May 29, 2014

Posted by in Varia

Numărul lunii Mai 2014 – click aici

curbe coperta maiCassian Maria SPIRIDON – Junimea – un vis al inteligenței libere (IV) / 1
„Poezia e un gest de protest contra dezordinii lumii” / 10
                               – dialog cu scriitorul Nicolae DABIJA
„Visez la o casă de vacanță” / 16
                               – dialog cu scriitorul și regizorul Bogdan ULMU
Virgil NEMOIANU – Informație despre informație / 18
Constantin CHIRIAC – Diplomație culturală / 20
Maria CARPOV – Despre excepția culturală (II) / 26
Elvira SOROHAN – Corespondența lui Joyce ca odisee a operei sale / 29
Basarab NICOLESCU – Caiete de vise / 35
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Cîteva reflecții asupra anumitor tendințe de legitimizare a împărțirii în sfere de influență (II) / 40
Alexandru ZUB – Ana Blandiana în spațiul memorial: note ego-istorice / 46
Ioan HOLBAN – Poezia lui Liviu Damian / 50
 
IN MEMORIAM GEORGE ASTALOȘ:
Ionel SAVITESCU – George Astaloș (1933-2014) / 54
Constantin KAPITZA – Soldatul neeuclidian / 55
 
POEZIE
Dan PETRUȘCA / 56
George POPA / 57
Cristina Emanuela DASCĂLU / 58
Dumitru ICHIM / 59
Alex Amalia CĂLIN / 59
Gabriela CHIRAN / 60
 
PROZĂ
Gabriela ADAMEȘTEANU – Anii liberalizării / 61
Constantin SIMIRAD – Meditații de primăvară și o… fetiță / 67
Alexandra Carmen NEACȘU – Împăcarea / 69
 
RESTITUIRI
Nicolae SCURTU – Însemnări despre tînărul Constantin Noica / 72
 
INEDIT
Traian D. LAZĂR – Scrisori din exil: Horia Stamatu – Basarab Nicolescu (III) / 76
 
CRONICA LITERARĂ
CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Poezia care generează existență: Ion Tudor Iovian / 80
CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – O insulă a cărților și o lume pierdută! / 85
CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Între generații / 88
 
COMENTARII CRITICE
Adrian Dinu RACHIERU – Ștefan Augustin Doinaș, în „pelerinaj la verb” / 91
Vasile SPIRIDON – Privilegiind viața / 98
Antonio PATRAȘ – Ideea de biografie la Titu Maiorescu / 101
 
 
ACTUALITATEA LITERARĂ
Emanuela ILIE – In L. Catilinam orationes quatuor. Pe scurt, despre utilitatea re-citirii clasicilor / 104
Șerban AXINTE – Alchimia suferinței. Rînduri despre poezia lui Radu Vancu / 107
Adrian G. ROMILA – Autoreferențial, varianta medievală / 109
 
CRITICA IDEILOR
Adrian TUDURACHI – Pentru o istorie a memoriei literare / 111
 
EX LIBRIS
Theodor CODREANU – Ion Barbu „peste mode și timp” / 115
Ștefan BORBÉLY – Poezie postmodernă / 119
Ion BUZAȘI – Scriitorii români și închisoarea / 122
Livia IACOB – Tînăra poemă virilă / 124
Liviu PAPUC – La început a fost cuvîntul… / 127
Gellu DORIAN – Raluca Blezniuc – imnul cioZvîrtei / 129
 
ISTORIE LITERARĂ
Elena VULCĂNESCU – Veronica și dinastia preoților Cîmpi(e)anu (II) / 131
Angela FURTUNĂ – 150 de ani de la fondarea Societății Junimea / 138
Constantin COROIU – Singurătatea „scriitorului global” / 141
Lucian Vasile SZABO – În căutarea lui Slavici jurnalistul (III) / 144
 
ISTORIE
Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1927 văzut de Regina Maria (III) / 148
 
LITERATURA UNIVERSALĂ
Tino VILLANUEVA / 153 Traduceri de Olimpia IACOB
Fernando GUTIÉRREZ – Elegie în absența ta / 154 Traduceri de Andrei IONESCU
 
ESEU
Ion PAPUC – Atei și agnostici / 156
Caius Traian DRAGOMIR – Antifilozofie în marea creație românească / 162
 
CARTEA STRĂINĂ
Marius CHELARU – Despre o stea pentru rămășițele de conștiință și despre… / 165
 
ACTUALITATEA FRANCEZĂ
Simona MODREANU – Ceasul bate ora… Omul roșu a plecat? / 168
Hervé BEL – JEAN PREVOST / 170
 
ANTICHITĂȚI ACTUALE
Ioana COSTA – Memoria lui Cantemir / 173
 
ARTE
Bogdan ULMU – Jurnal teatral / 174
Florin FAIFER – Petrică, meșterul fără vîrstă / 175
Ștefan OPREA – O pledoarie pentru trecutul cinematografic / 177
„Mă consider un norocos” / 179
– interviu cu dirijorul Sir Neville Marriner realizat de Adrian PALCU
 
PANORAMIC EDITORIAL
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi / 183
Valentin CIUCĂ – Adrian Aldea – un prozator inspirat / 187
Nicolae BUSUIOC – Între vis și realitate / 187
I. Holban – Omul rămas fără cer / 189
 
CONSEMNĂRI
Vasile IANCU – Despărțiri cordiale / 192
Zilele revistei Convorbiri literare – Participanți și parteneri / 196
 
VARIA
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 199
Revista indexata EBSCO