Jan 5, 2019

Posted by in Istorie literara

Adrian PORUCIUC – MARIŢA LUI SĂNDEL DIN VLADOMIRA ŞI ÎNSEMNĂRILE EI DIN VREMURI GRELE (V)

În caietul 2 cu însemnări din vara anului 1944, bunica Mariţa continuă să prezinte, zi de zi, „timpul şi situaţia”. Vladomirenii evacuaţi la Berza sînt într-o permanentă aşteptare a unui „orden de plecare”, care nu mai vine. Pe Mariţa o macină şi dorul de „Iacob al meu”, căruia îi trimite zadarnice scrisori în Rusia. În rest, pe fondul neîncetatelor bubuituri şi mugete ale războiului, „evacuaţii” seceră grîne pe ogoare străine, iar noaptea stau şi se întreabă dacă, după atîtea rechiziţii, nu vor rămîne cumva „numai cu zilele”. Prin „ruşii vesăli” ajunge la Berza vestea despre atentatul contra lui Hitler. Iar într-o zi bunica Mariţa are chiar norocul să citească un ziar  cu veşti din lume. Despre toate acestea a scris ea în caietul care are pe copertă un medalion cu chipul Mareşalului Ion Antonescu (mîzgălit, de cineva, cu creionul). Din loc în loc autoarea însemnărilor nu uită să formuleze cîte un enunţ programatic, precum cel din 23 iulie 1944: „Scriu ca să nu se uite”. Şi iată că nu s-a uitat.

                                                                                                                 Adrian Poruciuc

 

 

20 Iulie, Joi, 1944

Astă noapte întruna a plouat. Bubuit de tun. Pe la ora 12 noaptea a trecut pe aici un avion neamţ. Şi azi toată ziua a plouat şi bubuitu’ tot n’a mai încetat. Săndel dacă a venit de’acasă ne’a adus sămănătoarea, prăşitoarea, plugul şi muşuroitoru’, covată mare, una mică, budacă, o căldare cu miere din stupii mei. I’au dat ruşii din stupii mei şi doi sloi mari de ceară. Cu amintire dureroasă şi cu durere şi jale în suflet a lăsat casa sa şi a venit iarăşi la Berza, de care m’am săturat în 10 luni de amar trai aicea. Aşa am petrecut ziua de azi. Mariţa Poruciuc

21 Iulie, Vineri

Astă noapte a fost linişte şi n’a mai  plouat, dar bubuit tot se mai aude în’ăduşit. Azi toată ziua a fost bine. Bubuit depărtat, dar geamurile se cutremură. Veste de plecare acasă nu este. Săndel cu Leon s’au dus să facă făţare[1] cu caii, să treierăm grâu’ care l’am săcerat pe lotu’ şcolii. Tare suntem supăraţi. Amintirea de azi. Am fost la întins clăile cu Săndel. Mariţa Poruciuc

22 Iulie, Sâmbătă

Astă noapte bine s’a petrecut. Timp liniştit. Numai un avion, nu ştiu de’al cui, s’a plimbat pe aicea pe la ora 12. Astăzi tot s’au auzit bubuituri. Aseară ne’a spus un rus că lui Hitler i s’a întâmplat un complot şi numai l’a rănit. Astăzi s’a petrecut ziua cu linişte, dar acum spre seară grozav bubuit spre Iaşi şi Basarabia.

