Nov 29, 2013

Posted by in Ex libris

M. Chelaru – Un mod de a vedea

MARIUS_CHELARU_2Fenomenul literar în presa românească între anii 1990-2000

După 1990 s-au petrecut, în corelaţie cu cele din întreaga societate, schimbări pe diverse paliere şi în presa românească. Autorilor care au încercat să surprindă aceste schimbări şi maniera în care au evoluat lucrurile în presa românească la nivel regional şi, articulat, la nivel naţional, li se adaugă acum şi gălăţeanul Ilie Zanfir.

Autorul porneşte şi de la ideea că presa literară trebuie abordată în context general. Aserţiunea sa „de bază” este că avem de a face cu o „nouă presă literară”, căreia îi analizează orientările şi paradigmele, liderii, controversele, temele majore, modul în care s-a raportat nu doar la „modelul capitalei”, la „reevaluările” de pe plan naţional, ci şi la globalizare. O temă interesantă, despre un deceniu cu multe schimbări într-o vastă paletă de nuanţe. Una dintre premizele pe care le are în vedere este conexiunea, chiar interdependenţa presei literare (privită şi în cadrul tabloului presei în general), ce se petrece pe plan politic, social, economic, şi, evident, cultural –  „De-a lungul existenţei sale în timp în toate formele ei specifice – de informare, de opinie, de critică etc., relaţia dintre sistemele socio-politice şi instituţiile media a fost una complexă de inter-relaţionare: fie de subordonare, coabitare şi susţinere, în regimurile totalitare, fie predominant liberă, adesea conflictuală pînă la exclusivism, în cele democratice“.

În acest context, autorul alege să încerce să discute, în linii sintetice, discutînd unele, uneori, şi aspecte de detaliu la un nivel sau altul, reorganizarea/ reaşezarea în ţară (dar şi în Bucovina şi Moldova de peste Prut) a peisajului revistelor (celor tradiţionale şi mai noi), felul în care s-au coagulat/ format grupurile de autori, scriitori şi critici literari, mai ales în capitală, şi în oraşele importante ale ţării.

Sînt varii aspecte abordate în paginile cărţii, pentru că Ilie Zanfir şi-a propus să creioneze o imagine cuprinzătoare, care necesită o dezvoltare atentă a discursului şi în corelaţie cu alţi factori decît cei care ţin strict de presă în sine.

Structura cărţii oferă o imagine asupra modului în care şi-a conceput demersul autorul, a felului în care şi-a detaliat paşii: 1. Consideraţii generale asupra fenomenului literar românesc la momentul tranziţiei (Preliminarii, Prefigurarea schimbării politice şi ideologice, Mistificări auto-identitare în contextul schimbării, Literatura română şi presa literară în momentul „decembrie ’89”, Noua presă literară din România. Orientări şi paradigme), 2. Principalele reviste culturale. Modelul capitalei, Presa literară de tranziţie. reviste, directori şi lideri, România literară. Nicolae Manolescu şi implicarea politică, Caiete critice. Eugen Simion şi autonomia esteticului,Contemporanul. Ideea europeană şi Nicolae Breban, Literatorul. Marin Sorescu şi Fănuş Neagu, Dilema şi Andrei Pleşu), 3. Presa literară din provincie, din Basarabia şi din Nordul Bucovinei (Emergenţa revistelor literare în ţară, Abordarea literaturii în marile cotidiene, Reviste de limbă română din Chişinău şi din Cernăuţi), 4. Temele majore ale dezbaterii literare postdecembriste (Între estetic şi politic. Controverse, Generaţii şi promoţii literare,Critica de întîmpinare şi critica de sinteză, Revizuiri, reevaluări şi restructurări canonice, Spiritul polemic. Contestatari şi detractori), 5. Fenomenologia literară sub semnul globalizării (Consumul cultural din perspectiva „satului global”, Noi politici culturale, Condiţia scriitorului în tranziţie, Canonul literar, înainte şi după 1989, Ieşirea în lume sau cine ne reprezintă), şi, în final, Concluzii, Anexă (Periodice publicate după anul 1989), Bibliografie, Index.

Pe scurt, dincolo de opiniile autorului, de faptul că este un demers necesar, sînt şi informaţii/ detalii interesante şi, poate, un punct de pornire pentru un viitor demers, pentru analize aprofundate, detaliate şi, poate, studii punctuale, cu actualizările şi concluziile care se vor impune atunci.

 

Zanfir Ilie, Fenomenul literar în presa românească între anii 1990-2000, prefaţă: Mihai Cimpoi, Editura Timpul, Iaşi, 2012, 314 p.

Revista indexata EBSCO