Oct 4, 2014

Posted by in ARTE

Cristina Ana CIUBOTARU – Oscar Kokoschka, umanist şi rebel

La muzeul de Artă (Kunst Museum) din Wolfsburg,  Germania (Hollerplatz 1, 38440 Wolfsburg ) a avut loc expoziţia „Oscar Kokoschka, umanist şi rebel” între 26 aprilie şi 31 august 2014.

Au fost cursuri intensive ţinute de prof.dr. Markus Brüdelin, despre această expoziţie adusă de la New York. Dr. Beatrice von Bormann din Amsterdam a ţinut o altă prelegere despre Kokoschka şi timpul său.

Născut în Austria de jos la 1 martie 1886 la Pöchlarn şi decedat la 22 februarie 1980 în Elveţia la Montreaux.

Heinrich Nordhoff, în 1952, director la fabrica Volkswagen pînă în 1967, a organizat multe expoziţii cu pictori celebri: Franz Marc, Lovis Corinth şi Vincent von Gogh, dar şi cu teme din pictura germană, creaţii japoneze în lemn, de asemenea şi cu reprezentanţi ai picturii franceze. Această iniţiativă a sa, a continuat-o apoi Muzeul de Artă din Wolfsburg.

Expoziţia Oscar Kokoschka (pictor, grafician şi scriitor expresionist) vorbeşte despre timpul modern al secolului XXI, evoluţia şi creaţia acestui mare umanist rebel şi influenţa sa în  întreaga Europă.

Ca tînăr, a studiat şi şi-a început cariera în Viena. În 1910 pleacă la Berlin, lucrînd grafica pentru cunoscutul ziar „Hermarth Walders”. Der StuRm und Drang îl găseşte alături de alţi mari artişti lucrînd la Teatrul din Berlin (Berliner Ensamble) pictînd decoruri. Reprezentant al şcolii din Viena, el este în acelaşi timp şi un fervent reprezentant al expresionismului.

Expoziţia de la Muzeul de Artă din Wolfsburg reflectă tocmai evoluţia incredibilă a acestui „CEUVRES”.

Cuprinzînd 55 de picturi şi 115 lucrări pe hîrtie (schiţe, grafică, costume pentru teatru şi operă) expoziţia prezintă perioada de glorie a lui Oscar Kokoschka (1905-1908).

Pentru sufletul său Viena a reprezentat perioada de avangardă: fiind prieten cu Gustav Klimt, Sigmund Freud, Gustav Mahler şi Artur Schnitzler. În 1909 se lansează cu piesa de teatru Ucigaşii, speranţa femeilor (Der Mörd, die Hoffnung der Frauen), care provoacă un mare scandal teatral şi nu numai . Adolf Loo‘s (1909-1914),  Karl Kraus şi actorul Karl Etlinger, (publicist şi poet satiric) îl apără şi-l învaţă istoria picturii şi a ornamentelor, părăsind astfel perioada de tinereţe vieneză.

Între 1910-1916, perioada berlineză, cunoaşte scriitori renumiţi: Els Laker Schüler, Peter Baum, Richard Dehmel şi Alfred Kerr, maniera picturii schimbîndu-se, căutîndu-şi un stil propriu. Iubirea turbulentă cu Alma Mahler, văduva marelui compozitor Gustav Mahler, între anii 1912-1914, i-a inspirat multe din portretele sale. Contactul cu temele muzicale, care iau o mare amploare în viaţa sa, colaborarea cu opera şi cu marea pianistă Alma, iubirea lui, îi creeazp o criză adîncă sufletească, care declanşează un război în profesiunea sa. De aceea, în 1916 pleacă la Dresda, ca profesor, unde stă pînă în 1923, definitivindu-şi în această perioadă un nou stil de pictură. Termină în 1918 o păpuşă imensă după chipul Almei Mahler, care-l obsedează, terminînd cu această ocazie relaţia aceasta devastatoare.

În timpul războiului, lucrează mult schiţe în creion şi creează noi forme şi noi culori. În 1923 pleacă de la Dresda într-o călătorie în Europa şi apoi în Nordafrica. După această perioadă, în care pictează lumea animalelor sălbatice, în 1931 se-ntoarce la Viena, pendulează între Viena şi Paris pînă în 1934 – perioadă politică dificilă, când pleacă la Praga, unde o cunoaşte pe Olda, viitoarea lui soţie. Ajuns la Londra apoi, considerînd această perioadă ca un exil, pictează alegorii cu femei, perioada politica nefavorabilă artei. Peste 400 de lucrări, Kokoschka le dăruieşte muzeului socialist de artă germană, care au fost în totalitate distruse.

În 1953, împreuna cu soţia sa Olda, cu care se căsătorise în 1941 la Villeneuve în Elveţia, înfiinţeaza o şcoală de pictura între 1906-1972 avînd ca teme de discuţie cu studenţii: „Ce este omul?”, „Omul nu poate reda pe pînză ca fotograful pe hîrtie, el trebuie să aibă stări emoţionale, sentimente şi pe Dumnezeu în suflet”.

O altă expoziţie importantă a lui Oscar Kokoschka a fost la muzeul „Boijmans von Beumingen” în Rotterdam.

Expoziţia din Wolfsburg era completată de multe citate ale lui şi de un film de 20 de minute realizat de BBC, el povestindu-şi  viaţa, dînd sfaturi tuturor, să nu se abată de pe calea care au ales-o în viaţă. Cu un pahar de wisky pe masă, povestind cu un umor de primă calitate, ce viaţă a trăit, cu o privire luminoasă, radiind un înalt spirit. O expoziţie incredibilă. Eu sunt un om norocos că am văzut-o. Următoarea expoziţie va începe din 1 septembrie pînă în 19 noiembrie 2014, „Urme moderne”.

 

Wolfsburg Septembrie 2014

Traducere din programul expoziţiei Cristina Anca Ciubotaru

 

Revista indexata EBSCO