23 Iulie, Duminică

Astă noapte grozav bubuit de tun şi bombe de avioani la podu’ Bădărăi. Timpu liniştit. În ziuă a plouat puţin, iar un avion pe la miezu’ nopţii s-a plimbat pe aicea, dar nu ştiu de’al cui. Soarele a răsărit în sănin. Zi frumoasă, dar bubuit grozav se aude departe şi vuit de tancuri şi avioani. Acum e ora 8 dimineaţa. De la ora 8 a început să noureze şi de la 3 a venit o ploaie f. mare şi a plouat mult. Sunt foarte supărată acum de viaţa ce o petrec foarte cu amar. Cu ziua de azi nu ne mai întâlnim. Scriu ca să nu se uite.     Mariţa Poruciuc, Berza

Berza, 24 Iulie

Astă noapte au bubuit tunurile spre Iaşi. Timpul e noros şi plouă, dar cam frig.Vuit de avioani se aude. Dimineaţa tot nor, dar vânt. Ploaia, acum e ora 12, a încetat. Bubuit tot se mai aude, dar înăduşit. Dar se cutre[…] ferestrele. Ruşii sunt foarte vesăli şi spun că Hitler caput. Ar fi atentat şi că ar fi guvernul schimbat şi ruşii au ajuns la graniţa germană. Alt nimic n’am, decât ne trecem timpu’ foarte cu necaz .     Mariţa Poruciuc, Berza

Berza, 25 Iulie, Marţi

Astă noapte de câteva ori s’au auzitbubuituri grozave. Noaptea a fost senină,  dar frig şi vânt. Dimineaţa sănin, dar vânt. Bubuiturile n’au mai încetat deloc. Bubuie grozav. Săndel s’a dus cu Anica la seceră la grâu, căci este lumea obligată să secere grâiele, să nu rămână nesăcerate. Zile grele. Grâul este foarte bun şi ne dă grâu pentru lucru. Azi şi în toate zilele vin maşini şi căruţe cu sare, motorină, titiun[2], cămăşi, bocanci, măntăi, în fine, tot ce trebuie de îmbrăcat. Dar nu le dă pe bani, ci pe mâncare. Ziua s’a petrecut, acea de azi, aşa cu chiu cu vai, ca şi anii vieţii […]. Cu mare nerăbdare aşteptăm ziua eliberării, ziua păcii, ziua plecării la căsuţele noastre cele părăsite de atâtea săptămâni. Aşteptăm aceeaşi zi, acelaşi ceas de plecare, ca ziua Paştelor. Să plecăm odată, să plecăm şi iarăşi să plecăm.

De Hitler, toţi ruşii sunt vesăli că lui Hitler i’a sosit caputu’. Şi am terminat cu azi. Mariţa Poruciuc, Berza

26 Iulie, Miercuri

Astă noapte sănin şi cam frig. Bubuit puţin azi, linişte. Cam rar se aude bubuit. Avioani puţine. Săndel este tot la coasă la grâu. Mâne poate va termina. Ziua nou nimic. Ca amintire din timpul evacuării trăit în Berza. Mariţa Poruciuc, Berza

27 Iulie, Joi

Noaptea sănină, fără vânt, dar rece. Bubuit puţin, dar avioani s’au auzit mugind. Ziua sănină, puţin vânt. Săndel n’a terminat secera. Avioani multe se aud pe la aerodromuri. Mugesc grozav. Nimic nou. S’a terminat cu ziua de azi. Scrisul meu rămâne, dar ziua am pierdut’o şi noi ne vom pierde.  Mariţa cea năcăjită  a lui Poruciuc Săndel, Vladomira, azi Berza

28 Iulie, Vineri

Astă noapte bubuit şi avioani multe. Timpu’ foarte linişte şi bine. Dimineaţa timpu’ frumos. Săndel cu Anica au plecat la lucru, căci au început un hectar. Leon este bolnav şi nu a putut lucra. Bubuit se aude departe. Orden de plecare nu se aude nimic. Sare se spune că a venit la comuna Ringhileşti şi o să ne dea câte200 grame […]. S-a terminat cu ziua de azi. Poate mâne va veni o zi cu veşti bune pentru viaţa noastră cea amară şi tristă. Azi am cumpărat un ziar scris româneşte şi am citit multe, multe noutăţi din lume, dar nimic nu ne mai bucură. Am citit şi scrisori din Rusia, de la prizonieri români. Dar de la Iacob al meu nimic nimeni nu îmi spune ceva de la el, sau că l’a văzut mort sau viu. Ah!  ce mamă sunt şi cât de mult am suferit de’atunci de când nu mai primesc nici o veste de la el. Şi încă pănă mor, tot voi suferi şi îl voi aştepta, căci dorul de el nu mă părăseşte niciodată. Amintire va rămâne scrisul meu. Mariţa, mămăica lui Iacob cel pierdut. Berza

