Oct 31, 2013

Posted by in LITERATURA UNIVERSALA

PUNŢI PESTE APE

Antologie bilingvă de poezie internaţională

Versiunea  în limba coreeană: Rachel S.Rhee & Kyung Hwa Rhee

Versiunea în limba engleză a poemelor Aurei Christi: Olimpia Iacob şi Stanley H. Barkan

Coeditori:  Yoon- Ho  Cho  („Korean  Expatriate Literature”)  &  Stanley  H.  Barkan  („Cross- Cultural Communications”, New York)

Tipar: Seoul, Coreea, 2013 (512 pagini.)

ISBN 978- 89- 93575- 98-9

ISBN 978- 0 – 89304- 998-0

Antologia include: (1) poeţi americani; (2) poeţi internaţionali; (3) poeţi americani de origine coreeană; (4)  şi poeţi coreeni.

 

 

   1.  POEŢI  AMERICANI

 

VINCE CLEMENTE

 

CÎNTEC NOCTURN

 

Într-o noapte

poate înainte de a muri,

mă voi trezi la vocea

din umbră

care va spune:

 

„Am aşteptat să te învăţ

să iubeşti întunericul

după cum am aşteptat

această rugăciune de pe buzele tale,

oricît de puternică sau bâlbâitoare ar fi ea,

 

„o rugăciune, totuşi,

pentru întunericul care ascultă

pentru toţi cei pe care i-ai iubit

plecaţi dintre noi, să semene cerurile,

acea savană sporovăindă a stelelor.”

 

 

ALEE NINSĂ ÎN ZORI DE ZI 

 

Trebuie să încerci să înţelegi

minunea adîncă:

frigul albastru al dimineţii

cîmpul ivindu-se la orizont,

 

apoi să vii pe

urma de aripă a unei bufniţe

în zăpadă, lungă

cât trupul unui om.

 

Sfinţii cunosc

urmele şi umbrele Domnului,

chiar şi acum

pe o astfel de vreme.

 

*

 

 

ARTHUR DOBRIN

 

 

O IMITAŢIE  A  CÎNTECELOR  ANTICE

 

Fiecare cuvînt pe care îl aştern este împrumutat,

Luat din condeiul neobosit al poeţilor  –

Muzica tragică sonoră a lui Tu Fu,

Crizantemele lui Buson nespus de fericite, de preţuite –

O imitaţie a cîntecelor antice,

O reproducere nouă

Precum soldaţii de lut din muzeul Xian

Sau din templul Kyoto distrus şi ridicat din nou

Aşa cum noi, de patru decenii,

Sîntem făcuţi mereu şi mereu,

Mereu noi înşine şi mereu

Ce alţii fac din noi,

Ce noi facem unii din alţii.

 

(din vol. Ceai într-o Ceaşcă Albastră (Cross-Cultural Communication, 1999)

 

 

 

OLD WESRBURY GARDENS

 

Chinezii antici cultivau portocali

Nu pentru gust cît pentru aroma

Care le rămînea pe  degete,

Şi uleiul eliberat de căldura mîinilor.

Stau sus pe trepte

Şi urmăresc

Penelul gîndurilor mele –

Imaginea ultimelor zile ale arţarului,

Peştişorul de aur din Lotus Pool

Pregătindu-se de iarnă ca şi mine:

Amintirile despre glicină şi roze,

Despre tine, tânără femeie,

Despre fiica mea, copil la vremea aceea, purtând o rochie verde,

Fiica ei arătind spre nuferi –

Plăcerea iernii aşteptată mereu –

Plăcerea verii care nu a mai plecat niciodată.

 

(din vol. Ceai într-o Ceaşcă Albastră (Cross-Cultural Communication, 1999)

 

                        *

JOHN DOTSON

 

 

 

Plaja Carmel 2008

 

apele mării se ridică pînă la munţii

de pe lună

 

valurile se arcuiesc şi se sparg dezintegrându-se

 

stelele strălucesc şi se sting galaxiile se îndepărtează

iute tot mai iute

 

astfel de gînduri se împletesc şi ţîşnesc

îndărătul ochilor mei

 

născîndu-se şi murind pe o planetă nesigură

 

norii de nisip plutesc în jur

iarba de mare scînteiază precum diamantele

 

mierlele apar deodată şi o iau care încotro

 

asta vă spun azi

de mirosul

de mare sărată

 

 

SCHIMBAREA VIEŢII PE PĂMÂNT

 

lucrurile aşa stau

asta se întîmplă

acum există dintotdeauna

 

mai cuprinzător decît ideile noastre

despre eurile noastre, despre Tot şi toate,

 

cum cuprindem

ce e de Necuprins

cum trezeşti

 

păsărilor din curtea ta din spate

acest Pămînt nou vecinătatea noastră

*

 

LAURA BOSS

 

 

DUPĂ ABU GHRAIB

 

După ororile din închisoarea Abu Ghraib

După actul terorist de la şcoala de copii

din Belsan

După dezastrul de acum o săptămână produs de uraganul Frances

După ceremoniile şi amintirile petrecute mai ieri pe 11 septembrie

De ce sînt nerăbdător şi chiar iritat

cînd aştept liftul un sfert de oră.

 

( din vol. Flashlight (Guernica, 2010)

 

 

 

POETUL NU E UN TONOMAT, DECI NU-MI SPUNEŢI CE SĂ SCRIU

Dudley Randall

 

Unii poeţi spun că e timpul

să scriu poeme politice

Şi fiindcă niciodată nu am scris despre cum am scos din Rusia

volumul Dr. Zhivago şi cărţi ebraice

se spune că mă pricep  doar la “inimă”.

Nu am scris nici despre cele 390 de zile

pe apă

călătorind în Cuba, Rusia (de două ori), Columbia,

Grecia, Islanda, Cancun, Turcia,

Germania, Israel dar şi în alte locuri

Totuşi, şi atunci cînd zbor cu un 747 la Paris şi cu un avion cu un singur motor la Maine

sau dansez pe punte la 2 dimineaţa cu soarele arzând toată noaptea

la Cercul Arctic

scriu despre ce merită să fie scris în toate acele locuri unde nu am văzut niciodată un tablou veridic ca tabloul inimii.

 

( din vol. La margine de  Hudson (Cross-Cultural Communications, 1986)

Traduceri: Olimpia IACOB

Revista indexata EBSCO