Jan 7, 2019

Posted by in LITERATURA UNIVERSALA

Poezie contemporană

Khe Iem este  poet vietmanez, fondator şi redactor şef al jurnalului vietnamez de poezie, Tap Chi Tho, editat în vietnameză în 1994. În 2014 a publicat Poetry Journal in Print în vietnameză, iar din  2016, l-a publicat în vietnameză şi engleză, împreună cu un colectiv editorial vietnamez şi american.

Târg  sub cerul liber

prafuite

haotice, în bătaia soarelui, a vântului

respirări diurne cântând nebuneşte

 

ascultând

ţinând la distanţă totul

 

bătând din aripi, bătând din aripi,

păsări în zbor peste tot

 

cu ochii pe asfinţit

închizând uşa

 

*

Elaine Vilar Madruga  s-a născut în Havana, în 1989. Scrie poezie şi piese de teatru. A publicat peste 20 de cărţi în Canada, SUA, Cuba, Italia, Chile şi Spania. A primit numeroase premii naţionale şi internaţionale.

 

Uneori străbat un ţinut alb

 

Uneori străbat un ţinut alb

cu totul şi cu totul nou pentru mine

fără să ştiu ce drumuri să caut,

care pajişti sunt pe domeniul meu.

 

uneori străbat un ţinut alb

locuit de animale lătrând,

animale care urlă şi suflă la trompetă

în  sfinţenia lor esenţială.

 

uneori străbat un ţinut alb

fără să ştiu dacă este tot ţinutul meu.

mă uit îndelung la colţuri,

acolo unde se pot afla

fărâmele  de singurătate

ale  locuitorului,

stânca lui Sisif, care cade

peste ţinutul alb

de dedesubt

 

nicio renaştere.

*

Athanase Vantchev de Thracy s-a născut în 1940, în Bulgaria. A scris 65 de antologii de poezie în franceză şi a fost tradus în 26 de limbi. A primit multe premii naţionale şi internaţionale.

 

Eşti muzica dulce . . .

pentru Ambroise George

 

„. . . o compasiune atât de antică, atât de teribilă, îmi strânge inima. . . ”

                            Pier Paolo Pasolini

Eşti muzica dulce care orbeşte inima

şi liniştea mătăsoasă care înnobilează timpul,

eşti carte celtică, codificator al runelor, prieten al cântecului,

druid reîncarnat în copacul sfânt al culorii.

 

*

Hussein Habash s-a născut în 1948, în Kurdistan. Este poet, traducător, lingvist. A scris poezie în kurdă şi arabă. Este autorul a 18 opere scrise în kurdă, arabă, rusă şi germană.

 

Portretul lui Kamos

 

Îşi brăzdează  jurnalele

cu alfabetul

Citeşte cu uşurinţă pământul

descriindu-l ca o creaţie sfântă

Brazdele îi trezesc compasiune

împrăştie seminţele dătătoare  de viaţă

În mijlocul florilor de măslin

El se roagă în versete

Picăturile de ploaie sunt cântecele ploii

cât zăbovesc într-o trecătoarea de munte

Spre norii din jur

el  trimite o dragoste deznădăjduită

odată cu fulgerul

în grădina întunericului

el arată urmele lacrimilor copiilor

din castelul nopţii surde

ea îl întreabă

înainte ca el să apuce să-şi elibereze visele

Răspunsurile ofilite se uită lung la el.

 

*

 

 Flaminia Cruciani s-a născut la Roma. Este poetă şi specialist în  Arheologia şi Istoria Artei Antice din Orientul Apropiat. Volume publicate: Sorso di notte potabile (Lietocolle, 2008), Lapidarium (Puntoacapo, 2015), şi Semiotica del male (Campanotto).

 

De-aş fi putut să-ţi povestesc despre mine

 

De-aş fi putut să-ţi povestesc despre mine

Dar moartea nemiloasă deja îşi lăsase sărutul

pe gâtul tău.

Răsunau dangătele clopotului

şi atunci ai început să înţelegi

că viaţa nu e străină de întâmplarea răului

tăgăduită de tine până atunci

când pentru prima oară ai recunoscut

că satul de lângă Salt Flats—

în urmă lăsat din pricina ceasului tău

arătând ora zece şi douăzeci şi şapte a.m.

a cărei zile, doar Domnul ştie —

era nemaipomenit şi noi îl iubeam.

Îl iubisem totdeauna  fără să o ştim însă

dorind să fi rămas acolo pentru totdeauna.

Acum că ai fost aici pentru ultima oară

ţi-ai dat seama.

Peste tot doar ruine

şi eram, totuşi, încântaţi,

şi îmi amintesc bine că te-ai oprit să priveşti,

cum nu te mai văzusem niciodată,

privirea ta lungă dinaintea morţii cu câteva ore

deja era eternă.

*

Mee Soon Bae este poetă şi scriitoare americană coreeană din Daegu, Geongsang-buk-do Province. A debutat ca poetă în 1970. A fondat Yeji Literary Association. În prezent, este editor la Chicago Times. Antologii de autor: Zburăm /We Are Flying; Seminţe de iarbă şi pietricele/Grass Seeds and Pebbles; Sky Is Sky Even Unseen/Cerul e cer chiar şi nevăzut, etc. Volume de eseuri: Facerile lumii /Makings of the World;Dincolo de hotare/  Outside  the Border. Premii importante:Poetry Award oferit de către Joongang Daily ( 1970); Korean Expatriate Literature  Grand Prize; Korean American Literature Society of America Award; Chae Gyu Sun Arts Award(2014).

 

Aici şi acolo

Chiar dacă nenumăraţi ani  au trecut de când ne-am dus

care încotro,

la telefon vocea ei era mereu neschimbată.

Soacra mea este singură cu un cancer de ficat în stadiul trei.

Capătul ultimei destinaţii a drumului şerpuitor e colina Gimcheonmasil.

Deşi doctorul vorbeşte de o diagnoză de şase luni,

gândul ei mereu e aici, întrebându-ne de sănătate

„De ce nu sunaţi niciodată?”

Fiindcă nu puteam să-i spun nimic despre fiul ei deja plecat înaintea ei.

Înadins am murmurat ceva nedesluşit.

Acum vocea vie a dispărut.

Ochii, sânii, mâinile şi picioarele au dispărut.

Nu am ajuns să-i îmbrăţişez umerii mici şi costelivi.

Când o rază a amurgului cade peste ocean

viaţa din urmă tulburătoare sfredeleşte inima oricui

închid ochii, închid ochii,

închid doar ochii.

 

Traduceri: Olimpia Iacob

(Korean Expatriate Literature, 2018, No 22. Cover art: „Sapphire Sea” acrylics on canvas done in 2017 by Mia Barkan Clarke. K.E.L. Co-Published by Korean Expatriate Literature & Cross-Cultural Communications. Printed in Seoul, Korea)

Revista indexata EBSCO