Jun 3, 2015

Posted by in Varia

Numărul lunii Aprilie 2015 – click aici

cop curbe aprilie 2015Cassian Maria SPIRIDON – Două decenii din actuala serie Convorbiri literare / 1

CONVORBIRI LITERARE – DOUĂ DECENII / 11

Nicolae MANOLESCU, Virgil NEMOIANU, D.R. POPESCU, Solomon MARCUS, Sorin DUMITRESCU, Gheorghe GRIGURCU, Basarab NICOLESCU, Gabriela ADAMEȘTEANU, Eugen NEGRICI, Ion PAPUC, Gabriel CHIFU, Mircea MUTHU, Christian W. SCHENK, Ștefan BORBÉLY, Gellu DORIAN, Adrian ALUI GHEORGHE, Mircea A. DIACONU, George VULTURESCU, George ARION, Theodor CODREANU, Doina RUȘTI, Adrian POPESCU, Paulina POPA, Virgil DIACONU, Ovidiu HURDUZEU, Carmen MIHALACHE, Vasile DAN, Andrei IONESCU, Ioana COSTA, Mircea PLATON, Nicolae SCURTU

„Am transdisciplinarizat proza, poezia și critica”/ 25 – dialog cu scriitorul Theodor CODREANU

„Fără ficțiune am fi pierdut de mult accesul la realitate”/ 33 – scriitoarele Francisca RICINSKI și Dorthe NORS în dialog

Solomon MARCUS – În spectacol: ordinea și dezordinea / 39

Maria CARPOV – O prezență discursivă: alteritatea / 49

Elvira SOROHAN – Mai bine mai tîrziu decît niciodată / 52

Basarab NICOLESCU – Adonis și magia poeziei / 56

Alexandru ZUB – Exil regal și devoțiune civică / 61

Mircea A. DIACONU – I. Agârbiceanu și enciclopedia (I) / 65

Ioan HOLBAN – Mesaje la început de mileniu / 69

THEODOR CODREANU – 70

Constantin DRAM – Un cărturar în fața lumii / 73

Gabriela ȘANDRU – Singularitatea canonică a lui Ion Barbu / 75

IN MEMORIAM ALEXANDRU VLAD

Ștefan BORBÉLY – „Telurici” și „sofisticați” / 78

Vasile SPIRIDON – Ca într-un paradox matematic oriental / 81

POEZIE

Gheorghe GRIGURCU / 84

Liviu GEORGESCU / 85

Gellu DORIAN / 86

Iulian BOLDEA / 88

Florentin PALAGHIA / 89

Beatrice RUSCU / 90

PROZĂ

Vasile ANDRU – În preajma revelației/ revoluției (IV) / 91

INEDIT

Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Vintilă Horia – Basarab Nicolescu (VIII) / 96

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Al. Dima și revista „Convorbiri literare” / 99

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Aurel Ștefanachi sau parfumul manierist al „industriei cuvîntului” / 101

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Proiecția inversă și noua voluptate a lecturii / 108

CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Buzduganul Labiș / 111

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Lazăr Magu și caruselul anotimpurilor / 114

Antonio PATRAȘ – Povești rescrise pe gustul cititorului de azi / 116

CURIER DE AMBE SEXE

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Din registrul ideilor gingașe, modernitatea / 118

Șerban AXINTE – Scrierile memorialistice ale lui Victor Eftimiu (II) / 119

Adrian G. ROMILA – Kunisch / 121

EX LIBRIS

Adrian ALUI GHEORGHE – „Antipoezia” și partițiunile marca Leo Butnaru / 123

Constantin COROIU – Dialogul criticilor / 127

Gellu DORIAN – Patru poete bune / 131

ISTORIE LITERARĂ

Wilhelm von KOTZEBUE – Ce am văzut eu în Moldova în anul 1848 (II) / 133

Clara MĂRGINEANU – Iubirea desfigurează și trece / 136

Liviu PAPUC – Junimiști minori? Budușcă (IV) / 139

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – O monografie Alexandru Averescu (II) / 140

LITERATURA UNIVERSALĂ

Michael WATERS / 144 Traduceri de Mihaela MOSCALIUC

Poeți americani și galezi / 146 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Un cavaler al adevărului / 148

Mihai VORNICU – „Roma floruit olim…” / 151

Andrei IONESCU – Domeniul sacru / 157

Nicolae MAREȘ – Anul 2015 – Anul Ioan Paul al II-lea / 160

Caius Traian DRAGOMIR – „Epigonii” – istoria ca motivație / 163

HOMO RELIIGIIOSUS

Marius VASILEANU – Ucenicii Pr. Daniil Sandu Tudor / 166

CARTEA DE FILOZOFIE

Bogdan MANDACHE – Reîntoarcerea aceluiași / 168

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Despre oameni care sînt uciși și în zilele noastre, nu departe de „Satul lui Dumnezeu” / 170

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Șamanul post-exotic / 173

Herve BÉL – Pierre de Régnier / 175

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – O sută sau o mie și una de nopți / 178

ARTE

Ștefan OPREA – Două plachete și cîteva precizări / 179

Bogdan ULMU – Însemnări dintr-un caiet de regie. O noapte furtunoasă / 181

Florin FAIFER – Top și teatrul / 182

Călin CIOBOTARI – Povestea unui leneș și a mai multor proști / 183

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 185

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 188

CONSEMNĂRI

Vasile IANCU – Familia sfîrșită (VI) / 191

VARIA

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași / 195

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Revista indexata EBSCO