Sep 23, 2013

Posted by in Varia

Cuprinsul lunii septembrie – click aici

coperta curbe septembrieCassian Maria SPIRIDON – Vocația și proza democrației (II)
„Românii din Ucraina” – dialog cu Dr. Ion POPESCU, membru în Parlamentul Ucrainei

FLORIN FAIFER – 70
Eugen MUNTEANU – Florin Faifer. Încercare de portret
Constantin DRAM – Portret în sepia
Antonio PATRAȘ – Magistrul din umbră
Bogdan CREȚU – Faifer. Florin Faifer
Dragoș COJOCARU – Călător la șaptezeci de ani
Maria CARPOV – Scriitor și diplomat (III)

Elvira SOROHAN – Același Paulo Coelho
Basarab NICOLESCU – Michel Camus (1929-2003). Marele Joc al Transdisciplinarității
Gheorghe GRIGURCU – Sacrificiul e inconvertibil
Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Părintele Dumitru Stăniloae și lupta lui spirituală
Alexandru ZUB – Un topos ineluctabil: scriitorii și recluziunea
Ioan HOLBAN – Omul cu o carte în mînă

POEZIE
George POPA
Leo BUTNARU
Valeriu Cîmpeanu

PROZĂ
Paul TUMANIAN – Casa Revoluției (partea I)
Constantin MUNTEANU – … spre niciunde…

CRONICA LITERARĂ
CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Un poet de sertar: Giuseppe Masavo (II)
CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Ideea de gurii sau giudețul sufletului cu trupul
CRITICA CRITICII: Dan MĂNUCĂ – Caragiale – din nou

COMENTARII CRITICE
Adrian Dinu RACHIERU – Ion beldeanu – 75. „Variantele” melancoliei
Vasile SPIRIDON – Constant Călin

ACTUALITATEA LITERARĂ
Emanuela ILIE – Suferința apocrife
Adrian G. ROMILA – „Viața e un roman”

CRONICA IDEILOR
Adrian TUDURACHI – De la clișeu la avangardă (I)

EX LIBRIS
Ovidiu PECICAN – Un proiect, o idee, un biograf (II)
Constantin COROIU – Sfîntul de sub țărușul nr. 8.274. Monseniorul Vladimir Ghika evocat de Petre Pandrea
Nicolae CREȚU – Zbor pe un cal de porțelan
Maria PILCHIN – Viața ca o catedrală în romanul lui Ovidiu Pecican Aventuri mesianice
Livia IACOB – O pledoarie pentru memorie ca formă de profilaxie necesară, alături de Angela Furtună și Monica Lovinescu
Romeo Aurelian ILIE – Audiență la un demon mut
Gellu DORIAN – Alexandru Văsieș – Lovitura de cap

ISTORIE LITERARĂ
Ion BUZAȘI – Un poem biblic de la începuturile literaturii române premoderne
Constantin PARASCAN – Istoria Muzeului Literaturii Române Iași sau o viață de muzeograf așa cum a fost (L)
Liviu PAPUC – Despre… cărți

ISTORIE
Gheorghe I. FLORESCU – Glenn E. Torrey și România (III)

LITERATURA UNIVERSALĂ

Hans LATOUR (Prezentare și traduceri de Olimpia IACOB)
Zbigniew HERBERT (Traduceri de Alexandru ȘERBAN)

ESEU
Ovidiu HURDUZEU – Băieți, în zadar o stimulați, nu mai crește… (II)
Mircea PLATON – Peste cenușa imperiilor
Anton ADĂMUȚ – Nomen est omen (sau despre măștile lui Socrate) (II)
Cristian RACU – Cum ar trebui abordată chestiunea protestelor de la Roșia Montană și a nou născutei mișcări sociale atît din perspectivă conservatoare cît și din perspectivă creștină
Amalia LUMEI – Apologia virilității,un poem filosofic de Mircea Eliade (II)
Caius Traian DRAGOMIR – Mediile, radicalismul și democrația

CARTEA DE ETNOGRAFIE
Petru URSACHE – Calea Doinei

HOMO RELIIGIIOSUS
Marius VASILEANU – Întrebările tradiției, întrebările purtătoare de viitor

CARTEA STRĂINĂ
Marius CHELARU – Despre diminețile de luni, răscruci și, mai ales, ținte pe umăr

ACTUALITATEA FRANCEZĂ
Simona MODREANU – Toamna celor 555

ANTICHITĂȚI ACTUALE
Ioana COSTA – Cum ne place

ARTE
Bogdan ULMU – Tragicul la O’Neill
Ștefan OPREA – Jack Nicholson la pensie! 

PANORAMIC EDITORIAL
Peregrinus – Edituri moldave/ autori moldavi
I. HOLBAN – Bion
Iorgu GĂLĂȚEANU – Calea spre eternitate
Emilian MARCU – Vitrina cărților

CONSEMNĂRI
Valeriu COTEA – Un susținător al valorilor – Cristofor Simionescu
Vasile IANCU – La ce se gîndea Heraclide. 1

VARIA
Mircea COLOȘENCO – O carte uriașă – caietele lui Tristan Tzara
Valentin TALPALARU – ComPRESA revistelor
Nicolae SAVA – Curier de ambe sexe 

Revista indexata EBSCO