Jun 28, 2013

Posted by in Actualitatea literara

Ioana COSTA – Întîlnirile filologilor

Al XVII-lea Colocviu international de lingvistică latină , Roma, 20-25 mai 2013.

 

Cei care au aceeasi profesie se simt bine între ei. Cînd se întîlnesc latinistii, îsi spun păsurile cu sinceritate, pentru a verifica dacă într-adevăr ne aflăm într-o lume globalizată, în care există aceeasi directie pentru toti. Pentru latinisti nu este directia cea mai bună, de aceea îsi povestesc unii altora cîte ore au dispărut, cîti metri pătrati au pierdut în universitatea lor, cîti tineri admirabili au fost împinsi spre o altă profesie – pe care o practică strălucit, nu-i vorbă, dar avînd tot mai putin timp pentru adevărata lor profesie, rămasă aproape ca un hobby. Directia este aceeasi, chiar dacă rezultatele se pot deosebi cu duritate. Disparitia unei ore de latină pe săptămînă poate însemna pentru un elev pierderea unui sfert din armătura clasică pe care ar fi trebuit să conteze la terminarea gimnaziului sau a liceului. Poate însemna însă, pentru elevul de aici si de acum, căruia programa scolară îi oferea doar o singură oră de latină pe săptămînă, amputarea pe viată, anularea unicei sanse de a atinge antichitatea greco-latină. Nu este vorba doar de buchiseala declinărilor, deloc. Dincolo de ele – trecînd prin ele – se clădeste o disciplină a studiului care devine fibra intimă a tînărului. Lectia de latină nu este o simplă oră de curs, pe care să o poti recupera de unul singur, în fata unui computer. Este o lectie de răbdare, de asimilare lentă, temeinică, pentru totdeauna. Mai înseamnă, nesmintit, o cheie pusă în mîna fiecărui elev, bună pentru toată literatura care s-a scris si se va mai scrie, bună pentru toate limbile pe care le-a învătat sau le va mai învăta. Este greu de înteles cum de cei care hotărăsc mersul scolii românesti nu au văzut că mult lăudata (si căutata) eficientizare a învătămîntului se poate împlini abundent prin asezarea latinei la baza educatiei. Fiecare oră de latină se multiplică infinit în foloasele pe care le aduce altor discipline si continuă să se multiplice în timp, decenii întregi după aceea.

 

Bucuresti, iunie 2013

Ioana Costa

Revista indexata EBSCO