May 29, 2014

Posted by in LITERATURA UNIVERSALA

Tino VILLANUEVA

Scrie şi pictează. Este autorul a cinci volume de versuri  (Scene from the Movie GIANT a fost distins cu prestigiosul  American Book Award) Lucrările lui de artă apar  în Green Mountains Review, Tri Quarterly, şi Parnassus. Predă la Universitatea din Boston.

AM DESCÎNTAT  O PAGINĂ

 Am descîntat o pagină – o pagină albă, o prezenţă albă,

opusul neîntinat al vieţii,

căci viaţa se revarsă.

Ea aduce ritualuri, vine calmă sau furtunoasă,

cînd nici nu gîndeşti: e de neşters.

Pagina exista; am ţinut-o

cu cele două mîini: pagină alb, cu totul albă,

albul ei desăvîrşit, de nepătruns –

logica superioară a unor lucruri care mai presus de toate are nevoie de culoarea vitală a vieţii

şi de tot ce a fost trăit cîndva.

 

Era noapte ; nu am mai putut continua,

şi nici nu am dat înapoi. Privind lung şi năuc,

am ajuns la albul necuprins

ca oceanul. Am mîzgălit cîteva cuvinte

pe albul ca varul al foii nescrise : alb mineral.

Albul paginii.

 

La început a fost o pagină ;

şi pe pagină, o amintire,

şi amintirea s-a prefăcut în cuvinte –

ce se uită, se recuperează,

ce mi-a aparţinut dintotdeauna şi pentru totdeauna,

ce sfîrşeşte, atunci cînd sfîrşeşte, prin ceea ce scriu.

 

GLAS PESTE TIMP

Aşa de mult mi-am dorit  să scriu încât mi-a făcut rău.

Toată după-amiaza am rămas ţintuit la masa de scris,

cu  o pagină înaintea ochilor –

nu ajungeam nicăieri,

ocoleam doar eşecul şi lumina care slăbea tot mai mult.

 

Ce vreau să spun e că orele treceau,

apoi zilele: şi cum să înţelegi esenţa

care venea pîlpîind prin aer, şi umbra se făcea tot mai adîncă?

Cât de exact poate fi redată, aşternută pe hârtie

în creion sau cu stiloul?

Încet, atît de încet, acest proces al amintirii vii,

al cernerii prin umbrele memoriei –

acolo unde e tot viaţă.

 

Ah, amintire, amintire a mea,

dă-mi înapoi ce e al meu şi călăuzeşte-mă

prin tot ce a rămas în urmă grăitor

– fie ca vocea mea să biruie peste timp.

 

Traducere din spaniolă de Lisa Horowitz

 

Traduceri: Olimpia IACOB

 

Din Bridging the Waters / Punţi peste ape/ An International Bilingual Poetry Anthology (Korean, American, Other. Co-edited by Yoon-Ho Cho & Stanley H.Barkan. Co-published by Korean Expatriate Literature & Cross-Cultural Communications. New York, USA, 2013)

Revista indexata EBSCO