Aug 27, 2015

Posted by in Varia

Numărul lunii IULIE 2015 – click aici

CURBE COP iulie 2015Cassian Maria SPIRIDON – Duşmanii societãţii sau cînd pacienţii pun stãpînire pe ospiciu (III) / 1|

„Mã consider un scriitor postum”/ 10 – interviu cu scriitorul Vasile ANDRU

„«Echinox» a fost mai degrabã un atelier literar, un spaţiu de formare, de exersare, de cultivare a talentului” / 13 – interviu cu scriitorul Ion POP

Maria CARPOV – Tipuri de comunicare (II) / 16

Elvira SOROHAN – Un roman despre vremea poeţilor Vãcãreşti / 18

Gheorghe GRIGURCU – „Sã fie pasiunea contrarã naturii?” / 22

Basarab NICOLESCU – Silviu Oravitzan – luminã în luminã / 27

Alexandru ZUB – România în marele rãzboi. Secvenţã ego-istoricã /30

Mircea A. DIACONU – Problema evreiascã Agârbiceanu. Mic manual de torturã / 33

Ioan HOLBAN – Ficţiunile poetului la maturitate / 39

POEZIE

Radu CANGE / 49

Diana MANOLE / 49

Iulian DÃMÃCUŞ / 50

Geo GÃLETARU / 51

Daniel LÃCÃTUŞ / 52

Justin DUMITRU / 53

Domnica POP / 53

Rafila RADU / 54

Ioana SANDU / 54

Alexandru CAZACU / 55

Miruna DELEANU / 55

PROZÃ

Marian DRUMUR – Refugiaţii au abonament gratuit / 56

Ioan ŢICALO – Unde dai şi unde… / 58

Bicã N. CÃCIULEANU – Accidentul / 60

INEDIT

Traian D. LAZÃR – De la inter la transdisciplinaritate / 65

Gheorghe MACARIE – Memorie epistolarã. Lucian Blaga cãtre Alexandru Dima / 67

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Prin „deşertul himerei”: Arcadie Suceveanu / 69

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Mai mult decît confesiuni ficţionale / 75

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Rigoarea eseului / 77

COMENTARII CRITICE Adrian Dinu RACHIERU – Despre „tãcerile” poeţilor / 80

Vasile SPIRIDON – Drumul inegal / 83

Antonio PATRAŞ – In honorem magistri Henning Krauss (I) / 86

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Diaristul Sadoveanu (II) / 89

Şerban AXINTE – Romanele Dimineţii pierdute & sensul istoriei (II) / 91

Adrian G. ROMILA – Balade vesele şi triste / 93

LITERATURA AZI

Ştefan BORBÉLY – Liviu Ioan Stoiciu – romancier / 95

Livia IACOB – Doina Cornea, între muri şi vremuri / 98

EX LIBRIS

Mircea MUTHU – „Corabia cu povestaşi” / 102

Liviu GRÃSOIU – Într-o veche Cetate de Scaun / 104

Gh. MOCUŢA – Un demers comparatist de excepţie. Imaginile feminitãţii / 107

Constantin STANCU – Matematica îngerului / 109

Gellu DORIAN – Ligia Pârvulescu – Fluvii de asfalt / 111

ISTORIE LITERARÃ

Leonida MANIU – Poezia ca prefigurare a absolutului: Mai am un singur dor / 113

Elena VULCÃNESCU – Amintirea unui vis frumos. Luchian şi Ofelia / 118

Iordan DATCU – O monografie a unui sat din Bucovina: Grãniceşti / 124

Liviu PAPUC – P.P. Carp – final de partidã / 126

LITERATURA UNIVERSALÃ

The Korean Expatriate Literature / 129 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Chipul etern al frumuseţii / 131

Ştefan AFLOROAEI – Amintindu-ne de acela care a pãrãsit Theba / 135

Mircea PLATON – Nicolae Breban şi „holocaustul industrial” / 138

Andrei IONESCU – Amanul ca zãlog, rînitul la grajd, turta de hrean şi vinul hrãnit / 143

Mihaela ROTARU – Menirea copilului, influenţarea profesiei – în vechi forme de gîndire / 146

Caius Traian DRAGOMIR – Scriitorul şi timpul / 148

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Sistem, metodã şi întrebãrile ultime / 151

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – O enciclicã dedicatã ecologiei / 153

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Un dicţionar etimologic kurd / 155

Simona Grazia DIMA – Trieste în viaţa şi imaginarul lui James Joyce (II) / 158

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Hérve BEL – Léon Daudet / 160

ANTICHITÃŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Cacti, crises, criteria / 162

ARTE

Ştefan OPREA – Ceva în plus despre Sorana Ţopa / 163

Bogdan ULMU – Dintr-o istorie subiectiv/ anecdoticã a teatrului românesc. În cît timp se scoate o premierã? / 165

Maria Sorin RÃDULESCU – Uliţa întîrziatã a neorealismului – Baloane de curcubeu / 166

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 168

HOLBAN – Foşnetul mãtãsos al amintirii / 172

A.D. RACHIERU – Tranziţie şi axiologie / 175

Emilian MARCU – Vitrina cãrţilor / 177

CONSEMNÃRI

Valeriu D. COTEA – Dumitru D. Rãdãuceanu / 181

Constantin COROIU – Soldatul din bronzul sufletului nostru / 184

Liviu FRANGA – Suferinţele limbii române / 186

In memoriam Alexandru PASCU / 186

Sorina BÃLÃNESCU – Albert Kovács in memoriam / 187

Vasile IANCU – Familia sfîrşitã (VIII) / 191

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 196

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 198

Revista indexata EBSCO