Sep 2, 2014

Posted by in Varia

Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe

„Bună ziua,  mă numesc Valentin Cabău şi aş dori să vă trimit un set de şase poeme în vederea unei eventuale publicări în revista dumneavoastră. Le-am selectat astfel încât să ofere o bună diversitate de teme şi forme. Primul dintre aceste poeme, Zeii amurgind, este, în mare, inspirat din poemul medieval Völuspá; al doilea, Acest pământ, reprezintă prima parte a unui poem purtând acelaşi titlu general şi compus din 6 părţi in total. Iulie este probabil singurul poem al meu tratând tema dragostei; poartă vagi influente din Percy Shelley (la al carui Music, When soft Voices Die face o scurtă referire). Brâncuşi sculptând se inspira desigur din opera lui Brancuşi, cu referinţe la câteva din operele sale majore. Credinţa este un scurt poem în care am încercat să rezum sentimentul meu religios; iar Păzeşte-te de Idele lui Marte este inspirat din piesa shakespeareană Iuliu Cezar. Câte ceva despre mine. Nu am mai fost publicat până acum. Am studii de licenţă în domeniul sociologiei. Locuiesc în apropiere de Oradea. Scriu poezie de vreo doi ani, iar influenţe găsesc în toate sau aproape toate formele artistice, şi nu doar în beletristică. Mulţumesc şi să auzim de bine. – Valentin, din excesul tău de zel de a ne face să îţi înţelegem versurile, pe care le-am lecturat cu atenţie, observăm că ai mai mult veleităţi de critic literar şi mai puţin talent de poet. Ca sa nu ne acuzi că ţi le-am ales pe cele mai proaste exemple, am luat primele trei texte: „Din învăpăierea corpurilor colosale se preling/ Amărâte picături arzânde –/ Sămânţă re-născătoare –/ Stropii reflectând fidel/ întregul însumării de fapte,/ Addenda corrige pentru ultimul capitol încheiat al Codexului,/ Păienjenişul totalizator al vârstei lumii; –/ Toate alcătuite/ în clara oglindă prelinsă/ Din vene deschise de apocalips./ E nevoie de-o singură lacrimă luminoasă/ în scopul aducerii-aminte; un singur/ Strop de sânge pentru a fecunda întinsuri de beznă,/ întru reînnoire”; sau: „Cât timp sămânţa stă a luci/ Nevăzută, în regatul de întuneric,/ Rămânem dincolo de putinţa înfrângerii,/ Păşind neluaţi în seamă pe cărările/ Gloriei. TOTUL se regăseşte-n fiecare din noi,/ Iar noi, fiecare, – în TOT, ca singularităţi/ Aflate în compania tuturor câţi au fost; sau: „Zeii au luat naştere din experienţele omului,/ În lupta lui constantă împotriva lumii;/ Sau din sforţarea lui neobosită de a se împăca/  cu aceasta”. Exemplele de acest fel pot continua pe zeci de pagini, fiindcă tu, în dărnicia ta, ne-ai trimis multe texte cu astfel de fraze însăilate care nu au nici o tangenţă cu poezia. Ne pare rău, poezia e în altă parte.

 

„Mă numesc Pîrghie Cosmin și vă trimit un articol în eventualitatea publicării. Vă mulțumesc pentru că m-ați publicat la rubrica Antologia Curierului” – ne scrii tu şi ne trimiţi un studiu intitulat „Portret al traducătorului B. Fundoianu-Benjamin Fondane”. La „Curier…” nu publicăm  texte de critică şi istorie literară. Astfel de studii de mare întindere le puteţi promova în paginile revistei, dar nu prin intermediul nostru, ci prin redactorii revistei. Din câte ne amintim, v-am publicat câteva încercări poetice pentru a vă semnala că aveţi talent. Drumul dvs. mai departe îl veţi parcurge singur, dacă vă ţine talentul şi perseverenţa în ceea ce scrieţi.

„Convorbiri Literare” cu drag! Am ales “Contact” pentru că provincia vine de la vintre în jos. Nu etimologic. Absolvent (1988 – 1996) al Şcolii Generale „Mihai Eminescu” şi (1996 – 2000) al Liceului Economic din Roşiorii de Vede; 2000 – 2001 în stagiul militar la Sibiu, apoi la Alexandria, Teleorman; (2001 – 2014) lucrător comercial de două ori,  gestionar, ş.a.m.d.; Domiciliul în Roşiorii de Vede. M-am străduit să reabilitez, să reduc distanţa dintre amator  şi profesionist. Să fiu printre sinceri, parvenitul literaturii. Vă mulţumesc! Valentin Ionuţ” – Măi Ionuţ, cam baţi şi tu câmpii, uneori cu talent, dar de mai multe ori fără. Iată: „Idei ca dârele de ou trase în supă./ Vatra  prinde patina gestului cu/ excentrice mâneci verzi de mentă./ Halat roşu ca tusea algelor din valuri,/ guler scrobit în platoşă de rac,/ papuci dungaţi de luciul adânc al ploii./ Cu claritatea aerului prins între timpane,/ fierb cartoful în saramură mică,/ ca un stăpân mare alături de unul mic;/ şi burta caldă a unui ou”; sau: „Porci hylici şi bere./ Pumnul stromatolit şi/ muşchii striaţi care reclamă poziţia  iniţială din somn; sau: „Dacă azi m-ar/ naşte un zeu!/ Că cine fură azi un ou,/ mâine fură şi un bou;/ cu care aş nara cosmosul./ Juncimea stelară:/ În spaţiu nimeni nu te aude recitând”. Revino după un timp, poate vom putea găsi ceva publicabil. Talent ar fi, dar ca să găsim câteva versuri publicabile ne-ar trebui o pensetă să le extragem de ici, de colo. Dar tu trebuie să scrii în aşa fel încât să nu avem nevoie de ea.

 

„Bună seara, am urmărit şi citit în Curier de ambe sexe poeziile care le-aţi publicat pentru care vă mulţumesc. Revin cu alte cîteva poezii cu speranţa că vor apărea în revista „Convorbiri literare”. Mulţumesc şi aştept o părere. Anda Chiș. Bună seara” – Anda, bună seara, dar la noi este miezul zilei. Voi alege pentru o viitoare antologie câteva din textele trimise. Poate îţi voi rezerva chiar o pagină întreagă. Însă tu trebuie să „ataci” şi alte redute, pentru că la curier nu vei putea publica decât de două-trei ori.

 

Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ, lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diactritice – TEXTELE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!), scrise în programul Word şi salvate în RTF sau TXT, şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra în atenţia noastră, promovîndu-i cu texte la „Antologia curierului”, cu grupaje de poezii sau la rubrica de „Debut”. Textele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri nicu_sava@yahoo.com sau  convlit@mail.dntis.ro. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.

Revista indexata EBSCO