Dec 17, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Octombrie 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – Comunitatea globală a spectatorilor (I) / 1

„Suma unei vieți este formată din împliniri și eșecuri” – dialog cu scriitorul Gellu DORIAN / 12

Elvira SOROHAN – Un povestitor autenticist în spirit moldav / 18

Gheorghe GRIGURCU – „Realul înclină spre ficțiune” / 22

Basarab NICOLESCU – Marguerite Porete și anihilarea sufletului (II) / 25

Alexandru ZUB – Presa românească și discursul regenerativ în epoca modernă / 27

Mircea A. DIACONU – Despre granițe istorice, geografice și culturale (III). Auto-rasism salvator? / 33

Ioan HOLBAN – Poezia lui Marcel Miron / 38

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

Titu MAIORESCU – Jurnal no 18 (VII) / 43

INEDIT

Constantin BOSTAN – Basarabeanul Gh. Bezviconi și fascinația culturală a Iașilor (III) / 48

Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri (VI) / 51

Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și însemnările ei din vremuri grele (III)/ 55

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

George COȘBUC – Unirea Principatelor / 60

POEZIE

Gellu DORIAN / 62

Dorian STOILESCU / 64

PROZĂ

Vasile POPA-HOMICEANU – Luminile răului / 65

Constantin GHERASIM – Fotografia / 69

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU–Un veac de Românie, un veac de poezie / 71

CRITICA CRITICII: Ioana LIONTE – Gisèle Vanhese – Meridianul balcanic. O geografie simbolică a imaginarului literar / 77

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Recuperări fabulatorii / 80

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Fenomenul Labiș și generația orfelină / 82

Vasile SPIRIDON – De veghe în lanul de seară / 85

Antonio PATRAȘ – Pentru o literatură nobilă și sentimentală (I) / 88

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Jurnalul unui medic militar. 1917-1918. Între „Marele Război” și mica istorie / 91

Dana Raluca SCHIPOR – Jurnalul criticului. Istoria unui manuscris în așteptarea editorului / 95

Adrian G. ROMILA – Un dicționar al marilor aventuri / 99

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Ierbare și insectare / 101

Livia IACOB – Profesorul Al. Dima, o evocare / 104

Diana BLAGA – Radu Negrescu-Suțu „în căutarea timpului pierdut” / 106

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Reinventarea poeziei? / 109

Constantin COROIU – C. Stănescu, criticul și jurnalul său „indirect” / 111

Maria TRANDAFIR – Jocul – defătare, necesitate și tragism / 115

Arthur SUCIU – În siajul unui demon / 119

A.G. SECARĂ – Sulina, mon amour! / 121

Gellu DORIAN – Alina Simona Dragomir – Ochi de culoare bacoviană / 123

ISTORIE LITERARĂ

Nicolae CREȚU – Două romane sadoveniene (I) / 125

Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (VIII) / 130

Constantin COROIU – Un reîntemeietor de mituri / 128

Liviu PAPUC – Dosar „Convorbiri – 1867” / 133

ISTORIE

Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la Conferințele de Pace de la Paris și ulterior (V) / 134

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Korean Expatriate Literature / 139 Traduceri și prezentări de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – În Provincie / 140

Mircea PLATON – Centenarul Marii Uniri: izvoarele unității naționale a românilor / 143

Dan TOMULEȚ – Plotin: despre ierarhiile înțelepciunii / 152

Ovidiu PECICAN – Eliade despre Noica / 157

Caius Traian DRAGOMIR – Locul unde merită să fie încercat succesul / 159

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU – De la nebunii întru Hristos la flaneurii timpurilor din urmă / 161

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Cunoaștere, revelație, știință / 163

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – O mereu întoarcere acasă printre amintiri pentru viitor / 165

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – „Am 11 ani și vreau să mor” / 171

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Subiectiv, despre Cartea filocaliilor / 173

ARTE

Dragoș COJOCARU – Plácido Domingo – 149: Luisa Miller / 174

Marian Sorin RĂDULESCU – Spune-ncet, nu spune tare – Avalanșa / 177

Ecouri după premieră: Carnavalul după I.L. Caragiale… / 178

Neculai VOLOVĂȚ – De sunătoare, sau de anghinare? / 184

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186

I.HOLBAN – Duh în vas de pămînt / 189

C.DRAM – Epistorlierul secret adus de Perseide / 191

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 192

VARIA

Ana PARTENI – USR FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii septembrie 2018 / 195

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 197

N.SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO