Jan 30, 2014

Posted by in Varia

Numărul lunii Ianuarie 2014 – click aici

ianuarie 2014Cassian Maria SPIRIDON – Transilvania lui Eminescu/1
Cultura română nu este sinucigașă” – dialog cu eseistul și criticul Theodor CODREANU/9

Trăim într-un imprevizibil indescriptibil” – dialog cu poetul Lucian VASILIU/12
Aș prefera ca sportul să fie o religie” – dialog cu scriitorul Marius CHIVU/16
Virgil NEMOIANU – De la Edgar Papu la Charles Mann/18
Maria CARPOV – O controversă (multi)seculară (II)/20

Elvira SOROHAN – Călinescu și teatrul european din perspectivă comparatistă/24
Gheorghe GRIGURCU – Ascuns în aproapele său/29
Basarab NICOLESCU – Curriculum școlar pentru Homo europeanus/30

Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Corupție – Politică – Justiție/32
Alexandru ZUB – Charles Olivier Carbonell – in memoriam/36

Ioan HOLBAN – Poezia ca stare sacrală/38

IN MEMORIAM TRAIAN T. COȘOVEI

Daniel CORBU – Traian T. Coșovei. Noul limbaj poetic și noua recuzită existențialistă/42

 CONSTANTIN PARASCAN – 70

„Îmi saltă inima de dorul de a mă întoarce la sufletul nostru dintîi” –  interviu cu scriitorul Constantin PARASCAN/45
Constantin COROIU – Măștile inocenței/47
Constantin DRAM – Constantin Parascan și Constantin Parascan/49

POEZIE

Constantin PARASCAN/51
Gheorghe MOCUȚA/52

PROZĂ

Cornelia PETRESCU – Întîlnirea fluviului cu marea/53

 RESTITUIRI

Nicolae SCURTU – Cella Delavrancea și tinerii săi confrați/55

 INEDIT

Traian D. LAZĂR, Raluca ANDREESCU – „Evoluția D-tale ascendentă mă bucură la superlativ” – Scrisori de la Al. Rosetti/59

 CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Poezia cotidianului, ca „imagine moartă”: Alexandru Mușina/69
CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Berlinul ficțional și o altă simfonie a anotimpurilor de Mircea Tomuș/73
CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Sumare eminesciene/76

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Constantin Abăluță și poezia obiectuală/79
Vasile SPIRIDON – Lagăr de bunăvoie/82
Antonio PATRAȘ – Scriitorul și umbra lui. Două siluete contemporane/84

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Poezia cu metode horror/87
Șerban AXINTE – Eugen Simion și medierea contrariilor (I)/88
Adrian G. ROMILA – O antologie de proză/91

CRITICA IDEILOR

Adrian TUDURACHI – De la clișeu la avangardă (IV) /93

EX LIBRIS

Mircea A. DIACONU – Ioan Fărmuș. O altă istorie a literaturii române/95
Ștefan BORBÉLY – Poeme sociale/98
Doris MIRONESCU – Jurnalul parizian al lui Eugen Simion sau nașterea conștiinței critice/101
Adrian JICU – Contradicțiile lui Lovinescu/104
Vasile IANCU – Bălcescu, eroul unui captivant roman/107
Gellu DORIAN – Vlad A. Gheorghiu – Fratele mut. La nord apa e curată/111

ISTORIE LITERARĂ

Horst FASSEL – Eminescu tradus în 1917 de un militar german/113
Pavel FLOREA – Eminescu: nemargini de gîndire/119
Leonida MANIU – Eminescu văzut de Mihail Dragomirescu (I)/122

Nicolae CREȚU – Spiritul Junimii și longevitatea sa fecundă/127
Constantin PARASCAN – Istoria vieții culturale și literare și a muzeelor ieșene în ultimele trei decenii comuniste (LIV)/132

Liviu PAPUC – Rezistența prin Eminescu/138

ISTORIE

Gheorghe I. FLORESCU – România și primul război mondial (IV), dialog cu profesorul Glenn E. TORREY /140

LITERATURA UNIVERSALĂ

Poeți internaționali, Traduceri de Olimpia IACOB/144

ESEU

Mircea PLATON – Adrian Năstase, Vladimir Tismăneanu și prădarea României/145
Ion PAPUC – Cu spatele la zid/149
Ovidiu PECICAN – Noica și romanul hegelian/154
Alexandru RACU – Exploatare, revoluție, manipulare și discernămînt – Biserica Ortodoxă Română și provocarea gazelor de șist/157
Caius Traian DRAGOMIR – Cultura și tehnica inserțiilor în istoria ei /164

CARTEA DE ETNOLOGIE

Petru URSACHE – Fenomenologia invenției (II)/167

 CARTEA DE FILOSOFIE

Florin CRĂȘMĂREANU – Despre metafizica lui R.G. Collingwood/169

 HOMO RELIIGIIOSUS

Marius VASILEANU – Despre ecumenismul mărturisitor întru Hristos/171

 CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Cînd distanța care ne desparte este aceeași cu aceea față de moarte sau la malul timpului pecetluit/173

 ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Tăcerea umbrei/176
Hervé BEL – „Cei acoperiți” /178

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Copilul pădurii /181

ARTE

Bogdan ULMU – Călin Ciobotari – regizoul, acest…/182
Ștefan OPREA – „Ce-aș fi fost eu fără teatru?”/183
Călin CIOBOTARI – „Muzicanții din Bremen”,o bijuterie de spectacol… /185

PANORAMIC EDITORIAL

Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi/187
I. HOLBAN – Fibra românismului/190
C. DRAM – Altfel de imagini, din cuvinte/191
Emilian MARCU – Vitrina cărților/192

 CONSEMNĂRI

Valeriu D. COTEA – Nicolae A. Boți/194

VARIA

Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor/197
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe/199

Revista indexata EBSCO