Sep 21, 2018

Posted by in Poezii

Gheorghe SICOE

PROTESTUL GREIERULUI

 

Nu le credeţi pe furnici

Că sînt harnice si mici.

La Fontaine exagerează,

Relatează

Cu emfază

Şi cu multă ironie

C-aş trăi în trîndăvie.

Tot ce scrie-i blasfemie,

Am proces cu el, se ştie.

 

Sînt un greier visător

Trubadur rătăcitor

Dar furnica-i prefăcută,

Nici un bob nu-ţi împrumută,

Poţi să mori că nu te-ajută.

Nu dă nimănui un ban

Doar hîrciogului şnapan.

 

Dau concert,la nesfîrşit,

Niciodată n-aţi plătit.

Orice-aş face

Nu vă place

Nu mă agreaţi şi pace.

 

Sînt dezamăgit şi-aş vrea

Să mă mut pe altă stea.

 

Chiar dacă m-ascund de voi

Cînt la nai si la cimpoi,

La chitară şi oboi

Şi din frunza de trifoi.

 

Pe furnică o protejaţi,

Cînte ea! Şi voi dansaţi!

 

ŞACALUL

(Să nu uiţi Darie)

 

Se anunţă carnaval

Vine marele şacal,

Însoţit de o hienă

Cu pretenţii de sirenă.

 

Lupii mari şi foarte mari

Sînt în blănuri de măgari.

Îi aşteaptă pe stăpîni.

Tigrii travestiţi în cîini

 

Într-un aer de-ncordare

Şacalul cel mare

-Apare,

Are-o lungă cuvîntare

Absolut năucitoare.

 

Tot aceleaşi vechi erori

Le-a mai spus de zeci de ori

Dar acum întămplător

A fost cutremurător,

Persistînd într-o greşală

Ce-i va deveni fatală,

Susţinînd pe-un ton perfid

Că prin munca de partid

Comunismul chiar nu piere

Doar cînd face plopul mere.

 

Cîrtiţele masochiste

Şi hienele – autiste

Declanşînd în pauze

Ropote de-aplauze.

Cu mînie proletară

Ne fac viaţa mai amară.

 

HALA

In hală pluteşte un zvon delirant

Toţi ţipă bezmetici şi-njură

Păsări de pradă lustruite pedant

Se agită în harababură

 

Spectrul de groază şi gîndul amar

Scurmă-n birouri şi-n secţie,

Se-aude că lupul nebun şi bizar

Se-abate pe aici în inspecţie.

 

Albine, furnici de muncă spetite

Recuperează rămînerea-n urmă

Şi trîntorii toţi îşi ies din sărite,

Fotoliul le tremură,spaima îi scurmă.

 

Iată minunea cea mare se-tîmplă

Lupu-şi arată privirile-i crunte

Întunericul minţi-i se vede pe tîmplă,

Cruzimea-i persistă pe frunte.

 

El trece şi paşi-i răsun fatal,

Gestul înseamnă la el teroare,

În gîndul îngust, răutăcios şi banal

E haos, delir, eroare.

 

Puterea lui strîmbă-i îngheaţă pe toţi

În toţi e o spaimă totală,

La orice protest ar fi morţi,

Orice idee-i aproape fatală.

 

Dar lupu-a plecat enervat

Să vadă şi alte sectoare,

Oriunde-i un haos de nerelatat,

Aceeaşi stridentă stupoare.

 

Albinele pot să respire acum

Cînd lupul cel strîmb s-a topit

Rămîne un zvon de cenuşă şi scrum,

Un aer şi-un timp otrăvit.

 

REDIVIVUS

 

Sîntem chiriaşi în jungla destinului

printre hiene,şacali si alţi mîncători de destine

alergînd după pîinea cea de toate zilele.

Tot mai des revedem

momentele de cumpănă ale vieţii

precum  Hamlet ajuns la senectute

întrebîndu-se:

„Ce-ar fi fost dacă?…”

 

Uneori

visăm la nemurirea facebook-ului,

mai sunăm un prieten,

încă unul

şi încă unul

uitînd de timpul nebun,

care aleargă,

aleargă.

 

Dar cînd ne vom trezi

sub duşul rece al realităţii perfide

să nu spunem niciodată:

-Aaah!

s-a dus naibii şi trenul acesta

iar va trebui să aştept

o zi

o lună

un an

o viaţă

sau pînă la Sfîntul Aşteaptă.

 

CICLUL ANOTIMPURILOR

 

Toamna vine gînditoare

Cu frunze rătăcitoare

Şi copacii delirînd

Despuiaţi de ploi şi vînt.

 

Iarna pare o grimasă

Dintr-un cerc polar sustrasă

Pe alba întindere

Rece necuprindere.

 

Primăvara un gest viu

Zîmbet palid, străveziu,

Jertfă clară de lumină

Ca un plîns de mandolină.

 

Vara-naltă,visătoare

Chip de bronz scăldat în soare,

Un tril cald de păsări mici

Printre ierburi şi urzici.

 

Toamna vine gînditoare

Cu frunze rătăcitoare…

 

CONTEMPLAŢIE

 

În faţa oglinzii existenţiale,

număr secundele

pînă la dispariţia universului.

 

Pînă atunci

v-a mai cădea o stea

în ea însăşi

o istorie a paşilor pierduţi

o cortină în albia neliniştii

devenind închisoarea luminii.

 

Uneori văd umbra

eroilor striviţi sub roata destinului

şi scrumul iluziilor

transformat in iarbă amară

oscilînd

oscilînd

între da si nu.

 

Văd umbra mea

prefăcută

-n puzderii de clipe.

Revista indexata EBSCO