29 Iulie. Sâmbătă

Astă noapte a fost noapte foarte frumoasă.  Cald, sănin, lună de un sfert, dormind cu Săndel afară, pe prispa lui Martiniuc din Berza. Ah! ne’am adus aminte de tot trecutul şi de viaţa ce’am avut’o, de gospodărie şi sătucul nostru scump şi unde am ajuns să trăiesc restu’ de viaţă, în Berza, o ruină de sat, pe prispa casei lui Martiniuc Vasile. Ne întrebăm amândoi, oare mult o să suferim, şi pănă când o viaţă amară. O să murim de foame şi frig la iarnă. De’ale mâncării nimic pe aicea nu’i. Dimineaţa şi pănă seara, puţin şi depărtat bubuit de tun şi câteva grupuri de avioani s’au plimbat pe aicea. Săndel a termina cu secera. Nou nimic, decât dor mult de Iacob şi casă.      Mariţa din Berza

30 Iulie 1944, Duminică

Astă noapte bubuit îndepărtat de tunuri. Timpu’ noros şi cald. Astăzi am fost la Sf. Maria[3]  cu Anica. Timpu’ a fost cald, bine. Avioani puţine. Când veneam înapoi, ne’a apucat un şuvoi de ploaie, dar nu ne’a plouat, fiindcă am stat la stâna Berza. Asta este amintirea de azi.      Mariţa Poruciuc, Berza

31 Iulie, Luni

Astă noapte a fost o noapte caldă, nor şi  tunurile au bubuit toată noaptea de s’a  cutremurat pământu’. Ziua de azi a fost  timpu’ sănin şi bubuiturile tot s’au auzit  şi vuit grozav de avioani, în toate direcţiile. Mai multe s’au auzit pe la ora 6 seara, de se cutremurau casele. Săndel drege furgonul. Eu lucrez o flanea a mamaiei. Anica coase o cămaşă a Nataliţei. Marusa ţine în braţe pe Iacobel cel mititel. Pe Leon îl doare o măsea. Ah! ce amărâţi suntem.               Mariţa, Berza

Astăzi I August 1944, Marţi

Astă noapte, ca în celelante nopţi, au bubuit tunurile grozav, în direcţia Basarabia, Iaşi. Timpu’ cald şi nor. Azi toată ziua s’au auzit bubuituri de tun grozave. Avioani nu au trecut nici unu’, dar bubuitu’ tot în aceeaşi direcţie […]. Azi de la ora 11 dimineaţa a început să plouă şi acuma este ora 6 seara şi tot plouă, ploaie generală. Tot acum a sosit un maior rus şi alţi ofiţări şi soldaţi cu Radio de emis şi transmis. Şi aşa că nu ştim ce va mai fi cu noi. Săndel drege furgonu’. Las ca amintire timpul şi situaţia zilei de azi. Mariţa Poruciuc

II August, Miercuri

Astăzi a fost timpul cald, bine, pănă la ora 6 seara şi a venit un nor cu ploaie şi a plouat foarte mult. Săndel  cu Leon este la dres clăile. Astă noapte timpu’ a fost cald, sănin. Luna este pejumătate. Luminează ca ziua. Bubuituri s’au auzit toată noaptea şi azi la fel, dar avioani nu. Noutăţi nimic, decât supărări, multe îndeajuns. Scrisul meu rămâne ca amintire, de a se citi de’acei ce vor avea drag şi dor de mine.     Mariţa Poruciuc, Berza

