Nov 13, 2018

Posted by in Ex libris

Ioana DIACONESCU – Un florilegiu de poezie clasică și contemporană românească în versiune germană

Este consfințită activitatea prodigioasă pe tărâmul literaturii a poetului Christian W. Schenk, neobosit traducător al liricii românești în limba germană dar și a marii poezii germane în limba română. Anul acesta, începând din primăvară, a publicat la editura proprie Dionysos (recunoscută prin activitatea ferventă dedicată, de-a lungul vremii literaturii române, aici fiind traduși în limba germană poeți români de valoare din diverse epoci cu o fidelitate unică față de originalul textului românesc) o serie de excepție din poezia clasică și contemporană românească. Lui Christian W. Schenk i-au fost confirmate oficial „meritele deosebite aduse culturilor naționale române și germane ” precum și „contribuția deosebită adusă la promovarea operei eminesciene”.

Revenind la volumele apărute recent (o performanță de 13 titluri!), ele sunt nu numai editate și traduse de Christian W. Schenk ci și realizate așa-zis „fizic”, tot lui datorând-i-se în cea mai mare parte concepția grafică a coperților, inclusă fotografia autorilor realizată recent de editor, dar și detalii tipografice cum ar fi paginația, selecția corpusului literei, tehnoredactarea, corectura etc. În totul, o astfel de carte este creația în exclusivitate a editorului și traducătorului. Majoritatea acestor cărți sunt realizate în decurs de mai mulți ani, câteva anul trecut (2017) iar ultimele anul acesta; ele au fost „doar” predate tiparului în anul în curs!

În prezentarea de azi fac excepție două volume, traduse dar nu editate de Christian W. Schenk, unul apărut la editura Junimea din Iași și altul la Popverlag din Ludwigsburg, cu sprijinul financiar al I.C.R.

Acest segment de dăruire a vocației în folosul percepției în universalitate a poeziei românești este un înalt act de cultură, unic în peisajul nostru literar. În decurs de trei decenii el a publicat peste 60 de volume!

Iată o scurtă prezentare a acestei noi producții editoriale (cuprinzând poezie clasică și contemporană tradusă în și din limba germană) datorate lui Christian W. Schenk, apărute începând cu primăvara anului în curs:

 

George BacoviaGedichte [versuri] cu subtitlul Blei und andere Gedichte [Plumb și alte versuri]. Volumul este bilingv, în versiunile română și germană, cu o selecție amplă din opera marelui poet și încheiat de o avizată Kurzes Nachwort [Scurtă postfață] precum și de o biografie a autorului.

(George Bacovia, ISBN: 9783746024974, Übertragen: Christian W. Schenk, Dionysos Boppard/Germany 2018, 144 p.)

 

PietaEine Auswahl rumänische Lyrik [O selecție din lirica românească]. Volumul este alcătuit dintr-o masivă selecție (101 poeți) cu precădere din generațiile ‘60-’70, fiind bine reprezentată și generația ’80, antologia beneficiind de traduceri din opera unor Lucian Blaga, Valeriu Anania, Ion Caraion, Vasile Copilu-Cheatră, Ștefan Augustin Doinaș, Gellu Naum. Volumul se deschide cu o Kurze Einführung in die Rumänische Lyrik [Scurtă introducere în lirica românească]. De asemenea, pe coperta a IV-a putem citi un comentariu avizat despre  limba română ca limbă romanică (în fapt, structura etimologică a vocabularului reprezentativ al limbii române cuprinde 71,66% elemente romanice – n.m. I.D. – apud Marius Sala).

(Pieta – Eine Auswahl rumänischer Lyrik Herausgegeben und ins Deutsche übertragen: Christian W. Schenk, Cover Bild: Irene R. Born, ISBN: 9781977075666

Dionysosverlag, Boppard, 2018, 208 p.)

 

Sechs rumänische Dichter [Șase poeți români] – Ausgewählt und übersetzt von Christian W. Schenk [Selecție și traducere de Christian W. Schenk]. În antologie sunt prezenți șase poeți români contemporani de primă mărime din generațiile ’50 -’60 și reprezentată de un poet, generația’70. Aceștia sunt, în ordinea stabilită, alfabetic, de autor, Ana Blandiana, Ion Caraion, Ștefan Augustin Doinaș, Marin Mincu, Emil Manu, Marin Sorescu.

(Sechs Rumänische Dichter, ISBN: 9781980320890, Ins Deutsche übertragen: Christian W. Schenk, Dionysos Boppard/Germany 2018, 136p.)

 

Varujan VosganianAuf unseren SpurenGedichteEine Auswahl – [Pe urmele noastre – prima ediție – Versuri – o selecție -]. Volumul este bilingv, în versiunile română și germană, o antologie alcătuită din versurile a cinci dintre volumele de versuri ale autorului. Volumul cuprinde și o prefață intitulată Asiymptomatische Melancholie [Melancolie asimptomatică] și la final un scurt curriculum vitae.

(Varujan Vosganian, Auf unseren Spuren – Herausbeber und Übersetzer: Christian W. Schenk, ISBN: 9781983279218, Erste Ausgabe, DIONYSOS – 2018 Boppard am Rhein/Germany, 168 p.)

