Nov 15, 2014

Posted by in Varia

Numărul lunii Octombrie 2014 – click aici

curbe coperta octCassian Maria SPIRIDON – Jurnalul lui I.D. Sîrbu, o mãrturie amînatã (I) / 1

Inspiraţia mea a fost întotdeauna imprevizibilã?”/ 11 – dialog cu scriitorul Constantin ABÃLUŢÃ

Virgil NEMOIANU – Slovenia / 16

Maria CARPOV – Despre creativitate (I) / 18

Elvira SOROHAN – Romanul omului insipid / 20

Gheorghe GRIGURCU – „Existã experţi ai sufletului” / 24

Basarab NICOLESCU – Rolul terţului ascuns în conversiunea tehnoştiinţei cãtre valori umane / 25

Nicolae STROESCU STÎNIŞOARÃ – Amintiri despre Patriarhul Teoctist / 29

Alexandru ZUB – Mitropolitul Nicolae Corneanu – în amintire / 35

Ioan HOLBAN – Fiinţa vie a Nistrului / 37

 

POEZIE

Vasile TUDOR / 40

Costel STANCU / 41

Alexandra NEGRU / 42

 

PROZÃ

Ioan GROŞAN – Lumea ca literaturã / 43

Ioan Florin STANCIU – Trenul fantomã / 46

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Note despre epistolograful Const. Ciopraga (II) / 49

 

INEDIT

Traian D. LAZÃR – Scrisori din exil: Vintilã Horia – Basarab Nicolescu (III) / 51

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Daniel Turcea, între Entropia şi Epifania) / 55

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Un roman şi mai multe provocãri / 60

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Jurnalul maiorescian / 63

 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – „Reîntoarcerea” lui Laurenţiu Cîrstean / 66

Vasile SPIRIDON – Piatra de încercare / 68

Antonio PATRAŞ – Pe urmele inorogului. Animale, oameni şi zei în Istoria ieroglificã / 71

 

ACTUALITATEA LITERARÃ

Emanuela ILIE – Restitutio. „Istoria din cutia de pantofi” / 75

Şerban AXINTE – O perspectivã sociologicã asupra romanului (I) / 77

Adrian G. ROMILA – Ficţiuni şi autoficţiuni / 79

 

LITERATURA AZI

Ştefan BORBÉLY – În aşteptarea unei cãrţi bune: Reprezentãrile sîngelui în spaţiul cultural contemporan, de Florina Codreanu / 81

Livia IACOB – Basarabia de ipsos. Rînduri despre proza lui Paul Tumanian / 83

 

EX LIBRIS

Constantin COROIU – Mãrturie despre „ochii mari” ai limbii române / 86

Victor TEIŞANU – Poezia lui Gellu Dorian / 89

Constantin ARDELEANU – Poezia lui Nicolae Sava / 93

Florin CARAGIU – Cea mai frumoasã zi / 94

Marinicã POPESCU – Vasile Popovici şi lirismul transdisciplinar / 95

Gellu DORIAN – Dominic Stãnescu – Zeii platanelor mixeazã pentru tine / 98

 

ISTORIE LITERARÃ

Elena VULCÃNESCU – „Ca un stîlp eu stam în lunã”. Eminescu la Tismana / 100

Horst FASSEL – Iacob Negruzzi şi doctoratele din secolul al 19-lea / 107

Victor DURNEA – N.N. Durnovo, „un rus cu minte”sau un ipocrit „ademenitor”? (II) / 114
Lucian-Vasile SZABO – În cãutarea lui Slavici jurnalistul (IV) / 121

Constantin PARASCAN – Istoria vieţii culturale şi a muzeelor literare ieşene în ultimele trei decenii comuniste (LXII) / 125

Liviu PAPUC – Biblioteca publicã moldavã la 175 de ani (I) / 130

 

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1928, vãzut de Regina Maria (I) / 132

 

LITERATURA UNIVERSALÃ

Kristine DOLL / 136 Traduceri de Olimpia IACOB

 

ESEU

Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (5) / 137

Ilie CATRINOIU – Fundamentele teologice ale dezvoltãrii durabile – introducere în eclesiologia constructivã – (I) / 142

Leonida Maniu – Teoria capodoperei în estetica şi filozofia integralã / 145

Caius Traian DRAGOMIR – Succesul – o problemã a simplitãţii proiectelor / 149

 

CONVORBIRI ECONOMICE

Capitalismul românesc – sectorul antreprenorial. Dialoguri prospective. Flavius CHIRCU şi Smaranda DOBRESCU / 152

 

CARTEA DE FILOZOFIE

Bogdan-Mihai MANDACHE – Diavolul şi întrupãrile sale / 156

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Sandu Tudor şi jurnalismul mãrturisitor / 158

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Despre un rîu de sînge şi lacrimi şi un curcubeu de speranţã / 160

Alina ŢIŢEI – Julio Cortázar şi Robert Musil. Un caz neobişnuit de influenţã literarã / 163

 

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU– Înfloricuvinte / 166

 

ANTICHITÃŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Shopping catonian / 168

 

ARTE

Bogdan ULMU – O nouã lucrare despre personajul feminin în teatru / 169

Cãlin CIOBOTARI – De la Obama la Putin via Teatru-spãlãtorie / 170

Radu CANGE – Un întãritor pentru starea noastrã / 171

Ştefan OPREA – O istorie teoreticã şi esteticã… / 172

Dragoş COJOCARU – Traviata Martei Domingo la Los Angeles / 174

 

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 177

Emilian MARCU – Vitrina cãrţilor / 180

 

CONSEMNÃRI

Valeriu COTEA – Dr. Vlad Bejan, un balneolog de renume / 183

Emilia PAVEL– Profesorul Gicã Grãdinariu, „decanul decanilor”, model pentru învãţãmîntul universitar / 186

Vasile IANCU – Fata cãruţaşului / 189

 

VARIA

Mihai BÃLÃŞEL – Tabãra de picturã „Acasã la Suhuleţ” / 193

Premiile Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România / 194

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200

Revista indexata EBSCO