Jun 30, 2014

Posted by in Poezii

Sabina FÎNARU

 (C)ODĂ. Grupului de la Durău şi antologiei Turnurile Ocolaşului Mare

Cu ocazia sărbătoririi a două decenii de la apariţia mişcării

–     În 12 strofe şi-un vers –

 

Pastişă „dupe o tradiţie” locală necunoscută. Sântă

 

INTRODUCŢIA DRAMATICĂ A (C)ODEI

 

1. EXPOZIŢIA (C)ODEI (despre geneza şi principiile grupului)

 

Din negurele vremii”, c-un Durăit nebun,

Împuns, se sparge Oul prin aste văgăuni

Şi-un vârf fălos şi mândru se nalţă ca un turn

De strajă Ţărei noastre, lovite de răpciuni.

Dar să nu fac lungire şi Mare Ocolaş:

În tandru Grup, deodată, zăresc îmbrăţişaţi

Cu vecinică amoare, de Turn prinşi cu ataş,

Ca şapte pari de piatră, şapte limboşi bărbaţi.

2. INTRIGA (RAPS)ODEI (despre întrulocarea ei cu el şi motivaţia odei)

– Aş merge şi-eu pe-aice, le zic, cu plecăciune,

Spre muma-mi, că-i duc dorul, ba chiar şi Pisicuţa!

– Pe-aicea nu se trece, dacă nu ai columne,

Vârtoaselor fiírii fă semne cu lăbuţa!

(Idee n-are nimeni, în ist înalt lăcaş,

Ce zace în copita drumeţului Hogáş

Şi ce discurs electric pulsează-ntr-o femelă

Cu muntele sub pântec, pe drumuri eternelă.)

ACŢIUNEA LIRICĂ ŞI-NTINSĂ A (C)ODEI (asupra prealăudatelor 7 membre)

La Adrian : O, doftor, slavă ţie, ce te-lăţişi pes’ seculi,

Plugând ogorul limbei, cu lira-ţi în ison,

De ifose să-l scuturi şi rănile să-i lecui,

Ca roada ei să prinză catedra în rizom!

                   La Cassian: Convorbitor mesianic, te-aşteaptă nemurirea

(Distanţa ta de lume nu o-a putut strivi):

Mecanica luminii ţi-a anunţat ivirea

În fumegarea pipei, ce grupul a-nghiţi.

               La Radu : Se-nvârt în vâlva vremii soboare de sirene,

Ulise, cu catargul tu le vei mântui,

Au – te-or vâna cu aripi feroce Sânziene

Şi-n piramida cărni-ţi, adânc s-or îngloti.

         La Gellu: Înalţe-se acuma, în clipa solemnelă,

Populul tău de euri şi tuuri şi-al lor crug

Şaizeci de doage-alunge pustia-ţi din vesélă,

Conjuge-o pe Matrioşka ş-a ei surori de Bug.

La Nicolae: O, cavaler chişotic, proşcând vuioase valuri,

De-ţi vom găsi pe cale batista cu priviri,

Om duce-o-n golf degrabă, lăsând a noaste traiuri

Şi ne-om sufla pe nară prinosul de simţiri.

        La Vasile: În strâmba lege-a lumei, ce te-nghiocă tăcerii,

E-o cauză pendinte s-ajung la al tău tâlc;

Canonul sapienţei, dottore-al prevederii,

Mă-ndeamnă şi socoate să tac mulcom şi mâlc.

                 La Mircea : O, Critic de honoare! Ne-om fuduli cu tine,

Ciocul şi Priboiul şi-al Grupului bobor

Pe calea-valea-,n margini, adusu-i-a, în fine,

Fiírea-ţi regizată de-„un mare viitor”.

PUNCTELE CULMILOR EPICE ALE (C)ODEI (de Turnul originar şi muzele răpinde dinlăuntru)

La Turn şi la cele 6 soţii ale poeţilor din Grup: Ţie, ghiveci, în care borşul moldav prăsiş’

                                                          La masa-ntinsă limbei! Ţi-a aburit, ca ieri,

                                               Orbitele sexteta frâmseţei din urbis

                                                          Şi grohotişu-ţi aspru cu-o viaţă de plăceri,

CODA LA (C)ODĂ, ÎNTOARSĂ DEZNODATĂ LA (RAPS)ODĂ (de calea la literatură)

                                                                 De-ntreb acum cam acru: Madonna, quo vadis?

Revista indexata EBSCO