 

Cassian Maria SpiridonMit Gedanken und mit Bildern – [Cu gândiri și cu imagini – prima ediție -]. O selecție amplă, traducere în limba germană din ultima carte de versuri a poetului, cu o prefață a traducătorului  și cu un amănunțit curriculum vitae al poetului tradus. Mai aflăm în finalul volumului apărut și o biobibliografie, referințe critice, alte apariții în Editura Dionysos, Germania.

(Cassian Maria Spiridon – Mit Gedanken und mit Bildern – Herausbeber und Übersetzer: Christian W. Schenk, Illustration Cover: Irene R. Born, ISBN: 9781980240341, Erste Ausgabe, Dionysos – 2018 Boppard, 124 p.).

 

Adi Cristi Um ewig geliebt zu werden – [Pentru a fi veșnic iubit prima ediție -]. Volum bilingv, în versiunile română și germană cu o selecție din poeziile autorului. De asemenea citim și o scurtă prefață întitulată Wahrnehmung und Realität [Percepere și realitate], iar în final aflăm un scurt curriculum vitae [Kurzes Curriculum vitae].

(Adi Cristi – Um ewig geliebt zu werden, Herausgeber und Übersetzer: Christian W. Schenk, ISBN: 9781983187711, Imprint: Independently published, Erste Ausgabe, Dionysos – 2018 Boppard, 124 p).

 

Ion CristoforAm Rand der Kaffeetasse [Pe marginea ceștii de cafea – prima ediție]. Volum bilingv în versiunile română și germană cu o selecție din versurile autorului. Volumul se deschide cu un Preambul [Präambel] și se încheie cu un curriculum vitae.

(Ion Cristofor – Am Rand der Kaffeetasse, Herausbeber und Übersetzer: Christian W. Schenk, ISBN: 9781719860338, Imprint: Independently published, Erste Ausgabe, Dionysos –Boppard 2018, 117 p).

 

Marius Chelaru Die Ecke des Bettlers – Gedichte- [– Colțul cerșetorului – Versuri – cu specificația editorului: deutsche Ausgabe – ediție germană]. Volum bilingv, în versiune româno–germană, cu o selecție din lirica poetului. Un scurt curriculum vitae se poate citi pe coperta IV.

(Marius Chelaru – Die Ecke des Bettlers, Ins Deutsche übertragen: Christian W. Schenk, ISBN: 9781976962783, DIONYSOS – Boppard am Rhein/Germany, L Nr. 3980387135/20/03/2018, 138 p.)

 

Paulina Popa Winter des Engels – Gedichte – [Iarna îngerului – Versuri – prima ediție -]. O selecție din poeziile autoarei  traduse în limba germană.  Prezentarea poetei o putem citi pe coperta a IV-a.

(Paulina Popa – Winter des Engels, Herausbeber und Übersetzer: Christian W. Schenk, ISBN: 9781717888273, Erste Ausgabe, Dionysos – 2018 Boppard, 120 p.)

 

Christian W. Schenk:Nimic nu e cum pare – Poezii – Prima ediție. Volum în limba română alcătuit dintr-o amplă selecție a versurilor autorului, cu o postfață de Dumitru Micu[Christian W.Schenkpoetul] și cu o prezentare de Eugen Simion [Limba maternă și limba poeziei lui C.W.Schenk] pe coperta a IV-a.

 (Christian W. Schenk – Nimic nu e cum pare, ISBN: 9781717981172 , Erste Ausgabe, Dionysos Boppard 2018, 268 p.)

 

Christian W. Schenk:Wortwunde [Rana cuvântului] – Volum în limba germană apărut la editura Pop – Ludwigsburg, cu o antologie din opera poetului, cu  postfața  Katarinei Kunze și cu un  cuvânt final al autorului. Volumul este ilustrat cu iscusință de Kaja Gabrowicz. (254 p.)

 

Ioana DiaconescuDafür ist der Engel [De aceea este îngerul – prima ediție -]. Volum bilingv în versiunile română și germană. O antologie din ultimele trei volume de versuri (2013 ,2014, 2017) ale poetei. Cu o prefață de Nicolae Steinhardt (Das Mädchen und der Tod [Fata și moartea]) și cu o prezentare de Elvira Sorohan pe coperta a IV-a.

(Ioana Diaconescu – Dafür ist der Engel, Herausbeber und Übersetzer: Christian W. Schenk, ISBN: 9781980729198, Erste Ausgabe, Dionysos – 2018 Boppard,116 p.).

 

Mihai EminescuPoeziiGedichte – Volum publicat la editura Junimea din Iași în colecția Eminesciana/bibliofil. Ediția este bilingvă, în versiunile română și germană. Ea cuprinde versuri ale marelui poet între care Luceafărul, Venere și Madonă, Mortua est!, Lacul, Scrisoarea I,II,III,IV,V, Luceafărul, dar și Sonetele, cu o biobibliografie avizată în finalul cărții alcătuită de traducător(215 p.)

Revista indexata EBSCO