Mar 3, 2014

Posted by in Varia

Numărul lunii Februarie 2014 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Curajul monahului de la Rohia (I) / 1
Zilele în care nu scriu sînt niște hiatusuri” – dialog cu scriitorul Arcadie SUCEVEANU / 11
Virgil NEMOIANU – Pilat din Pont / 15
Solomon MARCUS – Transcendența ca paradigmă universală / 17
Maria CARPOV – Redefiniri necesare / 29
Elvira SOROHAN – Cînd călătorul e scriitor instruit… / 33
Gheorghe GRIGURCU – „Un naiv corupt” / 38
Basarab NICOLESCU – Annus mirabilis 1968 / 39
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Însemnări în timp / 45
Alexandru ZUB – Secolul XX: abordări istoriografice / 46
Ioan HOLBAN – Semnale morse printre cuburi de gheață. Nicolae Spătaru / 49

 IN MEMORIAM GAVRIL ISTRATE

Stelian DUMISTRĂCEL – Omagiu, la despărțire / 53
Vasile DIACON – Patriarhul filologilor români s-a supus legii firii / 56
Petru ZUIGUN – Gavril Istrate, reprezentant de seamă al lingvisticii românești / 61
Ion BUZAȘI – O carte despre decanul filologilor români / 63

 NICOLAE BREBAN – 80

Constantin DRAM – Timpul trece… Nicolae Breban rămîne! / 65 

POEZIE

Carmelia LEONTE / 69
Maria MĂNUCĂ / 70
Vasile BURLUI / 71

PROZĂ

Gheorghe SCHWARTZ – Enigmele infinite / 72

RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Noi contribuții la biografia lui Nichifor Crainic / 74

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Poezia cotidianului, ca „imagine moartă”: Alexandru Mușina (II) / 79
CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Literatură și societate / 84 

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Un „om cultural”: Radu Cârneci / 86
Vasile SPIRIDON – A mulțumi că exiști / 89
Antonio PATRAȘ – Manualul bunului jurnalist / 91

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Negru pe negru, despre Nimicitorul / 94
Adrian G. ROMILA – Eminescu, uman / 96 

CRITICA IDEILOR

Adrian TUDURACHI – Critica gesturilor / 98

EX LIBRIS

Constantin COROIU – Scriitori vrînceni în dialog / 101
Ștefan BORBÉLY – „Wendeliteratur” (1989 ca temă literară) / 104
Ala SAINENCO – Punct de vedere: Casa Gorgias de Gellu Dorian / 107
Mioara BAHNA – Din simetria unei vieți obișnuite – Liviu Ioan Stoiciu: Substanțe interzise / 110
Iulian POPESCU – Vasile Burlui – Interogațiile lui Așur / 112
Livia IACOB – În căutarea poeziei cu majusculă / 114
Dan Mircea CIPARIU – „Animalul de doctor m-a omorît!” / 116
Gellu DORIAN – Ștefan Baghiu – Spre sud, la Lăceni / 118

ISTORIE LITERARĂ

Leonida MANIU – Eminescu văzut de Mihail Dragomirescu (II) / 120
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literare și a muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LV) / 125
Liviu PAPUC – Pledoarie pentru Eminescu (I) / 130

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – România și primul război mondial (V), dialog cu profesorul Glenn E. TORREY / 131

LITERATURA UNIVERSALĂ

Leopold de LUIS / 136   Traduceri de Andrei IONESCU
James MEREDITH / 137  Traduceri de Olimpia IACOB

ESEU

Mircea PLATON – Ceață peste Gallagher. Europa izolată / 138
Alexandru RACU – Naționalismul antipopor / 141
Ion PAPUC – Paradoxalul Emil Cira / 147
Alexa VISARION – Caragiale – laborator de înțelesuri / 153
Ovidiu PECICAN – Lectura subversivă la Noica / 158
Andreea MIRONESCU – Eseul și teoria lui (II) / 160
Caius Traian DRAGOMIR – Universitate și Academie / 163

CARTEA DE ETNOLOGIE

Petru URSACHE – Fenomenologia invenției (III) / 165

CARTEA DE FILOSOFIE

Florin CRĂȘMĂREANU – Søren Kierkegaard: diferență calitativă și analogia entis / 167

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Briza versului dinspre inima Anatoliei / 171

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Războiul celor două nevroze / 174

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Despre cărți, la persoana întîi / 176

ARTE

Bogdan ULMU – O teză despre teatrele minorităților etnice / 177
Ștefan OPREA – Între Glob și Oscar / 179
Adrian PALCU – Viena, noiembrie 2013 – integrala Brahms la Musikverein. Între tradiție și modernitate / 180

PANORAMIC EDITORIAL

I. HOLBAN – Impozit pe alb și candoare / 184
C. DRAM – Un fel de a vedea viața / 195

CONSEMNĂRI

Valeriu D. COTEA – Ernest Ungureanu – ambasador al științei biologice românești / 186
Vasile IANCU – Dezonoarea preamăritei Revoluții Franceze din 1789: genocidul din Vadeea / 189

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor / 195
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe / 197
Imagini din arhiva reviste „Convorbiri literare” / 200

Revista indexata EBSCO