Oct 1, 2014

Posted by in Varia

Numărul lunii Septembrie 2014 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Pregãtirea sufleteascã a Brâncovenilor întru împlinirea jertfei martirice / 1

„De ce scriem?”/ 13 – dialog cu scriitorul Mihai ZAMFIR

Virgil NEMOIANU – Mircea Maliţa / 17

Maria CARPOV – Mutaţia formelor culturale (II) / 19

Elvira SOROHAN – Monica Lovinescu, o ultimã „schimbare în cuvinte” / 22

Gheorghe GRIGURCU – „Recursul la detalii” / 27

Basarab NICOLESCU – Mirabila mea întîlnire cu Maytreyi la Veneţia / 28

Nicolae STROESCU STÎNIŞOARÃ – Pagini despre Corneliu Coposu (II)/ 31

Alexandru ZUB – Spiru Haret: lecţia reformatorului / 36

Corneliu UNGUREANU – Banatul, între Ana Calina Garaş şi Iosif Caraiman / 39

Ioan HOLBAN – Ocniţa poemului nescris / 42

 

IN MEMORIAM DAN HÃULICÃ

Andrei IONESCU – Criticul marilor sinteze / 44

 

IN MEMORIAM NICOLAE BALOTÃ

Emanuela ILIE – Abisul luminat al lui Nicolae Balotã / 46

 

POEZIE

Miruna MUREŞANU / 48

Doina DRÃGUŢ / 50

Valeriu CÎMPEANU / 50

Codruţa Ioana TUDORIU / 51

PROZÃ

Marian DRUMUR – Nero Cuc Laurenţiu / 52

Anica FACINA – Crocodila / 54

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Noi menţiuni despre epistolograful lui Const. Ciopraga / 56

INEDIT

Traian D. LAZÃR – SCRISORI DIN EXIL: HORIA VINTILĂ – BASARAB NICOLESCU (3)

 

CRONICA LITERARÃ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Galaxia diletanţilor II (Dorin N. Uritescu, Dorina Stoica) / 63

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Laika. Pur şi simplu o aventurã epicã de înaltã calitate/ 68

CRITICA CRITICII: Dan MÃNUCÃ – Ediţii critice şi… necritice (II) / 72

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Traianus – poezia ca rugãciune / 75

Vasile SPIRIDON – Mãrturia lui G.T. Kirileanu (II) / 77

Antonio PATRAŞ – Ideea de biografie la Constantin Gherea / 80

ACTUALITATEA LITERARÃ

Şerban AXINTE – Cobaii ideologiei comuniste / 84

Adrian G. ROMILA – „Zãpada” / 86

EX  LIBRIS

Theodor CODREANU – De la teologia icoanei la poezie (II) / 88

Pompiliu CRÃCIUNESCU – Tablou cu destin / 95

Marian Victor Buciu – Aura Christi în poezie. Feţele fiinţei / 99

Nicolae CREŢU – Gabriela Chiran şi poezia (ei) „felinã” / 102

Marinela FLEŞERIU – Autiştii cãrţilor / 104

Emil NICULESCU – Erou civilizator post factum / 107

Paul GORBAN – Mirarea cea de toate zilele a lui Mircea Oprea / 109

Gellu DORIAN – Gabriel Nicolae Mihãilã – în mine e alb, negru şi tu la mijloc / 111

ISTORIE LITERARÃ

Mihaela ALBU – O viaţã dedicatã cunoaşterii. In memoriam Ion Biberi / 113

Constantin COROIU – Un roman scris la douã mîini – 70 de ani de la moartea lui Liviu Rebreanu / 115

Zanfir ILIE – Liviu Rebreanu, dupã 70 de ani – consideraţii finale / 118

Victor DURNEA – N.N. Durnovo, „un rus cu minte” sau un ipocrit „ademenitor”? (I) / 122

Constantin PARASCAN – Istoria vieţii culturale şi a muzeelor literare ieşene în ultimele trei decenii comuniste (LXI) / 130

Liviu PAPUC – Junimişti minori? Pavel Paicu (III) / 134

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1927, vãzut de Regina Maria (V) / 135

LITERATURA UNIVERSALÃ

Rita MALHORTA / 139 Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze, fragmente (4) / 141

Mircea PLATON – Despre cum onegeurile-dronã înãbuşã gîndirea democraticã şi creeazã naţiuni de unicã folosinţã (III) / 145

Ion VARLAM – Copii în închisorile comuniste. Maria-Ioana Cantacuzino / 152

Caius Traian DRAGOMIR – Criteriul european / 154

CARTEA DE FILOZOFIE

Bogdan-Mihai MANDACHE – Despre cele absurde / 158

HOMO RELIGIOSUS

Marius VASILEANU – Pr. Hrisostom Dãnilã, duhovnicul matematician / 160

CARTEA STRÃINÃ

Marius CHELARU – Cînd poţi sã simţi oamenii cu suflet de februarie… / 162

ACTUALITATEA FRANCEZÃ

Simona MODREANU– Toamna literarã 2014 / 165

Hérve BEL – Lucien Descaves: o istorie a literaturii franceze / 167

ANTICHITÃŢI ACTUALE

Ioana COSTA – Latina noastrã cea de toate zilele / 171

ARTE

Bogdan ULMU – Un eseist cvasi-uitat / 172

Cãlin CIOBOTARI – „Avarul” de la Botoşani… / 173

Ştefan OPREA – Douã plecãri… (Lauren Bacall şi Robin Williams) / 175

Cristina Ana CIUBOTARU – Oscar Kokoschka, umanist şi rebel / 177

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 178

I. HOLBAN – Populaţia flãmîndã, ziaristul şi actriţa / 182

C. DRAM – Un cogito cu reverberaţii celeste / 184

V. TALPALARU – O retoricã a existenţei / 187

Emilian MARCU – Vitrina cãrţilor / 188

CONSEMNÃRI

Nicolae DABIJA – Mihai Vicol, un înfiat al Basarabiei / 192

Vasile IANCU – Nobilul exerciţiu al memoriei /193

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 198

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 200

Revista indexata EBSCO