Sep 10, 2015

Posted by in MOZAIC

Nicolae SCURTU – Întregiri la bibliografia lui Al. Rosetti

Bibliografia lingvistului, filologului, cărturarului şi memorialistului Al. Rosetti (1895–1990) se cuvine a fi recercetată, revizuită şi, evident, completată cu ultimele informaţii şi precizări de istorie literară.

Al. Rosetti, graţie excelentei sale pregătiri în domeniul filologiei şi al textologiei, a fost director al EdituriiCultura Naţională“ (1930–1935) şi al Editurii Fundaţiei Regale pentru Literatură şi Artă (1934–1940; 1945–1947), unde a coordonat şi supervizat restituirea unor opere şi cărţi fundamentale ale literaturii şi culturii naţionale.

Revelatoare, în acest sens, sunt şi epistolele trimise eseistului şi criticului literar Paul Zarifopol (1874–1934), care a restituit, primele trei volume din opera lui I.L. Caragiale, în Editura „Cultura Naţională“.

Epistolele, necunoscute până acum, conţin informaţii preţioase despre elaborarea ediţiei critice a operei lui I.L. Caragiale, pe care Paul Zarifopol o cunoştea, în detaliu, iar autorul era unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai eseistului1.

Precizările de istorie literară privind introducerea, addenda, notele, variantele şi unele probleme de cronologie, precum şi identificarea unor manuscrise, contribuie, în chip fericit, la rigoarea şi caracterul ştiinţific al acestei ediţii complete a operei lui I.L. Caragiale.

O altă informaţie, demnă de reţinut, este cea privitoare la călătoria de studii a lui Mario Roques2 în România, în octombrie 1930, când îl cunoaşte pe criticul literar Paul Zarifopol, prin intermediul lui Al. Rosetti.

*

Editura „Cultura Naţională“

Societate Anonimă

Capital social – lei 5.000.000 deplin vărsat

Pasajul Mecca, nr. 2

Telefon 382/24

 

[Bucureşti], 23 septembrie 1930

 

Mult stimate domnule Zarifopol,

 

Regret foarte mult că sănătatea d[omniei]voastre n-a fost excelentă, sper că astăzi sunteţi cu totul restabilit şi vă urez petrecere frumoasă, cel puţin de acum încolo.

Sunt încântat de veştile bune ce mi le daţi, cu privire la descoperirile ce le-aţi făcut. Excelsior!

Roques soseşte în Bucureşti în ziua de 15 sau 16 octombrie şi doreşte să vă întâlnească.

Sper că veţi fi întors, la acea dată, şi că voi putea mijloci întrevederea.

Vol[umul] II Caragiale3 ar fi bine să fie gata de tipar către acea dată.

Al d[omniei]voastre devotat,

Al. Rosetti

 

[Domniei sale domnului Paul Zarifopol, Sinaia, strada Luther, nr. 3].

 

*

Editura „Cultura Naţională“

Societate Anonimă

Capital social – lei 5.000.000 deplin vărsat

Pasajul Mecca, nr. 2

Telefon 382/24

 

Bucureşti, 6 oct[ombrie] 1930

 

Mult stimate domnule Zarifopol,

 

M[ario] Roques soseşte la Bucureşti între 12 şi 15 c[u]r[ent]. Sper să vă facă cunoştinţă în cursul şederii sale aci – o săptămână.

Când vom avea plăcerea să vă revedem?

Al d[omniei]voastre devotat,

Al. Rosetti

 

*

Editura „Cultura Naţională“

Societate Anonimă

Capital social – lei 5.000.000 deplin vărsat

Pasajul Mecca, nr. 2

Telefon 382/24

Bucureşti, 25 mai 1931

 

Mult stimate domnule Zarifopol,

 

Vă mulţumesc pentru Addenda4, mâine, joi, merge la tipar. Avem nevoie urgentă de al doilea facsimil (planşă de text) şi vă rugăm să binevoiţi a ne aduce foaia cât de curând.

Al d[omniei]voastre devotat,

Al. Rosetti

 

*

Editura „Cultura Naţională“

Societate Anonimă

Capital social – lei 5.000.000 deplin vărsat

Pasajul Mecca, nr. 2

Telefon 382/24

 

Bucureşti, 1 sept[embrie] 1931

 

Mult stimate domnule Zarifopol,

 

Aci, alăturat, veţi binevoi să găsiţi ultima corectură a Addendei, veţi da, deci, bunul de imprimat.

Introducerea5 sau prefaţa, precum şi notele6 ar fi bine să mi le trimiteţi cât de curând, ca să putem să le dăm imediat în lucru.

Vă urez vreme frumoasă şi sper să am plăcerea de a vă revedea cât de curând.

Al d[omniei]voastre devotat,

Al. Rosetti

 

*

Editura „Cultura Naţională“

Societate Anonimă

Capital social – lei 5.000.000 deplin vărsat

Pasajul Mecca, nr. 2

Telefon 382/24

 

Bucureşti, 6 sept[embrie] 1931

 

Mult stimate domnule Zarifopol,

 

Aruncându-mi ochii asupra corecturilor Addendei, constat că în unele locuri titlul revistei e închis între ghilimele, şi în altele nu.

Trebuie unificat, într-un fel sau altul.

Al d[omniei]voastre devotat,

Al. Rosetti

 

*

Editura „Cultura Naţională“

Societate Anonimă

Capital social – lei 5.000.000 deplin vărsat

Pasajul Mecca, nr. 2

Telefon 382/24

Bucureşti, 24 oct[ombrie] 1931

 

Mult stimate domnule Zarifopol,

 

Mă grăbesc să vă mulţumesc pentru Prefaţă, Note şi Variante, din care nu am primit, încă, restul.

Le-am şi dat la cules şi vă voi trimite de urgenţă corecturile, cu rugămintea să le păstraţi cât mai puţin.

Vă rog să binevoiţi a-mi da indicaţiile următoare:

  1. Data7 la care a fost făcută fotografia lui Caragiale adolescent, ce o reproducem în volum.
  2. Din ce manuscris8 e extrasă pagina ce o dăm în facsimil?

Cu cele mai bune salutări şi urări al d[omniei]voastre devotat,

Al. Rosetti

 

Note

Originalele acestor epistole, inedite, se află la Arhivele Naţionale ale României. Bucureşti. Fondul Paul Zarifopol. Dosar nr. 45, f. 1r – 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r.

  1. Şerban Cioculescu – Corespondenţa dintre I.L. Caragiale şi Paul Zarifopol (1905–1912). Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“, 1935, 85 pagini.
  2. Mario Roques et les études roumaines. Paris, Institut Universitaire Roumain Charles Ier, 1953, 222 pages. (Pour un cinquantenaire scientifique).
  3. I.L. Caragiale – Opere. [Volumul] 2. Nuvele şi schiţe. Ediţie îngrijită de Paul Zarifopol. Cu 2 planşe afară de text. Bucureşti, Editura „Cultura Naţională“, 1931, 448 pagini.
  4. Addenda cuprinde următoarele texte: Gazometru, Planetă, O reparaţie, Poveste de contrabandă şi Fără noroc, p. 384-424.
  5. P[aul] Z[arifopol] – Introducere, p. XI-XXVI.
  6. Note şi variante, p. 425-444.
  7. I.L. Caragiale – Bucureşti, 1902.
  8. Pagina 22 din prima versiune a nuvelei Păcat se publică, în facsimil, după Tabla de materii şi nu la paginile 410-411, cum menţionează Paul Zarifopo
Revista indexata EBSCO