Oct 16, 2015

Posted by in Varia

Numărul lunii Septembrie 2015 – click aici

coperta septembrieCassian Maria SPIRIDON – Societatea spectacolului sau dictatura aparenţei (I) / 1

Despre Stéphane Lupasco şi terţul inclus – o convorbire între Basarab Nicolescu şi Edgar Morin / 12

Virgil NEMOIANU – Anna Katerina Emmerich / 19

Eugen NEGRICI – Însemnări / 21

Maria CARPOV – Prezenţa traducătorului: „subiectivitatea funciară” / 23

Elvira SOROHAN – Un poet existenţialist din secolul 21 / 25

Gheorghe GRIGURCU – „Tristeţi cu care nu ai ce face” / 29

Vasile ANDRU – Întîlnire cu Regina Ana care făcea un pelerinaj la 7 mănăstiri/ 35

Alexandru ZUB – Istoria şi discursul identitar în dezbatere profesională / 39

Mircea A. DIACONU – Cîteva note asupra ediţiei Agârbiceanu / 41

Ioan HOLBAN – La braţ cu frumoasa Apocalipsă / 44

 

VASILE TĂRÎŢEANU – 70

Marius CHELARU – „Ca pe un Hristos noi răstignim cuvîntul / 49

Livia IACOB – Simple stampe din colecţia de răni a Cernăuţilor / 51

 

POEZIE

Vasile TĂRÎŢEANU / 53

Marcel MIRON / 55

Raul CONSTANTINESCU / 56

Dan MOISII / 56

 

PROZĂ

Ştefan MITROI – Cocoşatul / 57

 

INEDIT

Aurel DUMITRAŞCU– Epistole inedite / 61

Traian D. LAZĂR – Principiul neseparabilităţii / 65

 

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Noi contribuţii la bibliografia lui Mihai Beniuc / 67

 

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Emil Brumaru, de la „Rezervaţia de îngeri” la „Infernala comedie” (II) / 69

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Romanul/ istoria ca un caleidoscop / 74

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Stilistica lingvistică / 76

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Ion Gheorghe, un „bazileu uitat”? / 79

Vasile SPIRIDON – Dorul morilor de vînt / 84

Antonio PATRAŞ – Lecturi eminesciene / 88

 

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – „Singură ca o sihastră, moartă printre vii…”. A fi sau a nu fi soţia lui Nae Ionescu / 90

Şerban AXINTE – O „vizită” acasă (II) / 93

Adrian G. ROMILA – Prima autobiografie românească / 95

 

LITERATURA AZI

Livia IACOB – Un debut în forţă / 97

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Cartea „timpului mistreţ” / 99

Ovidiu PECICAN – De şi despre acasă / 105

Alexandru RUJA – Imprevizibilul poet / 106

Gellu DORIAN – Marcel Miron – Versuri albastre şi aurii / 110

ISTORIE LITERARĂ

Constantin TRANDAFIR – Alexandru Paleologu, la timpul prezent / 112

Constantin COROIU – Zece ani fără Alexandru Paleologu / 115

Florin FAIFER – V.A. Urechia – o viaţă de contraste / 118

Constantin BOSTAN – Pseudo-glosarul unui histrion de geniu / 122

Iorgu GĂLĂŢEANU – Scoborînd pe scări în decenii / 125

Liviu PAPUC – Lecţia lui Vlahuţă, peste secol… / 129

LITERATURA UNIVERSALĂ

The Korean Expatriate Literature / 130 Traduceri de Olimpia IACOB

Adam Daniel MEZEI – Bărbatul într-o cheie minoră / 135 Traduceri de Ligia Doina CONSTANTINESCU

ESEU

Ion PAPUC – Destructurarea lumii noastre / 138

Mircea PLATON – Cazul scriitorului Corlaciu / 140

Emil Petru RAŢIU – Căderea coloanelor templului civilizaţiei / 150

Cosmin PÂRGHIE – Oglinzi întortocheate: evreul văzut prin lentila istoriei. Statutul de lider spiritual evreiesc în vremuri de restrişte / 153

Caius Traian DRAGOMIR – Două democraţii / 156

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Reconfigurări culturale / 159

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Strada care caută marea / 161

Simona Grazia DIMA – Trieste în viaţa şi imaginarul lui James Joyce (IV) / 163

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Povestea unui om ambiţios / 165

ANTICHITĂŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Munţii / 167

CONVORBIRI DUHOVNICEŞTI

Episcop AMBROZIE – Mărturisire / 168

ARTE

Ştefan OPREA – Un amărît de garderobier / 177

Bogdan ULMU – O mare directoare! / 178

Marian Sorin RĂDULESCU – O întîlnire miraculoasă / 179

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 180

HOLBAN – Romanul documentar / 183

Eleonora CĂRCĂLEANU – Omagiu cărturarului Ştefan Cuciureanu / 186

DRAM – O viziune dinspre capăt a trecerii / 187

Octavian MIHALCEA – În proximitatea numinosului / 188

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 189

CONSEMNĂRI

Vasile IANCU – Familia sfîrşită (X) / 191

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 197

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO