăzi – poate că mă înşel, dar nu cred să fie aşa.”

„Această iubire de frumuseţile lui Dumnezeu, de dreptatea trăirii omului sub semnul înalt al Divinului şi de Legea Muntelui alcătuiesc învăţătura de desprins, şi pentru copii, dar şi pentru cei tăvăliţi prin atîtea şi atîtea rele ca acelea ale monstruosului veac al XX-lea, bîntuit şi dominat, cum a fost, de cele mai înfiorătoare coşmaruri, abătute de nelegiuiţi mai cu seamă asupra oamenilor de treabă.”

„Cu gîndul acestei bucurii, a şcolii Binelui şi a Legii Munţilor, îţi aduc, Dragă Cititorule frumos la suflet, acest dar de Crăciun, primit cîndva, la fel, şi de preaiubiţii mei Părinţi, din partea înzestratului şi pierdutului său Autor, ca un prinos şi o închinare de Sărbători.”

Este povestea lui Leti a lui Drabal, ajunsă Ti, Crăiasa urşilor, pe Valea Ialomiţei, la Cheile Zănoagei. Cartea este frumoasă. În simplitatea ei, merită să o elogiem simplu. Rîndurile de mai sus, din postfaţă, sînt de ajuns pentru a ne dori să o citim şi recitim, cu respect pentru Munţi, pentru Autor şi pentru Editor (şi, nu mai puţin, cu nostalgia unei ortografii care îngăduie majuscule ori de cîte ori sufletul o cere).

Bucureşti, septembrie 2015

Revista indexata EBSCO