Jun 15, 2015

Posted by in Varia

Numărul lunii MAI 2015 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Duşmanii societăţii sau cînd pacienţii pun stăpînire pe ospiciu (I) / 1

Ce-i cu poporul ăsta?”/ 13 – ultimul interviu cu Emil CIORAN

Unitatea poetică”/ 17 – interviu cu poetul american Michael WATERS

Dumitru Radu POPESCU – Despre vînt şi despre cai / 19

Maria CARPOV – Despre structura(rea) şi interpretarea discursului literar / 30

Elvira SOROHAN – Vişniec – terapie prin exces / 32

Gheorghe GRIGURCU – „Cînd adevărul se plictiseşte de sine” / 36

Basarab NICOLESCU – De ce este nevoită cultura română să repete la infinit cazul Popa Grama? / 41

Alexandru ZUB – Devoţiune spirituală şi civism naţional: Părintele Gheorghe Calciu / 43

Mircea A. DIACONU – Ion Agârbiceanu şi mica naraţiune a receptării / 45

Ioan HOLBAN – Povestea poveştilor unui om din Est / 52

GEORGE BĂLĂIŢĂ – 80

Livia IACOB – George Bălăiţă într-o nouă ediţie / 59

POEZIE

Spiridon POPESCU / 61

Theodor George CALCAN / 62

Cezar C. VIZINIUCK / 64

Lucreţia ANDRONIC / 64

Mircea M. POP / 65

Mihai Sultana VICOL / 66

Alexandru SPĂTARU / 67

PROZĂ

Constantin SIMIRAD – Moartea capodoperei / 68

Cristina CIUBOTARU – Un plic şi un buchet de flori / 70

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Cîteva contribuţii noi la biografia lui Ion Sân-Giorgiu / 70

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Cezar Ivănescu sau poezia ca „ocultă prezenţă a morţii” / 72

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Drum închis: un roman dincolo de policier / 78

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Vocaţia dialogului / 80

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Alte voci din Bucovina: George L. Nimigeanu, în Tunelul vieţii / 83

Vasile SPIRIDON – Norii vin de la Răsărit / 85

Antonio PATRAŞ – G. Ibrăileanu. Lecturi sadoveniene / 89

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Remedii noi la mai vechi N.a.p.a.s.t.e. / 92

Şerban AXINTE – Scrierile memorialistice ale lui Victor Eftimiu (III) / 94

Adrian G. ROMILA – Decor fanariot / 96

LITERATURA AZI

Ştefan BORBÉLY – Marius Jucan – 65 / 98

EX LIBRIS

Mircea MUTHU – Ardelencele / 101

Adrian ALUI GHEORGHE – Poezia ca violenţă domestică / 103

Constantin COROIU – Alte file dintr-un fals jurnal antinostalgic / 106

Marinică POPESCU – „Numai tinereţii i se iartă totul” / 108

Gellu DORIAN – Maria Pilchin – Poeme pentru Ivan Gogh / 119

ISTORIE LITERARĂ

Iordan DATCU – Casa memorială „S.Fl. Marian” de la Suceava / 121

GEORGESCU – Pastişa la români sau omleta lui Columb / 123

Liviu PAPUC – Junimişti minori? Buduşcă (V) / 129

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – O monografie Alexandru Averescu (III) / 131

LITERATURA UNIVERSALĂ

JOANNA KUROWSKA / 135 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Detunata – detunatul / 137

Mircea PLATON – Un scriitor pentru libertatea noastră: Pavel Chihaia / 142

Ştefan AFLOROAEI – Mai înfricoşător decăt suflul morţii / 144

Nicu GAVRILUŢĂ – Magia manipulării fantasmelor – cheia succesului lui Klaus Iohannis? / 147

Andrei IONESCU – Duhul Sfînt / 149

Radu CERNĂTESCU – Icoana, o abordare „imagologică” / 152

Caius Traian DRAGOMIR – Îndîrjirea noastră – sau laudă pentru cei care evită să-şi vadă păcatele / 156

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – La plecarea Pr. Roman Braga / 158

CARTEA DE FILOZOFIE

Bogdan MANDACHE – Omul cu vederea lăuntrică / 160

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Prizonierul absenţei / 162

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Romeoşi Julieta în Haiti / 165

ANTICHITĂŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Revers / 167

ARTE

Ştefan OPREA – Un jubileu / 168

Bogdan ULMU – Teatrul muzical în Norvegia / 169

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 171

Mircea PĂDURARU – Nevoia de miracol / 174

Al. ZUB – Basarabia în dezbatere academică / 177

Adrian Dinu RACHIERU – Francofonie şi hispanitate / 178

HOLBAN – Anotimpuri cu stolurile trase / 180

Emilian MARCU – Vitrina cărţilor / 182

CONSEMNĂRI

Valeriu D. COTEA – Înalt Preasfinţia Sa Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti – septuagenar / 186

Vasile IANCU – Familia sfîrşită (VII) / 189

Liviu FRANGA – Cum nu-s în lume mai multe limbi române… / 194

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 196

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi / 198

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO