Nov 10, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii Septembrie 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – E. Lovinescu la Convorbiri literare (III) / 1

„Eminescologia și provocările epocii post-moderne” – dialog cu academicianul Mihai CIMPOI / 13

Virgil NEMOIANU – Originile kremlinologiei / 16

Elvira SOROHAN – Comentarii la o „istorie politică” a literaturii române (II) / 21

Gheorghe GRIGURCU – „Solitudinea: un diapazon” / 22

Basarab NICOLESCU – Marguerite Porete și anihilarea sufletului (I) / 25

Alexandru ZUB – Discursul istoric: dialog și persuasiune / 27

Mircea A. DIACONU – Despre granițe istorice, geografice și culturale (II). Șansa microliteraturilor / 33

Ioan HOLBAN – Omul balcanic din Bacău / 37

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

Titu MAIORESCU – Jurnal n o 18 (VII) / 41

INEDIT

Constantin BOSTAN – Basarabeanul Gh. Bezviconi și fascinația culturală a Iașilor (II) / 45

Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri (V) / 48

Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și însemnările ei din vremuri grele (II)/ 52

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

MILLIAN – Poporul, săracu! / 57

POEZIE

Marcel MUREȘEANU / 59

Maria MĂNUCĂ / 60

Stelorian MOROȘANU / 61

PROZĂ

Nicolae ILIESCU – Mama, tata, balcomul și hemoragia copilăriei / 62

Nina GONȚA – Din Basarabia română spre Gulag / 67

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Ioanid Romanescu, magul plebeu, profetul rebel (II) / 71

CRITICA CRITICII: Ioana LIONTE – Arheologie textuală și deveniri semantice în Luceafărul. Text poetic integral / 77

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Voiaj de scriitor! / 80

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Radu Ulmeanu, un sonetist reactivat / 83

Vasile SPIRIDON – Spălarea creierului și a sufletului / 86

Antonio PATRAȘ – N. Steinhardt și „Teroarea în Litere” / 89

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Patimi sisifice / 92

Adrian G. ROMILA – Conjugal și extra- / 94

Dana Raluca SCHIPOR – Glasul prozei românești. Zece scriitori în lectura lui Theodor Codreanu / 95

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Cultura națională fără frontiere / 98

Livia IACOB – Năluca, un roman de Caliopia Tocală / 101

Diana BLAGA – Realitatea prin ochii și textele reporterului Viorel Ilișoi / 104

EX LIBRIS

Theodor CODREANU – Cercul vieții și al morții / 107

Ioana DIACONESCU – Un florilegiu de poezie clasică și contemporană românească în versiune germană / 111

Mihaela MERAVEI – O tiroliană de cuvinte și idei / 113

Gellu DORIAN – Samuel Pascariu – Eroare; Carmen Secere – Aproape fericiți / 115

ISTORIE LITERARĂ

Geo VASILE – Bacovia, corespondent special al neantului / 117

Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (VI) / 119

Constantin COROIU – Un reîntemeietor de mituri / 121

Liviu PAPUC – Feerie și oroare (pagini din jurnalui lui Leca Morariu / 123

ISTORIE

Constantin CLOȘCA – Rezistența românească pe frontul Iași-Chișinău (1944)/ 127

Radu ȘERBAN – Prolog la Unire. Deportații din Rust / 130

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Hans Georg GADAMER – Patrie și limbă / 133 Traducere și prezentare de Eugen MUNTEANU

Yoon-Ho CHO / 138 Traduceri și prezentări de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Lavric / 139

Mircea PLATON – Dînd tărcoale Marii Uniri de la 1918: cu donuts și soda pops / 142

Dan TOMULEȚ – Un alt fel de Illich (III) / 148

Ovidiu PECICAN – Sensibilitate, ființă și comunitate etnică / 152

Dan PURIC – Dacul liber / 155

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU – Fizica lui Aristotel: o nouă traducere / 158

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Arta de a uni contrariile / 161

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – Domnul creioanelor / 163

ACTUALITATEA FRANCEZĂ

Simona MODREANU – Binecuvîntarea talentului extravagant (II) / 166

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – In memoriam Luciae Wald / 168

ARTE

Dragoș COJOCARU – Plácido – 150 și Festivalul de la Salzburg / 169

Adrian PALCU – Peripluri muzicale europene (I). Radu Lupu la Barcelona / 173

Marian Sorin RĂDULESCU – Insule de memorie tarkovskiană / 175

Vasile MIC – Expoziție retrospectivă Vasile Pop-Negreșteanu/ 181

Lia FAUR – Viața ca un cîntec simplu interpretat de un copil stîngaci / 177

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 183

I.HOLBAN – „Acasele” Mariei Elena Cușnir / 184

Daniel DRAGOMIRESCU – Cavalerism și artă poetică / 186

Mircea M. POP – Moldau/ Moldova / 187

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 189

VARIA

Ana PARTENI – U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii august 2018 / 193

Constantin LUPEANU – Însemnări din China / 194

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196

N. SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200

Revista indexata EBSCO