August 3, Joi

Şi astă noapte au bubuit grozav tunurile,  şi azi la fel. Avioani nimic. Timpu’ ploios.  Şi azi a plouat. Noi suntem foarte năcăjiţi. S’a dus ziua de azi ca în abis. Amintire în evacuare în satu’ Berza. Mariţa Poruciuc

4 August, Vineri

Astă noapte tot au bubuit tunurile dar mai puţin. Timpu’ noros. Astăzi nu plouă, este soare şi bate vântu’. Bubuit puţin. Suntem supăraţi. Ruşii au venit să ia oile de la oameni. Nu ştiu ce ne vom mai face. Anica este dusă la Bivolari de ieri şi o aştept să vie. Dzeu ştie ce vom mai îndura.  Casa şi satul nostru îl dorim, să scăpăm de această mizerie grozavă. Termin petrecerea de azi. Ca amintire, Mariţa Poruciuc, Berza

5 August, Sâmbătă

Astă noapte tot întruna au bubuit tunurile. Azi la fel. Ruşii au venit să ia oi. Mi se pare că vom rămâne numai cu zilele. Azi la fel bubuie tunurile necontenit, tot spre Iaşi. Ruşii ne spun că dacă se ia Iaşi vom merge acasă şi numai cu speranţă trăim. Avioani multe, multe, de azi dimineaţă zguduie văzduhul. Ce va mai fi, nu mai ştim nimic. Ca amintire va rămâne scris. Mariţa cea năcăjită, fiind evacuată şi depărtată de sat şi casă, rătăcită de cei dragi.  Mariţa

6 August, Duminică

Astă noapte bubuituri grozave şi un avion, pe la ora 12, gemea grozav prin aer. Nu ştiu de unde vin şi unde merg. Trăim ca copiii fără părinţi, ca copiii nimărui. Rătăcim pe drumuri străine, sate  străine. Nimeni n’are milă de noi, nimeni nu ne mângâie cu un cuvânt de mângâiere, ci se uită ca la lup. Mângâierea noastră s’a pierdut. De astăzi dimineaţă grozave bubuituri şi sute de avioane gem grozav pe aicea. Dar nu ştim ce va mai fi cu noi. Anica a venit cu Nataliţa de la Bivolari. Mariţa Poruciuc

7 August , Luni

Astă noapte timpu’ sănin. Luna răsare la ora 10. Bubuituri tare spre Iaşi, iar spre Bălţi toată noaptea s’au auzit şi s’au văzut împuşcături şi bombe din avioane. Spre Bălţi, mare foc şi gemete de avioane străine. Părea că arde Bălţi. Şi pe aicea au trecut avioani nemţăşti astă noapte. Azi iarăşi a fost cald şi linişte. Bubuituri tot s’au auzit. Avioani s’au plimbat pe aicea, dar de acelea rusăşti. Ruşii ne’au luat azi 5 oi de’ale noastre. Săndel a fost azi la cărat grâu. Viaţa ne este Amară. Oile le’am ales din cârd cu satu’ şi le’am amestecat cu Ciurea. Suntem foarte supăraţi de zilele noastre pline de necaz.  Mariţa Poruciuc, Berza

8 August, Marţi

Ca şi ieri noapte au bubuit bombele din avioani spre Bălţi  şi tunurile spre Iaşi. Noaptea sănină, azi la fel. Bubuituri şi vuiet grozav de avioani, care au trecut pe aicea. Săndel a terminat de cărat  grâu. Azi am scris lui Iacob în Rusia, dacă îl va mai găsi în viaţă.   Eu ca mamă îl plâng şi îl voi aştepta. Aşa mi se trec zilele vieţii. Amintirea mamei lui, Mariţa Poruciuc,   Berza

[1] Arie de treier.

[2] Tutun.

[3] Santa Mare

Revista indexata EBSCO