Oct 17, 2015

Posted by in LITERATURA UNIVERSALA

The Korean Expatriate Literature

KEL a luat fiinţă în 1997 în scopul încurajării activităţii literare a coreenilor de pretutindeni, şi promovării literaturii coreene în lumea întreagă. Primii ei participanţi au fost poeţii Ko Won (SUA.), Lee Jin (Rusia), Chol Kim (China), şi romancierul  Hwe-Sung Lee. În acelaşi an, KEL a scos  revista literară cu acelaşi nume,  care se bucură şi astăzi de apreciere din partea criticilor şi cititorilor.

Antologia KEL (The Korean Expatriate Literature), No.19, 2015, reuneşte în cele 382 de pagini, poeţi coreeni, poeţi americani de origine coreeană, poeţi americani, bengalezi, canadieni, israelieni, italieni, români, sicilieni şi galezi.

Editorul acestei antologii este renumitul poet Yoon Ho Cho. Acesta locuieşte în Statele Unite din 1972.

 

POEŢI BENGALEZI 

 

 SCRISORI DIN AMERICA

Jyotirmoy Datta 

 

Multe mă intrigă

pe pămîntul ăsta tulburător,

însă nimic mai tare decît tirbuşonul înaripat,

deschizătorul de sticle, luat de la magazinul din vecinătate.

 

 

Obiectul seamănă cu scheletul

unui om fără picioare,

coloana vertebrală

sfârşeşte cu o ţeastă,

devinind falus pentru dopul de plută.

 

 

Străpuns, cu o pierdere neglijabilă de vin,

dopul se recuperează din sticlă,

urmînd o pompare bărbătească

a braţelor metalice întinse,

şi de aici ‘iubindu-se ’

şi ‘înşurubîndu-se’spun acelaşi lucru.

Există, însă, o dragoste chiar mai fără inimă

decît a califului din O mie şi una de nopţi.

 

Mi-e gîndul la spaţiile goale din lume:

deschizătura simplă a butonierei,

scobitura din pantofii

aşezaţi în cutii de carton, în magazine.

Dar nimic nu e mai gol pe pămînt

decît gaura din dopul virgin

penetrat de un hoţ  rece ca oţelul.

 

Traducerea din bengaleză în engleză aparţine poetului

 

 

 

ASTA FACE TRUPUL

 

Nirmalendu Goon

 

 

Prin urmare, trupul ţine mintea?

Sau mintea priveşte din trup pe furiş?

Cincizeci şi cinci de veri au trecut, şi, totuşi,

cearta nu s-a sfîrşit!!

Războiul între minte şi trup

îl lasă pe Batsayon sfâşiat, în sânge şi lacrimi.

 

Mintea lucidă, mintea puternică deţine controlul.

Trupul e azvîrlit sub picioare.

cu lepădare de sine trupul pierde războiul,

stăpînul lepădării de sine, Batsayon!!

 

Adevărul, adevărul iese la iveală

deşi zilele negre ajung la final.

El  ştia ce face trupul, esenţa firii omeneşti

nu mintea, niciodată însă mintea.

Mintea se schimbă şi ia forma unui recipient

în timp mintea se schimbă ici-colo

 

Mintea acţionează supravieţuind vremurilor,

trupul însă e liniştit, împovărat de ani,

imboldul dorinţei e adevărul,

adevărul care l-a făcut veşnic pe Galileo.

 

Traducerea din bengaleză în engleză: Kayes Ahmed 

 

 

 

UN VIS DESTRUCTIV 

Naznin Seamon

 

 

Uneori doresc să pierd lumea,

să o sparg ca pe o sticlă. Alteori,

chiar doresc să o izbesc ca pe o minge,

ca o maşină  de demult  într-o curte cu vechituri.

 

Un roi de muşte negre a mâncat

partea de sus a falusului acestuia,

bombele cu neutroni au fost

vîrîte adînc în teaca vitală,

totuşi, nu tremură de durere,

nu dispare de pe orbită.

 

 

Vreau să o termin ¦ lumea cea fără de grai,

scufundată ¦

vreau să o arunc în aer.

 

Traducere din bengaleză de Hassanal Abdullah 

 

 

 

 

 

 

POEŢI COREENI

 

 

 

 DRUMEŢIE, PRIMĂVARA

                               

                                               Choon Hye Lee

 

Drumeţie, lizieră verde,

inundată de lumina primăverii

neputincioasă înaintea soarelui primăvăratec îmbiind dis-de-dimineaţă,

muguri fragezi pe fiecare ramură

atrag albinele şi fluturii

 

Drumeţie făcută cu inimi voioase,

cu flori răspîndind parfumul

se lasă pătrunsă de miresme

asemenea ţie

 

Dimineaţa muntele răsună

îmbătat de mireasma tare a sângelui

păsările ciorovăiesc la nesfîrşit

oamenii pornesc în drumeţie în zi de primăvară

Şi murmură la urcuş

Pîraiele o iau la vale reflectînd lumina soarelui

şterg urmele iernii prinse în crăpăturile stîncii

şi briza cîntă cu noi

 

Tu, briză dulce de primăvară

mîngîi frunzele verzi

duci sîngele verde,

şi neliniştea tandră  de sub cer

se înverzeşte şi ea

 

Voi, flori adorabile, înmiresmate

îngenunchind furtuni de zăpadă, vînturi aspre, geruri,

tu şi iubirea mea sunteţi copii ai pocăinţei.

 

Cine a plantat copaci fără număr în munţi,

făcînd sîngele să curgă verde în valuri?

Cine a călărit spinarea timpului contractat

ca să ardă scînteia invidiei şi să planteze tînăra speranţă?

Lacrimile verzi scînteietoare

verde se risipesc

 

 

Zi orbitoare de primăvară cînd privesc cerul:

albastru nemărginit

ca o eră a întrecerii nesfîrşite

 

Traducere din coreeană în engleză: Rachel S. Rhee

 

 

CALIFORNIA KING SIZE

 

Ellice Jeon

 

După căsătorie, vreme de zece ani am fost atacată fără cruţare.

Soţul meu e om bun.

Problema era noaptea

din pricina genunchilor şi tălpilor lui acoperite de pături.

Împătimit  al sportului, de cîte ori adormea

o minge se rostogolea ca un păianjen în urcuşul lui pe pereţii dormitorului

şi trebuia să o recupereze de la echipa adversă.

Ţipătul Diavolilor Roşii se ridica din mulţimea îngrămădită

făcîndu-l să se aprindă.

Picioarele-i neliniştite

caută toată noaptea reuşita unui gol.

Când picioarele-i sănătoase, picioarele-i afurisite lovesc,

locul spre care zboară mingea

nu e poarta adversarilor

sau trupul de 30 de ani în plină forţă sexuală,

e trupul meu fără putere ¦

burta  purtătoare a celor două sarcini,

tibie slabă care se rupe uşor,

străfundul din care vene engleza, limba maternă, şi sudoarea,

şi talia ca jacaranda.

Crezi că nu m-am trezit niciodată cu gîndul la o lovitură  liberă dată acelui înaintaş?

În a doua  jumătate a celor patruzeci de ani ai mei, singurul lucru la care mă gîndeam era să  schimb terenul.

 

Traduceri: Olimpia IACOB

Revista indexata EBSCO